do danas nije uspješno prošlo tehnički prijem i dobilo upotrebnu dozvolu

Postrojenje nisu ni preuzeli, a već ga treba popravljati

Zajednička firma Tivta i Kotora koja treba da gazduje postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda suočena sa nizom problema
6454 pregleda 3 komentar(a)
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Tivta i Kotora na Klačini
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Tivta i Kotora na Klačini

Zajednička firma opština Kotor i Tivat „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - PPOV“ koja je osnovana prije dvije godine da upravlja postrojenjem sagrađenim na Klačini u Krtolima kod Tivta, tek će u junu ove godine preuzeti upravljanje tim kompleskom koje je u pogonu još od ljeta 2016.

Postrojenjem upravlja njemačka kompanija WTE, koja je i sagradila taj infrastrukturni objekat kapaciteta 72.500 ekvivalent stanovnika, vrijedan 12,2 miliona eura, a sa njom je do sada zbog nespremnosti opštinske firme PPOV da to uradi, u nekoliko navrata produžavan ugovor po kojem taj posao obavljaju Njemci. Posljednji aneks ugovora potpisan je prije tri dana, a po njemu, WTE će sa postrojenjem na Klačini upravljati do 31. maja ove godine.

Te će dvije opštine Njemcima plaćati nešto više od 11 hiljada eura mjesečno, čime se nastavlja rast nepredviđenih troškova vezanih za preuzimanje upravljanja postojenjem, koje su poreske obveznike Tivta i Kotora od septembra 2018. kada je trebalo da počne da radi opštinska firma, do sada koštale 327 hiljada eura.

PPOV u međuvremenu nije zaživjela u punoj mjeri jer su svi napori njenog v.d. direktora Srećka Tripovića (HGI) da riješi početne probleme i firmu stavi na noge bivali blokirani od Odbora direktora u kojem je većinu članova imala Opština Kotor, pa je Tripović stoga ljetos podnio ostavku. U međuvremenu je imenovan novi direktor Radoje Vučević (DPS) i promijenjeni svi članovi Odbora direktora jer se u Kotoru na vlast ponovno vratio DPS koji sada lakše sarađuje sa stranačkim kolegama iz DPS-a koji su na vlasti u opštini Tivat.

PPOV-u je ostalo da riješi čitavo brdo problema jer je u međuvremenu, krajem avgusta prošle godine, već istekao i garantni rok za svu opremu na postrojenju, pa će sada značajno porasti i troškovi njenog održavanja.

“Dodatni problem je što WTE upravlja i održava PPOV od početka rada, više od tri godine, pa u PPOV-u nema dovoljno informacija o problemima u dosadašnjem radu i funkcionisanju opreme i sistema u cjelini, kao i troškovima tekućeg održavanja. To je nepovoljna okolnost, jer tim koji bude formiran u PPOV mora da počne od „nule“, sa opremom koja je djelimično amortizovana i već imamo zamjenu pojedinih komponenti novim, kao što su pumpe, frekventni regulatori, ležaji i drugo”, piše u Planu i prgramu rada PPOV za 2020. koji su usvojili odbornici na posljednjoj sjednici SO Tivat.

Zanimljivo je da postrojenje koje radi već više od tri godine do danas nije uspješno prošlo tehnički prijem i dobilo upotrebnu dozvolu, a pitanje je da li će nedostaci koji su evidentirani u njegovom do kraja maja biti otklonjeni o trošku WTE-a, jer je garantni rok istekao.

Novo rukovodstvo PPOV sistematizovalo je 10 radnih mjesta u toj firmi sa ukupno 13 izvršilaca, od čega će u početku biti popunjeno njih osam, ali obuka svih tih kadrova da prezmu upravljanje i održavanje sofisticiranog postrojenja tek treba da bude završena da bi PPOV kako se očekuje, u junu mogao konačno da počne da radi ono za što je osnovan.

Ta firma, kako piše u Programu rada, suočena je i sa nizom drugih problema od prozaičnih tipa da službeno vozilo i kamion koji su kupljeni još 2016, do danas nisu registrovani jer njihovi papiri ne glase na PPOV, već na WTE, do onih veoma ozbiljnih kakav je činjenica da država nije sistemski riješila pitanje odlaganja kanalizacionog mulja koji je nusprodukt rada ovakvih postrojenja. Stoga se mulj sa Klačine za sada preko jedne privatne firma izvozi za Albaniju što jako puno košta. Mjesečno se na postrojenju akumulira oko 140 tona mulja, odnosno oko 1.680 tona godipnje, a čiji transport i odlaganje u Albaniju valja platiti skoro 55 hiljada eura.

Osnovni prihod PPOV je naknada za prečišćavanje otpadnih voda koju ta firma treba da naplaćuje preduzećima “Vodovod i kanalizacija” iz Tivta i Kotora, ali ona još nije ni određena. PPOV do sada nije mogao napraviti tu kalkulaciju jer nije imao uvid u sve operativne troškove postrojenja kojim upravlja WTE, troškove radne snage koju tek zapošljava i ostalog, ali je svakako izvjesno da će ta konačna tržišna cijena usluga ove firme, biti prilično visoka i da će je građani Tivta i Kotora i te kao osjetiti na svojim računima za vodu i kanalizaciju.

Prema Planu i programu rada PPOV će ove godine raspolagati sa ukupno 416.600 eura- sve na ime dotacija koje će za rad te firme dobiti direktno iz budžeta opština Kotor (250.000) i Tivat (166.600 eura). Troškovi rada PPOV iznosiće najmanje isto toliko, pri čemu će najviše - 158.616 eura biti izdvojeno na plate i doprinose, materijalni troškovi iznosiće 128.800 eura, a troškovi za razne usluge još 127.684 eura. PPOV planira da ove godine u postrojenju na Klačini tretira ukupno tri miliona kubika otpadnih voda iz Tivta i Kotora.

Otpadne vode i dalje se izlivaju u blizini plaže Oblatno

Podmorski dio cjevovoda koji odvodi prečišćene otpadne vode iz PPOV na Klačini do ispusta u more na oko tri kilometra od obale u zalivu Trašte je oštećen.

“Iz tog razloga prečišćene otpadne vode se izlivaju u more prije predviđenog ispusta Trašte. U narednom periodu treba planirati snimanje postojećeg podmorskog cjevovoda, utvrditi mjesta i obim oštećenja, kao i procjenu potrebnih radova i sredstava u cilju sanacije ovog dijela cjevovoda. Jer, svaki problem ili zastoj u funkcionisanju postrojenja za posljedicu može imati izlivanje neprerađenih otpadnih voda u more u neposrednoj blizini obale gdje su izgrađeni značajni turistički kapaciteti”, piše u Planu i programu rada PPOV za 2020.

Dio cijevi podmorskog ispusta u zalivu Trašte lani je isplivao na površinu i more ga je potom izbacilo na obalu u blizini popularne plaže Oblatna na tivatskom dijelu Luštice, što znači da se prečišćena otpadna voda iz PPOV sada izliva u neoposrednoj blizini marine i luksuznog turističkog kompleksa Luštica Bay, a ne na preko tri kilometra dalje odatle na pučini kako bi to trebalo biti.

Preporučujemo za Vas