Za dekana Arhitektonskog fakulteta predložena doc. dr Svetlana K. Perović

Konačnu odluku o predlogu Vijeća fakulteta treba da donese Upravni odbor Univerziteta Crne Gore

8570 pregleda 2 komentar(a)
Svetlana K. Perović, Foto: UCG
Svetlana K. Perović, Foto: UCG

Članovi Vijeća Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 09. jula 2020. godine, predložili su za dekana Fakulteta doc. dr Svetlanu K. Perović, za mandatni period 2020 - 2023. godine.

Sastav Izborne komisije činili su prof. dr Ratko Mitrović-predsjednik, prof. dr Veljko Radulović, Prof.dr Slavica Stamatović Vučković, MSc Sanja Paunović Žarić-predstavnica saradnika i Bojan Drljević-predstavnik studenata.

Konačnu odluku o predlogu Vijeća fakulteta treba da donese Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.

Doc.dr Svetlana K. Perović je arhiteka, edukator i naučnik. Prodekan je za nastavu na Arhitektonskom fakultetu, član Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta Univerziteta Crne Gore i član Vijeća Senata Univerziteta Crne Gore za prirodne i tehničke nauke.

Osnovne, master i doktorske akademske studije arhitekture završila je na departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je 2014.godine u Novom Sadu i stekla zvanje Doktor nauka-Arhitektura. Aktivna je, između ostalog, na međunarodnoj istraživačkoj sceni, kroz , do sada, objavljenih više desetina radova u monografijama, časopisima, zbornicima konferencija i dr. Između ostalog, dala je doprinos u pisanju više multidisciplinarnih, internacionalnih enciklopedija izdatih u Americi sa učešćem više stotina naučnika sa univerziteta širom svijeta, kao i monografija u produkciji vodećih međunarodnih izdavačkih kuća. Dobitnik je Plakete za doprinos razvoju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, 2016. i Priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i doprinos razvoju naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Arhitektonskom fakultetu, 2018.