Centar nije donio Finansijski plan prihoda i rashoda

Negativno mišljenje na poslovanje Centra za socijalni rad u Rožajama

Revizijom je takođe utvrđeno da je Centar u obrascima koje je dostavio Poreskoj upravi, iskazao poreze i doprinose u manjem iznosu za 3.244,79 eura u odnosu na obračunate i isplaćene poreze i doprinose koji su evidentirani u Glavnoj knjizi

2398 pregleda 0 komentar(a)
Centar Rožaja, Foto: Jadranka Ćetković
Centar Rožaja, Foto: Jadranka Ćetković
Ažurirano: 02.06.2020. 09:19h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Centra za socijalni rad u Rožajama za 2019. godinu.

Između ostalog, u mišljenju DRI navodi se da Centar nije donio Finansijski plan prihoda i rashoda u roku koji je utvrđen Statutom.

“Centar je, osim izdataka koji se isplaćuju preko žiro-računa, planirao izdatke za socijalna davanja koja se isplaćuju preko Ministarstva rada i socijalnog staranja, što je uticalo na nerealno planiranje izdataka u odnosu na ostvarene izdatke plaćene sa žiro računa Centra. Takođe je utvrđeno da Centar nije planirao prihode. Revizijom je utvrđeno da je Centar tokom 2019. godine zaključio Ugovor o radu na određeno vrijeme (u trajanju od 12 mjeseci) za obavljanje poslova za koje nije utvrđeno radno mjesto Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Predmetnim ugovorom nije utvrđena stručna kvalifikacija potrebna za radno mjesto za koje je zaključen, kao ni koeficijent složenosti posla što nije u skladu sa odredbama člana 31 Zakona o radu”.

Revizijom je takođe utvrđeno da je Centar u obrascima koje je dostavio Poreskoj upravi, iskazao poreze i doprinose u manjem iznosu za 3.244,79 eura u odnosu na obračunate i isplaćene poreze i doprinose koji su evidentirani u Glavnoj knjizi.

Takođe je utvrđeno da Centar nije pravilno utvrdio osnovicu za obračun poreskih obaveza na naknadu za zakup, kao ni naknade isplaćene po ugovorima o djelu. U postupku revizije Centar nije prezentirao dokaze o radnom statusu angažovanih lica po ugovorima o djelu kako bi se mogla izvršiti provjera da li su poreske obaveze tačno obračunate. Uvidom u putne naloge utvrđeno je da je Centar zbog pogrešnog obračuna isplatio troškove ino i dnevnica u zemlji u većem iznosu za 1.162,95 eura.

Preporučujemo za Vas