BUDVANSKA RIVIJERA

Hotel Mogren: Do pete zvjezdice za šest miliona eura

Za otkup tenderske dokumentacije postavljena je cijena od 60.000 eura, što dovodi u pitanje konkurenciju na nadmetanju za rekonstrukciju budvanskog hotela Mogren
3637 pregleda 1 komentar(a)
Hotel Mogren, Foto: Boris Pejović
Hotel Mogren, Foto: Boris Pejović

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” oglasila je 12. marta tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju i opremanje hotela “Mogren”, procijenjene vrijednosti šest miliona eura sa PDV-om.

Za otkup tenderske dokumentacije postavljena je cijena od 60.000 eura, što dovodi u pitanje konkurenciju na nadmetanju.

Zainteresovani ponuđači koji uplate navedeni iznos mogu podnijeti ponudu za taj vrijedan posao zaključno sa 30. martom ove godine.

Državna kompanija nije obveznik Zakona o javnim nabavkama i visinu naknade za otkup tenderske dokumentacije uredila je, kako su objasnili, Pravilnikom o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi.

“Vijesti” su pitale hotelsku kompaniju da li ovakav tender znači i da je unaprijed odabran izvođač za rekonstrukciju hotela “Mogren”, a ako nije - zašto su kao uslov na tenderu postavili visok iznos za otkup tenderske dokumentacije od 60.000 eura i da li se radi o simulaciji tendera.

Iz marketing službe HG “Budvanska rivijera” su odgovorili:

“Obavještavamo Vas da će izvođač za rekonstrukciju hotela ‘Mogren’ biti odabran, na osnovu javno objavljene tenderske dokumentacije broj 04/1-903 od 12. 3. 2020. godine na web sajtu hotelske grupe ‘Budvanska rivijera’ i u dnevnim novinama ‘Nova Pobjeda’, a u skladu sa Pravilnikom o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u hotelskoj grupi, kojim se definiše naknada za otkup tenderske dokumentacije”.

Glavni budvanski arhitekta Ana Samardžić, kako su “Vijesti” ranije objavile, dala je saglasnost državnoj hotelskoj grupi da rekonstruiše i dogradi hotel “Mogren”, s ciljem dobijanja prestižne pete zvjezdicu za kvalitet.

Tenderskom dokumentacijom je za izvršenje zaključenog posla predviđen period od 150 radnih dana od dana zaključivanja ugovora.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od pet odsto od vrijednosti ugovora.

Za obveznike sadašnjeg Zakona o javnim nabavkama nema cijene otkupa dokumentacije jer ona mora biti javno oglašena i dostupna na Portalu javnih nabavki Crne Gore.

Otkup tenderske dokumentacije bio je obaveza prema starom zakonu koji regulisao tu oblast do prije pet godina, ali su i tada troškovi otkupa bili do nivoa pokrivanja troškova kopiranja materijala i rijetko kad veći od nekoliko stotina eura.

Tenderska dokumentacija za rekonstrukciju Mogrena, za čiji se otkup traži 60.000 eura, javno je dostupna na veb sajtu HG Budvanska rivijera.