nisu u zakonskom roku dostavili redovne godišnje izvještaje o prihodima

Femić i Bešović prekršili zakon

Femić je Agenciju informisao da zbog mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) usljed pandemije Covid-19 “nije radio, kao i da nakon toga nije imao u vidu mogućnost naknadnog dostavljanja izvještaja”. Nadalje je naveo da je u tom periodu imao mnogo posla i da to razlozi zašto imovinski karton nije dostavio prije početka jula.

2640 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Mina
Foto: Mina

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da su zamjenik zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Risto Femić i članica Upravnog odbora Agencije za ljekove imedicinska sredstva Željka Bešović prekršili Zakon o sprečavanju korupcije.

U oba slučaja, Agencija, na čijem je čelu od kraja prošlog mjeseca direktorica Jelena Perović, utvrdila je da oni nisu u zakonskom roku dostavili redovne godišnje izvještaje o prihodima i imovini za prošlu godinu.

Zakonom je propisano da su javni funkcioneri dužni da do kraja marta dostave redovne godišnje izvještaje za stanje od prošle godine. Za one koji to ne urade u tom roku, zaprijećena je novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

Femić je Agenciju informisao da zbog mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) usljed pandemije Covid-19 “nije radio, kao i da nakon toga nije imao u vidu mogućnost naknadnog dostavljanja izvještaja”. Nadalje je naveo da je u tom periodu imao mnogo posla i da to razlozi zašto imovinski karton nije dostavio prije početka jula.

Članica UO Agencije je u svom izjašnjenju kazala da je izvještaj popunila elektronskim putem 1. maja, ali da je kašnjenje u slanju “uzrokovano pandemijom novog korona virusa zbog kojeg kolege iz sektora za podršku nijesu mogli pravovremeno da joj pruže pomoć u dijelu slanja izvješaja”.

Ona je 1. maja popunila izvještaj elektronskim putem, ali se u odluci koju potpisuje direktorica Agencije navodi da je u pisanoj formi on tek dostavljen 20. jula.

Istim Zakonom je propisano da se imovinski kartoni moraju dostavljati i u elektronskoj i u pisanoj formi.

Preporučujemo za Vas