PREDLOŽILI SET MJERA

SNP: Opštine da odlože naplatu poreza

Opštinski odbori i odbornički klubovi SNP predložili set mjera za ublažavanje posljedica krize
797 pregleda 1 komentar(a)
Stimulisati poljoprivrednike, Foto: Luka Zeković
Stimulisati poljoprivrednike, Foto: Luka Zeković

Rukovodstvo SNP i opštinski odbori i odbornički klubovi te partije dogovorili su set mjera kako bi se, u vremenu pandemije korona virusa, lokalne samouprave lakše uhvatile u koštac sa ovom pošasti.

“Da opštine subvencionišu vodovod na svom području, potrošnju vode i upotrebu kanalizacije za sva fizička lica, kao i pravna lica, koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavaljaju privrednu djelatnost, na period od 90 dana, u iznosu od 50 odsto, subvencionišu lokalna komunalna preduzeća za sve usluge, za sva fizička lica, privredna društva i privrednike koji zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost, na period od 90 dana, u iznosu od 50 odsto, kao i naknade za zelenu pijacu (za registrovane poljoprivredne proizvođače), da se ugostitelji oslobode lokalnih komunalnih taksi za korištenje javnih površina (ljetnjih bašti) za 2020. godinu i da se sva fizička i pravna lica koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost (ugostitelji, frizeri, kozmetičari i dr) oslobode plaćanja naknade za pristup komercijalnim objektima na period od 90 dana”, predloženo je.

Takođe, kako se navodi, predlog je da se sva fizička i pravna lica, koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost, oslobode obaveze plaćanja zakupa na period od 90 dana, registrovani poljoprivredni proizvođači, kao i svi građani vlasnici poljoprivrednog zemljišta i šuma, oslobode poreza na nepokretnosti za 2020. godinu,radi stimulisanja građana da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, što je u ovom trenutku prijeko potrebno, kao i da se da se sva taksi udruženja i preduzetnici, koji obavljaju taksi prevoz na teritorijama opština, oslobode taksi za licencu za 2020. godinu. Takođe, svim registrovanim auto-taksi prevoznicima uplatiti odgovarajući novčani iznos kako bi mogli da obezbijede životnu egzistenciju sebi i porodici.

Opštine da subvencionišu vodovod na svom području, potrošnju vode i upotrebu kanalizacije za sva fizička lica, kao i pravna lica, koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavaljaju privrednu djelatnost, na period od 90 dana, u iznosu od 50 odsto, subvencionišu lokalna komunalna preduzeća za sve usluge, za sva fizička lica, privredna društva i privrednike koji zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost, na period od 90 dana, u iznosu od 50 odsto, kao i naknade za zelenu pijacu

U saopštenju s enavodi da je su potpredsjednik SNP Dragoslav Šćekić i Opština Berane najprije predložili te mjere, a onda ih je Šćekić elaborirao na sastanku Zajednice opština i da će svi opštinski odbori i odbornički klubovi SNP predali ili će predati ove predloge mjera.

Ukinuti zabranu ribolova, odbornici da daju dio plata

“Da se odloži plaćanje poreza na nepokretnosti za sva fizička i pravna lica na način da prva rata dospijeva 30. 8. 2020. godine, a druga 30.11.2020. Da se odloži plaćanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica za sva fizička i pravna lica na period od 90 dana, obustave prinudne naplate za sva fizička i pravna lica, obuhvaćena mjerama Vlade na period od 90 dana, ukine zabrana privrednog ribolova kako bi ribari u primorskim opštinama, koji od toga žive, mogli prehraniti svoje porodice, da svi odbornički klubovi u skupštinama opština izdvoje dio sredstava za pomoć najugroženijima i da se sredstva budžetske rezerve usmjere na sanaciju socijalne situacije, kao i na ekonomsku sanaciju najugroženijih privrednih djelatnosti, pogođenih novonastalom situacijom”.