"pokazali fleksibilnost i brzinu u prelasku na online modus nastave"

Filološki fakultet efikasno organizuje virtuelnu nastavu i provjere znanja

Aktuelna situacija je, smatra ona, omasovila korišćenje digitalnih tehnologija i podsjeća da je Filološki fakultet, zbog svoje prirode i projekata koje je imao, jedan od pionira u korišćenju mogućnosti učenja na daljinu na Univerzitetu Crne Gore
1425 pregleda 1 komentar(a)
Tatjana Jovović
Tatjana Jovović

Dekanica Filološkog fakulteta u Nikšića, prof.dr Tatjana Jovović, kazala je da je viskoobrazovna ustanova na čijem je čelu pokazala veliku fleksibilnost i brzinu u prelasku na online modus nastave, a da je organizacija predispitnih aktivnosti naredni izazov sa kojim se fakultet suočava prije povratka u slušaonice.

Aktuelna situacija je, smatra ona, omasovila korišćenje digitalnih tehnologija i podsjeća da je Filološki fakultet, zbog svoje prirode i projekata koje je imao, jedan od pionira u korišćenju mogućnosti učenja na daljinu na Univerzitetu Crne Gore.

“Kako se približava vrijeme ispita, naročit akcenat stavljen je na interakciju u realnom vremenu, pa su intenzivirana predavanja, vježbe i konsultacije preko video konferencija Dio profesora je već obavio kolokvijume preko preporučenih platformi za online učenje. Na isti način studenti su u realnom vremenu, koristeći program power point prezentovali preuzete teme i izlagali seminarske radove, ostvarujući određeni broj”, kazala je Jovović.

Prema njenim riječima pojedini profesori su se odlučili da kolokvijume ostave za period kada bude omogućen povratak na fakultet, u skladu sa željom studenata.  

“Kako je za humanističku prirodu Filološkog fakulteta važno ne samo što se izlaže, već i vještina sa kojom se nešto interpretira, svakako da je neposredni kontakt profesora i studenta nezamjenjiv. Pošto je kategorija vremena ireverzibilne prirode, dobro je da je Univerzitet učinio sve moguće da mladim ljudima ublaži i kompenzuje posljedice pandemijskog stanja. Studenti su u duhu svoje generacije pokazali veliku digitalnu snalažljivost i odreagovali su spontano i prirodno na virtuelni nastavak semestra, a redukcija spoljašnjih sadržaja učinila je da se na nastavu fokusiraju čak i više nego u redovnim okolnostima i da je procentualno prate u istoj ili većoj mjeri nego ranije”, kazala je Jovović.

Ma koliko, smatra ona, da je online nastava doživljena i kao vrsta predaha i uštede vremena “u smislu rasterećenja od kretanja, sve ovo nas je podsjetilo da dinamika jeste suština naših života, u smislu duhovnog i fizičkog kretanja, i da je to osnovni preduslov za individualni i društveni rast”  

“Od virtuelne nastave u realnom vremenu svakako je bolja nastava u realnom prostoru, a digitalne spone su neuporedive sa istinskom bliskošću među ljudima, makar i uz trenutno propisanu fizičku distancu”, poručuje Jovović.