Senat UCG

Predlažu 3.486 mjesta za upis na osnovne i 1.995 za master studije

"Prilikom predlaganja broja studenata za upis na I godinu osnovnih studija koji se finansiraju iz budžeta, Senat se rukovodio standardima kvaliteta nastave, broja nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja", kaže se u saopštenju.

843 pregleda 0 komentar(a)
Senat UCG, Foto: UCG
Senat UCG, Foto: UCG
Ažurirano: 02.06.2020. 11:31h

Senat Univerziteta Crne Gore utvrdio je, na danas održanoj elektronskoj sjednici, prijedlog o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. koji predviđa ukupno 3.486 mjesta i prijedlog o broju studenata za upis u I godinu novih dvogodišnjih master studija za studijsku 2020/2021. godinu koji predviđa 1.995 mjesta, saopšteno je iz UCG.

Kako su kazali, prijedlog broja studenata za upis u I godinu osnovnih studija za studijsku 2020/21. godinu, kao i master studija za studijsku 2020/2021, koji su zasnovani na prijedlozima vijeća univerzitetskih jedinica, kreću se u okviru prošlogodišnjeg prijedloga za upis i u skladu su sa rješenjem Ministarstva prosvjete kojom je određen maksimalan broj studenata za upis.

"Prilikom predlaganja broja studenata za upis na I godinu osnovnih studija koji se finansiraju iz budžeta, Senat se rukovodio standardima kvaliteta nastave, broja nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja", kaže se u saopštenju.

Prilikom predlaganja broja studenata za upis na dvogodišnje master studije koje se po prvi put organizuju od ove studijske godine, po reformisanom modelu (3+2), sa finansiranjem iz budžeta, Senat se rukovodio brojem studenata na završnoj godini osnovnih studija, standardima kvaliteta nastave, broja nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja, ojasnili su oni.

"Oba prijedloga su opravdana i sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori u skladu sa dokumentom Analiza ponude, tražnje i zapošljavanja na tržištu rada u Crnoj Gori Zavoda za zapošljavanje, koji su prilikom utvrđivanja prijedloga organizacione jedinice imale u vidu, prostornim i kadrovskim kapacitetima organizacionih jedinica, kao i iskazanim interesovanjem kandidata za upis", navodi se u saopštenju.

Sastavni dio ovih odluka čini i Mišljenje sa obrazloženjem Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore.

Prijedlozi Senata Univerziteta Crne Gore biće dostavljeni na dalje razmatranje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore koji će donijeti odluku o prijedlogu broja studenata za upis na osnovne i master studije, a o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore, u postupku davanja saglasnosti na raspisivanje Konkursa.