Kancelarija zastupnika: Presuda KIPS i Drekalović protiv CG nije pravosnažna, iako smo to prethodno saopštili

„Bez namjere da ulazi u javnu polemiku sa punomoćnikom podnosioca predstavke, Kancelarija zastupnika koristi ovu priliku da ukaže da su u navedenom saopštenju iznijete istinite informacije u vezi sa sadržinom zahtjeva za revizijom presude koji je podnijet Evropskom sudu, kao i u vezi sa odlukom tog suda kojim je taj zahtjev odbijen, o čemu je zastupnik Crne Gore obaviješten pismom od 19. marta“, navodi se u saopštenju
3613 pregleda 0 komentar(a)
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, Foto: Shutterstock
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, Foto: Shutterstock

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava saopštila je da presuda KIPS i Drekalović protiv Crne Gore, nije postala pravosnažna, iako su to prethodno saopštili.

Kancelarija je u petak objavila saopštenje o odbijanju zahtjeva za revizijom presude KIPS i Drekalović protiv Crne Gore u kojem je navedeno da je tom odlukom predmetna presuda postala pravosnažna.

„Bez namjere da ulazi u javnu polemiku sa punomoćnikom podnosioca predstavke, Kancelarija zastupnika koristi ovu priliku da ukaže da su u navedenom saopštenju iznijete istinite informacije u vezi sa sadržinom zahtjeva za revizijom presude koji je podnijet Evropskom sudu, kao i u vezi sa odlukom tog suda kojim je taj zahtjev odbijen, o čemu je zastupnik Crne Gore obaviješten pismom od 19. marta“, navodi se u saopštenju.

Kancelarija zastupnika je saopštila da navedenom odlukom presuda KIPS i Drekalović protiv Crne Gore još nije postala pravosnažna, s obzirom na činjenicu da je podnosilac predstavke pored predmetnog zahtjeva za revizijom presude, podnio i zahtjev za iznošenjem predmeta pred Veliko vijeće, o čijoj osnovanosti još nije odlučeno.

„Cijeneći vanredne okolnosti u kojima se nalazi država Crna Gora, kao izuzetno otežan režim rada u kojem se nalazi cjelokupna Kancelarija zastupnika, došlo je do navedenog tehničkog propusta prilikom davanja predmetnog saopštenja, pri čemu su ostali podaci bili tačni“, dodaje se u saopštenju

Navedenom informacijom, kako tvrde iz Kancelarije, nijesu nanijete nikakve pravne štetne posljedice po podnosioca predstavke, niti je to bila namjera prilikom davanja saopštenja.

„Ovim putem Kancelarija zastupnika želi da objavi ispravku u vezi sa podatkom da je predmetna presuda postala pravosnažna. Nesporno je da je navedena činjenica morala biti poznata i samom punomoćniku podnosioca predstavke“, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali, u dosadašnjem radu zastupnik Crne Gore, kao i Kancelarija kojom rukovodi, uvijek je postupala savjesno, časno i profesionalno, kako u zastupanju pravnih interesa Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, tako i u redovnoj komunikaciji sa podnosiocima predstavke i drugim subjektima.

„Najbolji pokazatelj navedenog su rezultati koje država Crna Gora ima u postupcima izvršenja presuda Evropskog suda, čija je koordinacija u nadležnosti zastupnika Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: