Glavni državni arhitekta odbio da izda saglasnost Sudskom savjetu na idejno rješenje

Stop za adaptaciju zgrade suda u Kotoru

Glavni gradski arhitetka nalazi se pod Ministarstvom održivog razvoja turizma,
Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih površila u naseljima. Saglasno se daje rješenje u roku od 15 dana, ali Vuković ističe da se to radi “na zahtjev investitora”

2829 pregleda 1 komentar(a)
Stari grad Kotor, Foto: Shutterstock
Stari grad Kotor, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 03.06.2020. 12:35h

Glavni državni arhitekta Dragan Vuković odbio je da Sudskom savjetu izda saglasnost na idejno rješenje adaptacije Osnovnog suda u Kotoru.

“Istiptujući sadržinu zahtjeva, ovaj javnopravni organ je našao da se upravni postupak ne može pokrenuti budući da podnosilac zahtjeva nema legitimaciju za podnošenje zahtjeva”, navodi se u obrazloženju rješenja.

Glavni gradski arhitetka nalazi se pod Ministarstvom održivog razvoja turizma, Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih površila u naseljima. Saglasno se daje rješenje u roku od 15 dana, ali Vuković ističe da se to radi “na zahtjev investitora”.

Napominje se da je tada investitor, pored ostalog, dužan da dostavi dokaz o pravu svojine na zemljišu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje ako se radi o rekonstrukciji objekta. “Glavni državni arhitekta je uvidom u predmetni zahtjev utvrdio da Sudski savjet nema svojstvo investitora, odnosno aktivno legitimisane stranke, s obzirom na to da je zahtjev podnijet od strane Sudskog savjeta, a investitor je Uprava javnih radova”, pojašnjava se u dokumentu. Vuković navodi i da je uvidom u predmetni zahtjev konstatovano da se radi o rekonstrukciji objekta, a ne o adaptaciji.

On je od Sudskog savjeta tražio da dostavi dopunu zahtjeva, kao i dokaz da ima svojstvo investitora, odnosno aktivno legitimisane strane. Dodaje da Savjet nije dostavio takav dokaz.

Preporučujemo za Vas