rjeđe se prijavljuju na konkurse za rukovodeće pozicije

Žene brojnije, ali manje plaćene

Od 17 vladinih resora na rukovodećim mjestima samo ministarke

1459 pregleda 7 komentar(a)
Dragica Sekulić, Foto: Boris Pejović
Dragica Sekulić, Foto: Boris Pejović

Iako su brojnije u javnoj upravi, žene rijetko zauzimaju bolje plaćene pozicije odlučivanja, a kako idemo ka vrhu hijerarhijskih ljestvica u ministarstvima i opštinama, broj žena je sve manji, pokazalo je istraživanje Instituta alternativa.

Oni su saopštili da podaci mogu navesti na zaključak da je položaj žena u javnoj upravi zadovoljavajući, imajući u vidu da ih je u ukupnom broju u ministarstvima više od muškaraca. Ipak, analiza spiskova državnih službenika i namještenika pokazuje da je zastupljenost žena najveća na najnižim pozicijama, te da samim tim imaju manje zarade i ovlašćenja.

Od 17 ministarstava, žene su na ministarskim pozicijama samo u tri resora - javnoj upravi, nauci i ekonomiji. Na lokalnom nivou od 25 opština samo tri imaju predsjednicu.

Iako su obrazovanije, žene se, navodi IA, rjeđe prijavljuju na konkurse za rukovodeće pozicije što govori o njihovoj obeshrabrenosti. “Primjera radi, one čine većinu onih koji završe specijalističke (67 odsto), magistarske studije (61,6 odsto), ali čine tek trećinu kandidata koji su se prijavili na konkurse za najviša radna mjesta u upravi tokom 2020.

U lokalnim samoupravama, svi parametri pokazuju zabrinjavajuće stanje kada govorimo o položaju žena. Osim što su u opštinama u ukupnom broju podzastupljene, žene zauzimaju tek nešto više od petine (23 odsto) funkcionerskih fotelja. Na drugoj strani, na najmanje plaćenim pozicijama i onim sa najmanjim ovlašćenjima na lokalnom nivou, žena je znatno više od muškaraca, navodi IA.

Slična je situacija i u drugim resorima, od politike do medija, gdje su istraživanja ranije objavljena pokazala da su žene na manje uticajnim mjestima i lošije plaćene.

Preporučujemo za Vas