Propust kabineta gradonačelnika Budve: Vatrogasci, komunalci, to je isto...

Divanović je u proteklih mjesec smijenio desetak kadrova iz redova Demokrata, DF i Građanskog pokreta URA, koji su pokrenuli postupke protiv Opštine, a pozvana je i Upravna inspekcija da reaguje i to urgentno

29222 pregleda 71 reakcija 20 komentar(a)
Dragan Božović u društvu Marka Carevića, Foto: Vuk Lajović
Dragan Božović u društvu Marka Carevića, Foto: Vuk Lajović

Nikola Divanović, koji je voljom odborničke većine imenovan za gradonačelnika Budve, suspendovao je komandira Službe zaštite i spasavanja Dragana Božovića, kadra Demokratskog fronta.

Postupak pokretanja diciplinskog postupka, pa i donošenje rješenja o suspenziji, praktično je ogolio brojne propuste koje je Divanovićev kabinet napravio, od kojih i neke elementarne - imenovanje funkcija Božovića.

Božović je prekjuče, preko kurira, dobio rješenja donijeta 3. i 6. jula, ali je odmah nakon prijema uputio dva urgentna dopisa Divanoviću, obavještavajući ga o kršenju zakona, čak i krivičnom djelu koje je navodno napravljeno.

Divanović je najprije 3. jula donio rješenje o pokretanju disciplinskog postupka protiv Božovića, zato što je, kako je navedeno, 17. juna zloupotrijebio službeni položaj i prekoračio svoja ovlašćenja.

“Time što je sa svojim službenicima koristio službena vozila u svrhu sprečavanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova radi blokiranja saobraćaja na magistralnom putu Budva - Tivat, zbog čega je procesuiran od strane nadležnih organa uz podnošenje krivišne prijave”, navodi se u rješenju, u kojem se pozivaju na Zakon o lokalnoj samoupravi.

Takvim ponašanjem, kako se navodi, Božović je “nanio štetu ugledu Službe kojom rukovodi, kao i cijele opštine Budva, s obzirom da je kao načelnik Službe bio odgovoran za zakonitu i svrsishodnu upotrebu službenih vozila u cilju obavljanja utvrđenih poslova Službe, a ne sprečavanja drugih ovlašćenih lica u obavljanju svojih zakonom propisanih ovlašćenja”.

Divanović
Divanovićfoto: Opština Budva

Tri dana kansije, odnosno 6. jula, Divanović potpisuje novo rješenje i to o privremenom ograničenju vršenja dužnosti - suspenzije Božovića.

“Draganu Božoviću, komandiru Službe zaštite i spasavanja privremeno se zabranju obavljanje poslova načelnika Službe Komunalne inspekcije i policije do okončanja disciplinskog postupka. U toku trajanja zabrane Božoviću se isplaćuje naknada u visini od 60 odsto zarade isplaćene u mjesecu koji prethodi izricanju privremene mjere”, stoji u rješenju koje potpisuje Divanović.

Božović je odmah odgovorio kabinetu Divanovića, optužujući ih da su mu dostavili rješenja nakon 30 dana, čime je izgubio pravo žalbe, koje je zakonski osam dana.

“Rješenja su donijeta u trenutku kada sam bio na bolovanju, što je protivzakonito. Napravljen je veliki propust, time što ste u rješenju o suspenziji napisali da mi se kao načelniku Službe zaštite i spasavnja zabranjuje obavljanje poslova načelnika Komunalne inspekcije i policije”, napisao je Božović.

On je potencirao obrazloženje za pokretanje diciplinskog postupka, u kojem je Divanović naveo:

"Na način što je službena vozila koristio radi blokiranja saobraćaja na magistralnom putu Budva - Tivat”.

“To je apsolutno netačno i nema nijedan materijalni dokaz, a o tome možete da se informišete kod specijalnog državnog tužioca ili u Centru bezbjednosti Budva”, naveo je Božović u dopisu Divanoviću.

On tvrdi i da je napravljeno krivično djelo, jer je u dostavnoj knjizi Službe predsjednika Opštine, u koju je imao uvid, rješenje o suspenziji donijeto 6. jula zavedeno pod 3. jul.

Divanović je u proteklih mjesec smijenio desetak kadrova iz redova Demokrata, DF i Građanskog pokreta URA, koji su pokrenuli postupke protiv Opštine, a pozvana je i Upravna inspekcija da reaguje i to urgentno.

Kako koordinator u sezoni požara?

Odluku Divanovića da postavi koordinatora Službe zaštite i spasavanja na šest mjeseci, Božović je prekjuče nazvao kršenjem zakona, jer je u pitanju i požarna sezona.

Divanović je za koordinatora imenovao Boža Lazovića.

“Služba radi isključivo po Zakonu o zaštiti i spasavanju. Propisano je da službom rukovodi komandir koji mora, pored opštih uslova, da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spasavanja. Komandir mora imati zamjenika, koji takođe mora ispunjavati posebne uslove propisane za komandira. Prema tome, Službom zaštite i spasavanja ne može da rukovodi ‘koordinator’. Posebno vas obavještavam da pogotovo u požarnoj sezoni to nije moguće. U slučaju mog razrješenja, postupite po Zakonu”, napisao je Božović.