Protiv korišćenja uglja trećina Pljevljaka

Da ugalj treba zabraniti za zagrijavanja stambenih i poslovnih prostora i uvesti ekološki prihvatljiva goriva, smatra 33 odsto anketiranih građana
1080 pregleda 0 komentar(a)
Preći na dva, pelet i brikete: Kotlarnica u Skerlićevoj ulici, Foto: Goran Malidžan
Preći na dva, pelet i brikete: Kotlarnica u Skerlićevoj ulici, Foto: Goran Malidžan

Trećina građana Pljevalja smatra da treba zabraniti korišćenje uglja za zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora i uvesti ekološki prihvatljiva goriva - drva, pelet i briket.

To je pokazala anketa koju je uradila Nevladina organizacija “Da zaživi selo” u okviru projekta “Jačanje ekološke svijesti o potrebi uvođenja sistema odvojenog sakupljanja komunalnog otpada”.

Anketom je bilo obuhvaćeno stotinu građana Pljevalja, a njih 33 je se izjasnilo da ugalj kao energent treba zabraniti u Pljevljima.

Anketa je pokazala da se na ugalj grije trećina odnosno 34 ispitanika, na drva 53, centralno gradsko grijanje 16 ispitanika, na pelet 22 i sedam na električnu energiju. Iz NVO kažu da su pojedini ispitanici zaokružili više odgovora jer koriste više od jednog načina zagrijavanja svoga domaćinstva.

“Najviše ispitanika, njih 66, smatra da je neophodno povećati edukaciju građana kako bi se unaprijedilo pravilno odlaganje i upravljanje komunalnim otpadom u opštini Pljevlja. Da treba postaviti više posuda za selektivno odlaganje komunalnog otpada dobijen je 61 odgovor. Da treba poboljšati rad Komunalne policije dobijeno je 58 odgovora. Da treba zabraniti korišćenje uglja i uvesti ekološki prihvatljiva goriva (drva, pelet, briket) dobijeno je 33 odgovora. Isto toliko njih smatra da treba češće organizovati akcije čišćenja i uklanjanja nepravilno odloženog otpada. Da treba osnovati reciklažno dvorište dobijeno je 26 odgovora. Na ovo pitanje su ispitanici zaokruživali više ponuđenih odgovora”, pokazuju rezultati ankete.

Sedamdest odsto anketiranih izjasnilo se da živi u gradu, prigradskom naselju 20, a 10 odsto na selu.

Da u naselju postoje posude za odvojeno odlaganje komunalnog otpada izjasnila su se 54, a da ne postoje 46 ispitanika. Više od polovine njih 52 izjasnilo se da postoje posude za selektivno odlaganje pepela, za papir, PET ambalažu 22, staklo jedan i 36 za organski otpad.

Najviše ispitanika, skoro 60 odsto, smatra da odvojeno odlaganje otpada mnogo utiče na životnu sredinu, najviše na vazduh, vodu i zemljište.

Najviše ispitanika smatra da se nedovoljno vodi računa o odlaganju komunalnog otpada - njih 46. Da se djelimično vodi računa o pravilnom odlaganju komunalnog otpada smatra njih 39, a dovoljno 17. Dva ispitanika su zaokružila dva ponuđena odgovora. Da nadležni opštinski i državni organi rade dovoljno na rješavanju problematike pravilnog odlaganja komunalnog otpada u opštini Pljevlja zaokružilo je 30 ispitanika, da ne rade dovoljno 34 ispitanika, a da se trude ali nema rezultata njih 36.

“Najveći broj ispitanika smatra da su posude za selektivno odlaganje komunalnog otpada u našem gradu pomogle u maloj mjeri svrsi pravilnog odlaganja komunalnog otpada zaokružilo je njih 51, veoma pomogle smatra 33 ispitanika, da su dovoljno pomogle 10 ispitanika i da uopšte nijesu pomogle njih 10”, rezultati su ankete.

Najviše ispitanika, njih 65 odsto, smatra da nadležne institucije imaju djelimično jasan i konkretan plan za pravilno odlaganje komunalnog otpada u Pljevljima, a da nemaju odgovorilo je13 ispitanika.

Sedamdeset pet odsto ispitanika kao glavnog krivca za nepravilno odlaganje i upravljanje komunalnim otpadom u opštini Pljevlja smatraju građane, lokalnu upravu 61odsto, a 43 odsto anketiranih smatra da je glavni krivac DOO “Čistoća”. Najmanje njih (22) smatra da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje je I podržalo ovaj projekat odgovorno za nepravilno upravljanje komunalnim otpadom u Opštini Pljevlja.