KALAČ TRAŽI ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Brković može da siječe šumu, iako duguje milione državi

Sudskom odlukom, Uprava za šume stavljena pred svršen čin
9151 pregleda 21 komentar(a)
Sa pres konferencije Uprave za šume, Foto: Goran Malidžan
Sa pres konferencije Uprave za šume, Foto: Goran Malidžan

Privredni sud Crne Gore naložio je Upravi za šume da bez uslovljavanja omogući kompaniji “Vektri Jakić” da koristi šume u koncesionom području koje je bilo predmet ugovora, do okončanja sudskog postupka.

To je na konferenciji za novinare saopštio direktor Uprave za šume Nusret Kalač, ističući da “s pravom treba sve da zabrine ta činjenica”.

„Privredni sud Crne Gore u predmetu kojim se osporava osnovanost raskida Ugovora sa kompanijom DOO’ ’Vektra Jakić’’ donio privremenu mjeru kojom nalaže Upravi za šume da bez uslovljavanja omogući DOO’’Vektra Jakić’’ Pljevlja da može da koristi šume u koncesionom području koje je bilo predmet Ugovora do okončanja sudskog spora. To je urađeno, podsjećam, u situaciji kada ista kompanija duguje državi na ime neizmirene koncesione naknade iznos od oko 6,4 miliona eura, od čega je dospjeli dug 4.588.834 eura. Razlika između ove dvije cifre je što je “Vektra Jakić” ranije sa Poreskom upravom zaključila Ugovor o reprogramu poreskog duga. Ova skoro dva miliona dospjeće u nekom vremenu shodno tom ugovoru“, rekao je Kalač, ističući da je Privredni sud odbio njihov prigovor.

Uprava za šume je, tvrdi Kalač, tražila da kompanija „Vektra Jakić“ izmiri dospjela potraživanja da bi mogla da nastavi sa realizacijom Ugovora, i da dostavi dvije pravno valjane mjenice kao sredstvo za obezbjeđenje Ugovora.

„Kao odgovor na to, kompanija je Osnovnom sudu u Pljevljima podnijela Predlog za izvršenje privremene mjere, koji je donio rješenje kojim se nalaže Upravi za šume da hitno obezbijedi uslove da se u cjelosti implementira privremena mjera koju je donio Privredni sud pod prijetnjom kazne direktoru Uprave za šume i Upravi za šume. Odgovorno smo se odnijeli prema toj sudskoj odluci i obavijestili Kompaniju “Vektra Jakić” 27. januara da može da otpočne sa daljom realizacijom Ugovora i da shodno istom dostavi pravno valjano sredstvo za obezbjeđenje plaćanja“, kazao je Kalač.

On je rekao da je ovakvim postupkom Privrednog suda Crne Gore i Osnovnog suda u Pljevljima, Uprava za šume dovedena pred svršen čin.

„To znači, bez poštovanja odredbi Ugovora, bez plaćanja starog duga i dostavljanja valjanih garancija za njegovu realizaciju, istovremeno nemajući obavezu da izmiruje ni ubuduće koncesionu naknadu po osnovu korišćenja šuma, što će po našem dubokom ubjeđenju doprinijeti nastajanju nesagledivih štetnih posledica po pljevaljske šume, opštinu Pljevlja, privredu i konačno budžet države. Smatramo da ovakvim postupcima i rješenjima ova dva suda, ostali korisnici crnogorskih šuma i naši poslovni partneri dovode u neravnopravan položaj, čime se stvara pravna nesigurnost i održivost postojećih radnih mjesta u reprokompleksu šumarstva i drvoprade, a posebno se dovode u veoma složenu poziciju službe Uprave za šume koje su od ostalih korisnika šuma naplatili prihode u cjelokupnom iznosu. Kompanija koja najviše duguje je u takvoj poziciji da joj je neko dozvolio da radi i obavlja posao bez naše saglasnosti“, rekao je Kalač o dodao da će Vektra Jakić do okončanja sudskog postuka raditi bez poštovanja koncesionog ugovora i da neće biti u obavezi plaćanja i dostavljanj bankarske garancije.

On je rekao da za neko mora snositi odgovornost za donošenje ovih odluka i da se “ne možemo kriti iza državnih institucija”.

„Sud i donosioci ovih odluka moraju snositi odgovornost za sve buduće materijalne štete koje nastanu po pljevaljske resurse i neizmirene buduće obaveze koje će nastati“, rekao je Kalač.

Na pitanje “Vijest”i zašto Uprava za šume nije tražila uvođenje stečaja u “Vektru Jakić”, Kalač je kazao da je prema njegovom mišljenju sud trebao da pokrene postupak likvidacije te kompanije jer nije ispoštovan u potpunosti Program reorganizacije s obzirom na višemilionski dug, Kalač je kazao da je tek 2019 završen predhodni Plan reorganizacije Vektre Jakić

Podsjetio je da je „Vektra Jakić“ u 2015.godini, „koja je bila rekordna po izvozu najkvalitenije oblovine iz Crne Gore, iako se obavezala da će svu količinu drvne mase sa koncesionog područja preraditi u svojim kapacitetima, suprotno ugovoru izvezao oblovine u iznosu od preko 21.000 metara kubnih.

Obaveza “Vektra Jakić” kao koncesionara, po ugovoru bila je da godišnje iskoristi i preradi u svojim kapacijetima oko 140.000 metara kubnih drveta.

Sa “Vektrom” pet, a sa “Bambis stolarijom” dva sudska spora

U prošloj godini istakao je Kalač Uprava za šume je ostvarila rekordan prihod 7,215 miliona eura, što predstavlja povećanje od 37 odsto u poređenju sa prihodima od prije pet godina.

„Ostvareni rezultat je utoliko vrijedniji, što je ostvaren uz smanjeni obim sječe od 15 odsto u odnosu na 2018.godinu ili za čak 36 odsto u odnosu na 2015, koja je bila rekordna po ostvarenoj proizvodnji u šumarstvu, ali i po obimu izvoza najkvalitenije oblovine. Razlog smanjene proizvodnje u 2019. godini je posljedica pokrenutih procedura raskida dva dugogodišnja Ugovora o koncesijama sa kompanijom ’’Vektra Jakić’’ i ’’Bambis Stolarija’’ iz Podgorice zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza od strane koncesionara. Po pravosnažnosti predmetnih rješenja ovi koncesionari su pokrenuli više sporova kod različitih sudskih instanci. Sa ’’Vektrom Jakić’’ vodi se trenutno pet sudskih sporova a sa kompanijom ’’Bambis Stolarijom’’ dva sudska spora“, rekao je Kalač.