napredak u oblasti zaštite od buke u životnoj sredini

"Podgorica jedini grad u regionu koji ima Stratešku kartu buke"

Glavni grad je u septembru 2018. usvojio Stratešku kartu buke za teritoriju Glavnog grada, a budući da je usvojena 2018. obuhvatila je i opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i Tuzi
1285 pregleda 2 komentar(a)
Podgorica, Foto: Savo Prelević
Podgorica, Foto: Savo Prelević

Crna Gora je jedina zemlja saradnica Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) iz regiona zapadnog Balkana koja je izradila Stratešku kartu buke za Glavni grad Podgorica, navodi se u izvještaju koji obuhvata 32 zemlje članice i šest zemalja saradnica EEA, saopšteno je iz Glavnog grada.

Kako navode, EEA je nedavno objavila Izvještaj „Buka u životnoj sredini u Evropi – 2020”,  koji predstavlja sveobuhvatan pregled i analizu buke u životnoj sredini u Evropi, pregled svih mjera preduzetih u cilju upravljanja i smanjenja buke u životnoj sredini i pregled ispunjenih obaveza utvrđenih Direktivom o procjeni i upravljanju bukom iz životne sredine.

Glavni grad je, podsjećaju iz lokalne samouprave, u septembru 2018. usvojio Stratešku kartu buke za teritoriju Glavnog grada, a budući da je usvojena 2018. obuhvatila je i opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i Tuzi, sa ciljem dobijanja podataka o nivoima buke, uključujući prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti, kao i o broju ljudi izloženih buci na određenom području.

Područje za koje je izrađena Strateška karta buke obuhvata urbani dio glavnog grada - Podgorice (8584,9ha), Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci (1805,3 ha) i Opštine Tuzi (909,3ha).

"U izvještaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine je konstatovano da je Glavni grad u cilju adekvatnog upravljanja bukom usvojio i Akcioni plan za zaštitu od buke u životnoj sredini, koji će doprinijeti boljoj zaštiti ljudi od buke koja potiče iz životne sredine. Strateška karta buke i Akcioni plan izrađeni su u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast", navode iz Glavnog grada.

Izvještaj Evropske agencije za zaštitu životne sredine – “Buka u životnoj sredini u Evropi 2020” dostupan je na sljedećem linku.

Preporučujemo za Vas