Advokat Radovićeve traži izuzeće sudije

Žučna rasprava zbog vještačenja prihoda viceguvernera u CBCG

Grdinić je prethodno odbio da prihvati razloge advokata bivše viceguvernerke da se obavi novo ekonomsko-finansijsko vještačenje i imenovanje novog vještaka
8233 pregleda 6 komentar(a)
Suđenje održano na pravnom fakultetu, Foto: Boris Pejović
Suđenje održano na pravnom fakultetu, Foto: Boris Pejović

Suđenje po tužbi bivše viceguvernerke Centralne banke (CBCG) Irene Radović za mobing i diskriminaciju protiv CBCG i guvernera Radoja Žugića, prekinuto je juče nakon sat i po žučne rasprave oko finansijskog vještačenja nakon što je advokat Radovićeve Bojan Vuković tražio izuzeće sudije Mladena Grdinića iz daljeg postupanja u ovoj parnici.

Parnica će biti nastavljena nakon što predsjednica Osnovnog suda Željka Jovović odluči o zahtjevu za izuzeće.

Grdinić je prethodno odbio da prihvati razloge advokata bivše viceguvernerke da se obavi novo ekonomsko-finansijsko vještačenje i imenovanje novog vještaka.

Vještačenje treba da utvrdi da li su ostali viceguverneri po svojim prihodima bili privilegovani u odnosu na Radovićevu.

Advokat Vuković je tražio od sudije da pred Ministarstvom pravde pokrene postupak za oduzimanje licence vještaku Zdravki Poleksić, na čiji nalaz su on i Radovićeva, tokom dva dana suđenja, iznijeli niz primjedbi.

Vuković je osumnjičio i sudiju za pristrasnost i ocijenio da je “procesnim rješenjima obesmišljena svrha i suština finansijskog vještačenja u parnici koja ima za predmet utvrđenje mobinga i diskriminaciju”.

“Čak u odnosu na minorni i pogrešan nalog vještaku, dozvolili ste istom da ne odgovori na sve upite, primjedbe i prigovore tužilačke strane, a da svaki odgovor koji je juče i danas dat paušalan, neodrediv, neprecizan, bez korišćenja jednog dokumenta za koji vještak kaže da je imala uvid”, obratio se Vuković sudiji.

On tvrdi da je Zdravki Poleksić sud omogućio da više od godinu radi na predmetu, a da do danas ni sud, ni stranke “nemaju relevantnu računovodstvenu dokumentaciju”, “da ne postupa po nalozima suda, sa aspekta rokova i sadržine nalaza, odnosno nivoa stručnosti i objektivnosti, a bez ikakvih posljedica”.

Advokat CBCG Miroslav Adžić usprotivio se predlogu tužilačke strane za imenovanje novog vještaka i ocijenio da je Poleksićeva odgovorila zadatku suda u skladu sa pravilima svoje struke.

“Upravo smo dobili odgovor zašto je ova dva dana vještak ispitivan na okolnosti koje nijesu predmet vještačenja, a što je sada jasno da je bila zloupotreba ovlašćenja tužilačke strane koja nije dozvoljena Zakonom o parničnom postupku. Očigledno da ogromni broj pitanja za vještaka nije bio upravljen na pravilno i potpuno utvrđenje činjeničnog stanja, već na njegovu ličnu i profesionalnu diskreditaciju, a što smatramo da tužilačka strana nije trebalo da iznosi u ovom postupku i da je na taj način samo vršila zloupotrebu ovlašćenja”, naveo je Adžić.

Poslije svjedočenja i zahtjeva za njeno izuzeće, vještakinji Poleksić sudija nije dozvolio da odgovori advokatu Vukoviću, a ona je iz publike negirala da ovaj predmet radi više od godinu, navodeći da ga je “dobila u decembru”