Rijeka Gračanica ugrožena sa svih strana

NVO „Župa u srcu“ započela sprovođenje šestomjesečnog projekta “Identifikovanje izvora zagađenja sliva Gračanice i unapređenje postojećeg stanja”

7694 pregleda 33 reakcija 3 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Nikšićka rijeka Gračanica decenijama nosi neslavni epitet najzagađenije rijeke u Crnoj Gori. NVO „Župa u srcu“ započela je sprovođenje šestomjesečnog projekta “Identifikovanje izvora zagađenja sliva Gračanice i unapređenje postojećeg stanja”.

“Projektom je planirano obavljanje istraživanja izvora i vrsta zagađenja, izrada analize zagađenja, čišćenje nekoliko deponija duž toka Gračanice, kao i kampanja ,Sačuvajmo našu rijeku’ kojom se želi povećati ekološka svijest građana”, kazao je predsjednik “Župe u srcu”, Jovo Radulović.

Podsjetio je da sliv Gračanice sa 29 kilometara predstavlja dio sliva rijeke Zete, kao i da se gornji rijeke, uključujući i Liverovićko jezero, nalaze u Župi i da su značajno ekološki ugroženi od različitih koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja.

“Postojanje eksploatacije rude u blizini ovog sliva predstavlja značajan faktor ekološkog uticaja, pa je nekoliko puta dolazilo do velikih izlivanja crvene vode iz kopova. Prostor Župe je jedan od najvećih poljoprivrednih kompleksa u Crnoj Gori. Oko 1600 domaćinstava produkuje različita zagađenja i uticaje na podzemne i nadzemne vode ovog sliva. U jednom dijelu toka su od strane lokalnog stanovništva postavljene pumpe za navodnjavanje, a dobar dio domaćinstava je izvode iz septičkih jama, poljskih WC-a i štala, putem lokalnih potoka i pritoka, sproveo direktno u rijeku Gračanicu”, istakao je Radulović.

Značajan izvor zagađenja su i rasute manje ili veće deponije koje se nalaze uglavnom duž vodotoka sliva Gračanice.

“Jedno od izvorišta rijeke Gračanice, koje se nalazi na 1190 mnv, u Zabranu Kralja Nikole, je takođe ugroženo otpadom koji odlažu izletnici. Otpad se odlaže u blizini izvorišta koje je i izvorište pijaće vode za župska domaćinstva, čime je problem još i veći. Veći dio korita Gračanice je uzurpiran i nelegalnom eksploatacijom pijeska čime se pojačava erozivni karakter rijeke, tako da Gračanica jednim dijelom toka ponire kroz velike nanose materijala”, kazao je Radulović.

Podsjetio je da su prije nekoliko godina požari uništili hektare okolnih šuma, tako da je vidno smanjenje količine vode okolnih izvora i same Gračanice.

“Sva ova zagađenja ugrožavaju sliv, ali i ograničavaju razvoj ovog mjesta. Nepostojanje jasne baze podataka zagađivača i mogućnost evidentiranja potencijalnih zagađivača ne ostavlja prostor za utvrđivanje mjera daljeg djelovanja na zaštiti vodenih resursa gornjeg toka rijeke Gračanice”, naglasio je predsjednik NVO “Župa u srcu”.

Vrijednost projekta, koji finansira Ministarstva poljoprivrede i održivog razvoja, je pet hiljada eura.