Tivat aplikant za TOP 100 održivih destinacija za 2020

Solila kao primjer svjetski dobre praske zelenog turizma

Jedan od od kriterijuma po kojima se učesnici takmičenja procjenjuju je turistička politika, odnosno da li destinacija posjeduje javno dostupnu, višegodišnju turističku poliku ili strategiju koja se odnosi na ekološka, estetska, socijalna, kulturna i ekonomska pitanja, kao i pitanja kvaliteta, zdravlja i bezbjednosti

1662 pregleda 0 komentar(a)
Detalj sa Solila, Foto: Siniša Luković
Detalj sa Solila, Foto: Siniša Luković

Turistička organizacija opštine Tivat je, u saradnji sa JP „Morsko dobro”, a u okviru projekta Green Destinations, nominovala Tivat za “2020 Sustainable Top 100 Destinations” takmičenje.

Ovo međunarodno takmičenje održava se šesti put zaredom i ima za cilj da prikaže turističke priče i primjere dobre prakse održivog razvoja lokalnih i regionalnih destinacija, kao nadahnjujuće primjere drugima, organizatorima putovanja i turistima.

“Proces apliciranja sproveden je kroz nekoliko ključnih koraka. Naime, kroz korišćenje platforme Green Destinations bilo je neophodno unijeti informacije i izvijestiti o 15 traženih kriterijuma, kao i dostaviti dobar primjer prakse. Kao dobar primjer prakse sa područja Opštine Tivat koja se fokusira na održivim principima, rješavanju problema i kreiranju dobrog ambijenta za prirodu, turiste i lokalnu zajednicu odlučeno je da budu Tivatska Solila”, kazala je direktorica TO Tivat, Danica Banjević.

Jedan od od kriterijuma po kojima se učesnici takmičenja procjenjuju je turistička politika, odnosno da li destinacija posjeduje javno dostupnu, višegodišnju turističku poliku ili strategiju koja se odnosi na ekološka, estetska, socijalna, kulturna i ekonomska pitanja, kao i pitanja kvaliteta, zdravlja i bezbjednosti.

Među kriterijumima su i zagađenje vazduha – da li se ono na adekvatan način tretira i da li se uticaji zagađenja vazduha povezanih sa turizmom se efikasno kontrolišu. Od značaja je i promocija lokalnih proizvoda i usluga – podržava se uključivanje lokalnih zanatlija, proizvođača i pružalaca usluga u lanac turizma u skladu sa principima fer trgovine; promovišu se lokalni i održivi proizvodi koji podržavaju prirodu, kulturu, lokalni identitet i lokalnu ekonomiju.

Među kriterijumima su i međunarodno priznati standardi održivosti koji su u skladu sa kriterijumima GSTC-a za turistička preduzeća i promovišu se od strane destinacije ili poslovnog sektora, te pitanja vezana za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, prirodu i pejzaž, tretiranje otpada itd.

Prijava za “2020 Sustainable Top 100 Destinations” se mogla popuniti do 1. jula, dok se povratna informacija očekuje 1. septembra, a zvanično proglašenje destinacija koje će se naći na finalnoj listi biće u oktobru. Destinacije koje budu izabrane u Top 100, biće kvalifikovane i za nagradu najboljih održivih destinacija (Sustainable Destination Awards 2020) koje će biti predstavljene na Global Green Days Destinations u proljeće 2021. u Bodrumu u Turskoj.

“TO Tivat se ovom prilikom zahvaljuje svim saradnicima, kolegama iz: Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, zatim preduzećima DOO „Komunalno” Tivat, Brand New Tivat, Služba zaštite i spašavanja, Agencija za zaštitu životne sredine, strateškim partnerima Porto Montenegro i Luštica Bay kao i NVO Expeditio koji su pomogli u apliciranju i u saradnji sa kojima smo postali potencijalni dobitnici na listi TOP 100 održivih destinacija za 2020. godinu”, istakla je Banjević.