"MESOPROMET" I "FRANCA" PUSTILI

Tužilaštvo traži saslušanja zbog trovanja Lima

Do pomora ribe, prema nalazima vještaka, 2. septembra prošle godine došlo je najvjerovatnije ispuštanjem nedozvoljenih materija u rijeku, koje su izazvala privredna društva “Mesopromet” i “Franca”
1509 pregleda 0 komentar(a)
Čest prizor: Zagađenje Lima, Foto: Privatna arhiva
Čest prizor: Zagađenje Lima, Foto: Privatna arhiva

Tužilaštvo je formiralo predmet zbog ekološkog incidenta pomora ribe u Limu, zbog krivičnog djela uništenje i oštećenje životne sredine.

Do pomora ribe u vodama Lima, prema preliminarnim nalazima vještaka, 2. septembra prošle godine došlo je najvjerovatnije ispuštanjem nedozvoljenih materija u rijeku, koje su izazvala privredna društva “Mesopromet” i “Franca”, vlasnika Hilmije France.

“Povodom zagađenja u septembru prošle godine u Tužilaštvu je formiran predmet. Odmah je formiran tim koji se sastoji od ovlašćenih inspektora vodoprivredne, veterinarske, poljoprivredne inspekcije i vještaka iz oblasti hemijske, ekološke i zaštite životne sredine. Državni tužilac je podnio zahtjev Centru bezbjednosti Bijelo Polje da zajedno sa ovlašćenim inspektorom i vještakom obavi pregled privrednih društava (fabrička postrojenja, magacini) koja se nalaze u blizini rijeke, u dijelu gdje je evidentirano uginuće ribe. Državni tužilac je odredio vještačenje po vještacima ekologije i zaštite životne sredine, i vještačenje iz oblasti hemije i tehnologije, a nakon dostavljenih mišljenja vještaka zakazano je saslušanje ovlašćenih iz dva privredna društva”, kazali su iz tužilaštva. U međuvremenu, tim stručnjaka sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici završio je izvještaj o stanju zagađenosti te rijeke, kao i njenih pritoka Bistrice i Ljuboviđe, u kojem se kaže da je stanje ekosistema rijeke Lim kroz opštinu Bijelo Polje loše do veoma loše u dijelu toka kroz grad i nizvodno od grada.

Prema riječima Jasmina Ćorovića, sektretara Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, koji je nadležan za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou, stanje na Bistrici je odlično, s tim što je nedostatak riba posljedica krivolova, a ne narušavanja nekog od parametara ili ekoloških faktora u tom ekosistemu, dok je ukupna ocjena stanja ekosistema rijeke Ljuboviđe dobro do vrlo dobro, jer postoji evidentan problem sa zagađenjem i sa krivolovom. Ispitivanja su uslijedila nakon pomora ribe u Limu sredinom prošle godine, nastalih zbog izlivanja određenih materija u vodu.

“Stanje sa okolnim staništima je dobro samo na najnizovodnijoj poziciji, dok je na svim ostalim detektovan veoma jak do umjereno jak negativan antropogeni uticaj koji za posljedicu ima znatno do skoro potpunog prorjeđenja ovih staništa. Što se fizičko-hemijskih parametra tiče, očigledan je i veoma jak negativan uticaj po kvalitet vode rijeke Lim koji se dešava na skoro cijelom dijelu toka, s tim što je intenzivan i drastičan u dijelu toka kroz Bijelo Polje”, kazao je Ćorović, objašnjavajući navode zvještaja. Analizirajući stanje riblje faune u Limu, zaključeno je da postoje dva osnovna negativna uticaja na nju: zagađenje industrijskim i komunalnim otpadnim vodama i krivolov.

“U smislu negativnih uticaja po riblju faunu lokaliteti L1, L2, i L3 (uzvodno od Bijelog Polja) se mogu okarakterisati kao lokaliteti gdje preovladava krivolov kao negativan uticaj (mada je zagađenje manje prisutno), dok je u sektoru gdje su lokaliteti L4, L5 i L6 (u Bijelom Polju i nizvodno) zagađenje to koje dominantno izaziva promjene u sastavu i količini ribljih zajednica. U smislu kvaliteta i kvantiteta organizama bentosa postoji sličan trend kao i kod ribljih zajednica, sektor gdje je stanje umjereno i gdje postoji izvjesna količina organskog zagađenja (lokaliteti L1, L2, i L3) i sektor gdje je stanje dramatično loše kao posljedica zagađenja koje se izliva u ovu rijeku (lokaliteti L4, L5, i L6). Stanje sa okolnim staništima je dobro samo na najnizovodnijoj poziciji L6 dok je na svim ostalim detektovan veoma jak do umjereno jak negativan antropogeni uticaj koji za posljedicu ima znatno do skoro potpunog proređenija staništa. Što se fizičko-hemijskih parametra tiče očitan je očigledan i veoma jak negativan uticaj po kvalitet vode rijeke Lim koji se dešava na skoro cijelom dijelu toka sa time što je intenzivan i drastičan u dijelu toka kroz Bijelo Polje”, navodi se u zaključku tima stručnjaka PMF-a.

Moraju se ukloniti i brojne divlje deponije

Osnovna mjera za prevazilaženje problema je smanjenje organskog zagađenja, prije svega na rijeci Lim, a u manjoj mjeri i na rijeci Ljuboviđi.

“To podrazumijeva sistemski pristup kao i dosljednu primjenu zakonske regulative u ovoj oblasti kako bi se ovaj negativan uticaj smanjio i doveo na najmanju moguću mjeru. Drugi manji ali, ne manje značajan problem jesu brojne divlje deponije otpada i ostataka uginulih životinja koji takođe dopirnose ovako lošem stanju ekosistema rijeke Lim, te je potrebno da se povede računa o divljim odlagalištima - prije svega da se uklone, a onda i da se strože primijeni zakon iz ove oblasti”, zaključuje se u izvještaju tima PMF-a.

Preporučujemo za Vas