IZVJEŠTAJ SPECIJALNE IZVJESTITELJKE UN ZA CRNU GORU

Ljetnja sezona je i sezona trgovine ljudima

“Ako se uzme u obzir ranjivost migranata kao populacije, moglo bi se doći u rizik trgovine ljudima i različitih eksploatacija tokom svog puta”, navodi u izvještaju izvjestiteljka Marija Gracija Đamarinaro

3897 pregleda 1 komentar(a)
Migranti tokom puta kroz Crnu Goru prema zemljama EU, Foto: Boris Pejović
Migranti tokom puta kroz Crnu Goru prema zemljama EU, Foto: Boris Pejović

I pored toga što je nedovoljno zvaničnih informacija, vjeruje se da je trgovina ljudima najprisutnija na primorskom dijelu Crne Gore, tokom ljetnje sezone, a radi se o seksualnoj eksploataciji, jeftinoj radnoj snazi i prosjačenju.

To stoji u izvještaju specijalne izvjestiteljke za trgovinu ljudima Marije Gracije Đamarinaro, koji će biti predmet rasprave Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) tokom sjednice zakazane za period od 15. juna do 3. jula.

Đamarinaro je Crnu Goru posjetila krajem prošle godine, kada se srela sa zvaničnicima ministarstava vanjskih i unutrašnjih poslova, ljudskih i manjinskih prava, pravde, rada i socijalnog staranja, prosvjete i zdravlja, kao i predstavnicima Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva. Ona ističe da Crna Gora ulaže značajne napore da spriječi određene oblike trgovine ljudima, pogotovo kad se radi o prosjačenju i prinudnim brakovima, kroz strategije uključivanja u društvo pogođenih zajednica. Đamarinaro je pozdravila i uspostavljanje novih multidisciplinarnih timova koji treba da identifikuju, istraže i izvedu pred nadležne pravosudne organe slučajeve trgovine ljudima.

“Međutim, zabrinuta je zbog nedovoljnog finanasiranja servisa koji pružaju podršku žrtvama trgovine ljudima. Specijalna izvjestiteljka je analizirala situaciju u Crnoj Gori kao tranzitu na ‘Balkanskoj ruti’...”, navodi se u izvještaju.

”Balkanska ruta” može za neke i dužničko ropstvo

U dokumentu stoji da je “iako nema mnogo zavničnih informacija, poznato da je Crna Gora tranzitna zemlja za migrante na tzv ‘Balkanskoj ruti’”.

“Ako se uzme u obzir ranjivost migranata kao populacije, mogli bi doći u rizik od trgovine ljudima i različitih eksploatacija tokom svog puta... Posljedni identifikovani slučajevi su dva Pakistanca koji su bili žrtve trgovine ljudima, a u svrhu radne eksploatacije. Civilno društvo u Crnoj Gori je zabrinuto da je broj slučajeva trgovine ljudima mnogo veći nego što je zvanična statistika. Civilno društvo takođe prijavljuje i da su žene i djevojčice žrtve trgovine ljudima i to u svrhu seksualne eksploatacije u klubovima i hotelima, kao i na jahtama van obala Crne Gore, ali nema zvanične potvrde ovakvih slučajeva”, stoji u izvještaju koji je Đamarinaro dostavila Savjetu UN 22. aprila. S obzirom na to da je Crna Gora tranzitna zemlja na “Balkanskoj ruti”, pojašnjava Đamarinaro, postoji i rizik od kriminalnih grupa “koje bi mogle pokušati da natjeraju migrante sa dugovima da budu ‘vodiči’ drugim migrantima kroz region”.

“Ti ‘vodiči’ ostaju u zemljama tranzita i imaju ulogu da kontrolišu druge migrante. Ostaju na poziciji ‘vodiča’ dok ne otplate dug onima koji trguju ljudima. Takvi aranžmani mogu potrajati godinama, sve dok se dugovi ne otplate”, ističe se u izvještaju.

Prisilno i organizovano prosjačenje na primorju, prodaja djevojčica radi braka

Đamarinaro ističe da su djeca, pogotovo iz nedomicilne romske zajednice, ranjiva kategorija kad je u pitanju prisilno i organizovano prosjačenje.

“Dok se djevojčice, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, prodaju radi braka u romskim zajednicama u Crnoj Gori i drugim zemljama. Prošle godine je identifikovan slučaj Romkinje koju je otac prodao radi braka za 5.000 eura. Vlasti kažu i da je trgovina djecom radi prosjačenja takođe sezonska pojava, a djeca iz romskih zajednica država okruženja dolaze u Crnu Goru tokom ljeta kako bi prosila u primorskim gradovima”, ističe Đamarinaro u izvještaju.

Tokom posjete, navodi se u dokumentu, specijalna izvjestiteljka je izrazila zabrinutost malim brojem slučajeva trgovine ljudima koji su dobili i sudski epilog.

“... Tokom 2018, vlasti su istražile četiri, a 2017. dva slučaja, ali nije bilo epiloga iako su dva procesa započeta te godine. Prema riječima zvaničnika Vlade Crne Gore, novi tim koji predvodi vrhovni državni tužilac, trebalo bi da ima bolje rezultate u budućniosti... Od imenovanja tog tima, u decembru 2018, preko 50 ljudi je uhapšeno zbog moguće trgovine ljudima. U periodu od januara do oktobra 2019, u skladu sa Krivičnim zakonikom, procesuirane su dvije osobe. Nakon posjete specijalne izvjestiteljke, identifikovan je novi slučaj, a uhapšene su osobe koje su pokušale da organizuju trgovinu ljudima - 38 žrtava sa Tajvana, na tri različite lokacije u Crnoj Gori. Ova međunarodna operacija sprovedena je u saradnji sa podgoričkim Interpolom”, stoji u izvještaju.

Ako se vlasti potrude, možemo biti lideri u regionu

Đamarinaro zajključuje da je Vlada inovirala nacionalne politike koje bi uskoro mogle dati rezultate.

“I obezbijediti Crnoj Gori da bude lider u regionu kad je u pitanju oblast borbe protiv trgovine ljudima... Ove inovirane mjere se tiču procedura identifikacije i pružanja podrške žrtvama. Vlasti moraju obezbijediti adekvatnu podršku žrtvama u saradnji sa nevladinim organizacijama, što uključuje i finansiranje pomoći. Najviši nivoi vlasti moraju pokazati da su odlučni u namjeri da se suprotstave trgovini ljudima”, zaključuje Đamarinaro u izvještaju.

Preporučujemo za Vas