GOVORILI I O FINANSIJSKOM POSLOVANJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

UOUCG: Pokrenut postupak za izbor dekana Arhitektonskog fakulteta

Rokovi za izborne radnje biće utvrđeni posebnom odlukom UOUCG. U tekućem mandatu, dekan Arhitektonskog fakulteta je prof. dr Svetislav Popović
382 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada UCG, Foto: UCG, UCG, UCG, UCG
Zgrada UCG, Foto: UCG, UCG, UCG, UCG

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore pokrenut je postupak za izbor dekana Arhitektonskog fakulteta UCG za mandatni period 2020-2023.

Rokovi za izborne radnje biće utvrđeni posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UOUCG). U tekućem mandatu, dekan Arhitektonskog fakulteta je prof. dr Svetislav Popović.

Takođe, danas je potvrđen mandat članu Upravnog odbora–predstavniku akademskog osoblja sa akademskim zvanjem iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka, dr Mirku Đuroviću, višem naučnom saradniku u Institutu za biologiju mora.

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica kazao je da su, pored kadrovskih pitanja, i upoznavnja Upravnog odbora UCG sa procedurom za izbor rektora za mandatni period od 2020 do 2023. godine, na današnjoj sjednici teme bile i finansijsko poslovanje Univerziteta.

„Upravni odbor Univerziteta Crne Gore dao je saglasnost Institutu za biologiju mora za zaključenje ugovora sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove za pružanje usluga laboratorijskih ispitivanja uzoraka morske vode radi provjere moguće prisutnosti planktona koji proizvode toksine sa područja na kojima se nalaze registrovana uzgajališta školjki, u skladu sa Programom monitoringa bezbjednosti školjki za 2020. godinu“, kazao je predsjednik Bjelica.

On je dodao da su teme bile i prijedlozi izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Arhitektonskom i Priodno-matematičkom fakultetu, razmatranje zahtjeva pojedinih jedinica po pitanju raspolaganja imovinskim pravima i izvještaj o poslovanju Univerzitetskog sportsko kulturnog centra.