Diploma bez prosječne ocjene, fakultet bez akreditacije

Magovčević: Izbor za direktora OŠ "Branko Božović" nije u skladu sa procedurama

On je “Vijestima” kazao i da je Ministarstvu prosvjete proslijedio prepisku s Agencijom za akreditaciju i vrednovanje kvaliteta obrazovanja Bosne i Hercegovine, prema kojoj fakultet, koji je završila jedna od kandidatkinja za direktora nema akreditaciju u toj državi.

11639 pregleda 57 reakcija 3 komentar(a)
OŠ “Branko Božović”, Foto: Luka Zeković
OŠ “Branko Božović”, Foto: Luka Zeković

Nastavnik u podgoričkoj OŠ “Branko Božović” i kandidat za direktora te ustanove Mitar Magovčević smatra da se proces izbora ni ovog puta ne sprovodi u skladu s procedurama.

On je “Vijestima” kazao i da je Ministarstvu prosvjete proslijedio prepisku s Agencijom za akreditaciju i vrednovanje kvaliteta obrazovanja Bosne i Hercegovine, prema kojoj fakultet, koji je završila jedna od kandidatkinja za direktora nema akreditaciju u toj državi.

Na posljednji konkurs za direktora OŠ “Branko Božović”, pored Magovčevića javila se vršilac dužnosti direktora Gordana Klikovac, te još jedan nastavnik te škole.

Magovčević tvrdi i da mu iz Ministarstva nijesu odgovrili ni na zahtjev za izuzeće komisije, koja je tokom prethodna dva procesa za izbor direktora utvrdila da nijedan kandidat nije zavrijedio tu funkciju.

“Ovih dana sam se treći put javio na konkurs za izbor direktora OŠ ‘Branko Božović’. Smatram da svojim dosadašnjim radom to zaslužujem, prevashodno dosadašnjim mišljenjima prosvjetnih nadzornika o mom radu, angažovanjima na mjestu službenika za javne nabavke škole, mišljenjem dosadašnjeg rukovodstva o mom radu i stečenim višim zvanjem. U prethodna dva slučaja, prema mišljenju komisije, koju je oformio ministar prosvjete i prema njegovom mišljenju, niko od prijavljenih kandidata nije imao dobro urađen Razvojni plan škole. Pomalo zvuči čudno da niko od četiri prijavljena kandidata nema dobro urađen Razvojni plan škole”, navodi Magovčević.

Prema njegovim riječima, njegov Plan razvoja ustanove je razrađen na 74 strane sa svim poglavljima, prema svim pravilima.

“Evo dobro, ako moj plan nije dobar, ali čudi to što u dva navrata nijedan kandidat ne zadovoljava kriterijume komisije i ministra. Pitam se kakvi su Razvojni planovi kandidata direktora iz Plava, Rožaja, Šavnika, pa i Podgorice koji su zadovoljili kriterijume. Tražiću Zakonom o slobodnom pristupu informacijama da pogledam njihove radove”, poručuje Magovčević.

Navodi i da je, poučen strktnim mjerama kada je u pitanju izbor direktora škole, očekivao da će se komisija pozabaviti i pitanjem opštih uslova konkursa. “I time da jedan od kandidata, koji je uvijek poslije konkursa proglašavan za v.d. direktora, na uvjerenju nije imao prosječnu ocjenu sa studija, a to je jedan od opštih uslova konkursa u javnim ustanovama Crne Gore i to da je zvanje stekao na fakultetu, koji prema zvaničnom mišljenju Agencije za akreditaciju i vrednovanje kvaliteta obrazovanja BiH “nije u registru akreditovanih obrazovnih ustanova”, ističe Magovčević.

Podsjetio je da je akreditacija potvrda uspješnog rada visokoškolske ustanove, koja se dobija upravo od Agencije za razvoj i vrednovanje kvaliteta obrazovanja u BiH. “Ako nije na listi akreditovanih ustanova kakva dokumenta može da izdaje? Da podsjetim da mi biramo direktora obrazovne ustanove, koji treba da dolazi s renomiranog univerziteta, da vrednujemo naš državni Univerzitet i što bi naš ministar rekao, ‘učimo doma’”, poručuje on.

Od Ministarstva i ministra Šehovića je tražio izuzeće komisije koja je u prethodna dva konkursa procijenila da nijedan kandidat nije zadovoljio sve uslove, ali da nije dobio odgovor do danas.

“Odgovor od ministra i Ministarstva nijesam dobio, dobio sam informaciju da je komisija nastavila normalan rad u mom odsustvu”, zaključio je Magovčević.

Ministarstvo: Sve je u skladu s propisima

Iz Ministarstva su ponovili stav da je sve urađeno u skladu s crnogorskim propisima, da uvjerenje o završenim studijama ima istu pravnu snagu kao i diploma. Ponovili su i da ih je Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta dopisom obavijestilo da je “u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, propisano da rješenje izdato visokoškolskim ustanovama prije stupanja na snagu ovog zakona predstavlja licence i prvu akreditaciju visokoškolske ustanove, kao i da licence i akreditacija važe do rješavanja po zahtjevu za licence i akreditaciju”.

“Dalje je dopisom navedeno da su svi dokumenti – diplome koje su izdate od strane visokoškolskih ustanova s područja Brčko distrikta priznate i ispunjavanju uslove za priznavanje u inostranstvu”, odgovorili su “Vijestima” iz Ministarstva.