"U SUPROTNOM ĆE BITI DALEKOSEŽNIH POSLJEDICA"

KIPS traži od države da mu se omogući normalno poslovanje i nadoknadu štete

Iz KIPS-a su reagovali na saopštenja Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u sporu KIPS i Drekalović protiv Crne Gore
14912 pregleda 5 komentar(a)
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock

Preduzeće KIPS ne traži ništa više od države Crne Gore, već da mu omogući normalno poslovanje i nadoknadi štetu koju mu je, kako tvrde u toj firmi, svojim neodgovornim ponašanjem napravila i koju i dalje u kontinuitetu nepotrebno pravi.

Iz KIPS-a su reagovali na saopštenja Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u sporu KIPS i Drekalović protiv Crne Gore.

Naime, Kancelarija je u petak objavila saopštenje o odbijanju zahtjeva za revizijom presude KIPS i Drekalović protiv Crne Gore u kojem je navedeno da je tom odlukom predmetna presuda postala pravosnažna, da bi u ponedjeljak poslali objašnjenje da ona ipak još nije pravosnažna.

U reagovanju kompanije KIPS, koje potpisuje punomoćnik, odnosno advokat Predrag Savić, navodi se da je ta sudska instanca u navedenom postupku donijela dvije presude – u junu 2018. i oktobru prošle godine.

„Prvom presudom iz juna 2018. godine, što je i glavna presuda, utvrđeno je da su podnosiocima povrijeđena brojna prava iz Konvencije. Glavna presuda postala je pravosnažna 26. septembra te godine“, kazao je Savić.

Drugom presudom iz oktobra prošle godine Evropski sud u Strazburu je odlučivao o materijalnoj šteti – izmakloj dobiti, kada je dosudio podnosiocima predstavke iznos od 4,54 miliona EUR.

„Protiv navedene presude podnosioci su na osnovu Konvencije podnijeli zahtjev za obraćanje Velikom Vijeću, kao i zahtjev za reviziju na osnovu Pravila 80 Poslovnika suda“, objasnio je Savić.

Savić je kazao da nakon podnošenja obraćanja Velikom Vijeću i podnošenja revizije protiv druge presude, podnosioci predstavke odnosno njen punomoćnik od Evropskog suda do danas nijesu dobili nikakva obavještanja da je o podnijetim zahtjevima odlučivano.

„Ako je obavještenje Vlade koje se odnosi na podnijetu reviziju tačno, to bi značilo da je Evropski sud u Strazburu u izuzetno kratkom roku, kraćem od mjesec, odlučio o reviziji, koja je podnijeta na 44 strane, uz priložene dokaze na 662 strane, što bi u tom slučaju, po našem saznanju, bila najbrže donijeta presuda u istoriji Evropskog suda“, smatra Savić.

Iako je visina štete vrlo značajna i za državu i za podnosioca predstavke i za javnost, suština spora je, kako je objasnio, da li je država kršila ili nije kršila prava podnosioca predstavke garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama čiji je potpisnik i država Crna Gora.

Savić je rekao da ponašanje države u ovom sporu može imati dalekosežne negativne posljedice po nju samu.