PET OSNOVNIH KORAKA

Kako uložiti reklamaciju na kupljenu robu

U slučaju da ste nezadovoljni kupljenom robom, imate mogućnost da zatražite povraćaj novca, zamjenu robe ili popravku o trošku prodavca
5229 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Građani se svakodnevno nalaze u ulozi potrošača, bilo da kupuju hranu, garderobu, uređaje ii da plaćaju neke usluge. Poslednja anketa, koju je radilo Ministarstvo ekonomije, pokazala je da većina građana nije upućena u svoja potrošačka prava. Često se dešava da kupac kupi neku robu i da nije zadovoljan, ali ne ulaže reklamaciju.

Zakonom o zaštiti potrošača definisano je pravo na reklamaciju.

U slučaju da ste nezadovoljni kupljenom robom, imate mogućnost da zatražite povraćaj novca, zamjenu robe ili popravku o trošku prodavca. Važno je napomenuti da garantni list, koji dobijete uz kupljenu robu, ne znači da istu ne možete prvo reklamirati i zatražiti povraćaj novca ili zamjenu, u suprotnom, ako prvo aktivirate prava iz garancije (opravka, servis proizvoda) nećete moći da koristite pravo reklamacije.

Ako ste kupili neki električni uređaj, a on se pokvario nakon mjesec dana, prvo što treba da uradite je da trgovcu dostavite pisani prigovor – reklamaciju.

Ne obraćajte se serviseru, čak i ako vas trgovac uputi na ovlašćeni servis (što je čest slučaj), jer servis nema nikakvu obavezu prema vama (nije vam prodao robu), a aktiviraćete prava iz garancije proizvoda i izgubiti mogućnost da isti vratite uz povraćaj novca ili zatražite novi.

reklamacija
Pet koraka u reklamaciji(Foto: Jasna Kalač)

U reklamaciji detaljno opišite šta se desilo sa uređajem – kada je kupljen, nakon koliko vremena se desio problem i zatražite povraćaj novca, zamjenu proizvoda ili opravku.

Prodavac je dužan i da vam nadoknadi štetu, odnosno umanji cijenu proizvoda, ako se utvrdi da uređaj ima nedostatak, a da o tome niste bili informisani. Uz reklamaciju priložite i kopiju računa koji je dokaz da ste uređaj kupili u određenoj radnji. Trgovac je dužan da se u roku od osam dana izjasni o vašem prigovoru.

Ukoliko trgovac odbije reklamaciju tvrdeći da je proizvod oštećen vašom krivicom, ne treba da objašnjavate prodavcu da niste oštetili proizvod već uložite reklamaciju i zatražite svoja zagarantovana prava. Prema našem zakonu, roba se može reklamirati dvije godine od dana kupovine, a ako se kvar desi u prvih šest mjeseci smatra se da vam je proizvod prodat sa greškom. Fiskalni račun je dokaz da ste proizvod kupili u određenoj radnji. Ako se desi da ga izgubite kao dokaz može poslužiti ugovor o prodaji, garantni list, izvod iz banke ili slip ako ste robu platili karticom.

Za nepoštovanje Zakona o zaštiti potrošača trgovac može biti kažnjen novčano Ako ne možete da se dogovorite sa prodavcem ili jednostavno niste zadovoljni odgovorom na reklamaciju, možete ga prijaviti Tržišnoj inspekciji ili se o vašim pravima informisati kod nevladinih organizacija koje se bave ovim pitanjem.

Tržišna inspekcija interveniše u slučajevima kada trgovac ne odgovara na reklamaciju, zloupotrebljava izraz “garancija”, nepošteno posluje ili vam šalje proizvode koje niste naručili, dok civilni sektor može posredovati između vas i prodavca u nastojanju da se slučaj razriješi u vašu korist. U ostvarenju svojih prava dalje se možete obratiti nadležnima za arbitražu i medijaciju, a krajnja opcija je sudski postupak.

Preporučujemo za Vas