„ Inženjeri oblikuju svijet po mjeri sve zahtjevnijeg čovjeka, a greške su nedopustive“

U Kolašinu se održava Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”

Kako su saopštili organizatori, cilj GNP skupova je prezentacija savremenih dostignuća u nauci i struci u oblasti građevinarstva, prevashodno na prostoru ex YU i jugoistočne Evrope, ali i šire. To je i prilika za razmjenu iskustava u širokom domenu građevinarstva i srodnim oblastima. Horizonte Skupa ovog puta čine čak 136 radova naučnih radova
2237 pregleda 0 komentar(a)
Sa događaja u Centru za kulturu, Foto: Dragana Ščepanović
Sa događaja u Centru za kulturu, Foto: Dragana Ščepanović

Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa” , koji se ovih dana održava u Kolašinu, okupio je preko 330 učesnika iz 24 države. Taj skup, po sedmi put organizuje, Građevinski fakultet u Podgorici, u saradnji sa NVO “Građevinarstvo – nauka i praksa – GNP”.

Kako su saopštili organizatori, cilj GNP skupova je prezentacija savremenih dostignuća u nauci i struci u oblasti građevinarstva, prevashodno na prostoru ex YU i jugoistočne Evrope, ali i šire. To je i prilika za razmjenu iskustava u širokom domenu građevinarstva i srodnim oblastima. Horizonte Skupa ovog puta čine čak 136 radova naučnih radova.

Kako je kazala Marina Rakočević dekanica Građevinskog fakulteta, i ovog puta skup će „donijeti „ savremene tokove duhovne i materijalne kulture graditeljstva“.

“U vremenima kada se vrijeđa javni moral u medijima, u urbanom razvoju, u investicijama, moramo snagom uma širiti kulturu graditeljstva... Dobro graditeljstvo je kamen temeljac rasta i ekonomskog razvoja, kao i smanjenja siromaštva. Dakle, bitnost ovog skupa prevazilazi koristi za nauku i struku, jer daje doprinos i sveopštem razvoju našeg društva.“- kazala je Rakočević.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u predhodnom periodu , kako je rekla generalna direktorica Direktorata za građevinarstvo Tatjana Vujošević, radilo na inoviranju tehničkog zakonodavstva iz oblasti izgradnje objekata.

„Na osnovu smjernica, koje su pripremali eksperti iz Crne Gore, za pojedine vrste građevinskih konstrukcija, a u skladu sa novim crnogorskim standardima, doneseni su pravilnici za različite vrste građevinskih konstrukcija. Tim pravilnicima propisuju se tehnička svojstva za građevinske konstrukcije, zatim zahtjevi za izradu tehničke dokumentacije, građenje, upotrebu, održavanje i drugi zahtjevi za konstrukcije, kao i tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevinske proizvode koji su namijenjeni za ugradnju u datu konstrukciju. „- kazala je on.

Prema riječima Vujošević, između ostalog, pravilnicima se zamjenjuju tehnički propisi naslijeđeni iz bivših zajedničkih država. Tako će, objasnila je ona, recimo, za projektovanje betnoskih konstrukcija od 01. avgusta ove godine, umjesto po Pravilniku za beton i armirani beton iz '87, projektovanje raditi u skladu sa eurokodovima.

Vlada Crne Gore je 2014.godine, podsjetila je Vujošević, usvajanjem Akcionog plana za usvajanje eurokodova, opredijelila sredstva u iznosu oko milon eura Institutu za standardizaciju za donošenje Eurokodova na crnogorskom jeziku sa nacionalnim aneksima.

Naučni skupovi poput GNP, rekao je predsjednik Inženjerske komore Srđan Laković, „govore o posvećenosti organizatora da sa profesionalnog stanovišta ukažu na značaj inženjerske struke i njenih dostignuća, rezultat su konstantnog izučavanja savremenih svjetskih trendova u građevinarstvu...“

Prema njegovim riječima, „ inženjeri oblikuju svijet po mjeri sve zahtjevnijeg čovjeka, a greške su nedopustive“.