Na državnoj ustanovi kažu da Pravilnik UCG za upis na master studije daje samo opšte smjernice

Ekonomski fakultet UCG neće studente privatnih

“I po jasno definisanim pravilima koja se odnose na kompatibilnost prethodno završenog studijskog programa osnovnih studija sa akademskim studijama Ekonomskog fakulteta”, kazali su sa tog Fakulteta

27350 pregleda 102 reakcija 44 komentar(a)
Ekonomski fakultet, Foto: Boris Pejović
Ekonomski fakultet, Foto: Boris Pejović

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore (UCG) upis na master program dozvoljava samo svojim svršenim studentima. To proizlazi iz odgovora prodekana za nastavu na upit Anđele Aleksić Milićević iz Podgorice. Sa Ekonomskog “Vijestima” su kazali da diskriminacije nema, da se upis “vrši isključivo na konkurentskoj osnovi”.

“I po jasno definisanim pravilima koja se odnose na kompatibilnost prethodno završenog studijskog programa osnovnih studija sa akademskim studijama Ekonomskog fakulteta”, kazali su sa tog Fakulteta.

Aleksić Milićević je, prema podacima iz uvjerenja o položenim ispitima, na Ekonomskom završila 75 odsto predviđenog četvorogodišnjeg programa, te kasnije stekla bečelor diplomu na privatnom, Univerzitetu Donja Gorica (UCG). Tvrdi, međutim, da joj na Ekonomskom fakultetu UCG ne dopuštaju upis na master, odnosno specijalističke studije.

“Ekonomski fakultet sam upisala 2009. i na osnovu Luče 1 bila na budžetu do četvrte, kada prekidam studiranje. Završila sam 75 odsto tadašnjeg četvorogodišnjeg studijskog programa, ispisala se sa četvrte godine. U studentskoj službi tada mi je rečeno ako odlučim da se ponovo vratim, mogu da konkurišem i studiranje je besplatno”, ispričala je ona “Vijestima”. Bečelor diplomu na UDG stekla je ove studijske godine.

“Završene tri godine, iako sam na Ekonomskom već završila tri godine manje dva ispita”, dodaje ona.

Zainteresovana za nastavak studija na državnom Univerzitetu, uputila je email Ekonomskom fakultetu.

“I dobijam odgovor da nemam pravo da konkurišem jer samo njihovi studenti imaju to pravo. To me je iznenadilo, jer znam mnogo slučajeva da su nastavljali studije na Ekonomskom, iako to nije njihova stuka, a moja jeste. Još i radim u struci od 2014”, rekla je ona.

Uputila je email i Ministarstvu prosvjete, na čijem je čelu Damir Šehović, ali odgovor nije dobila.

“VIjestima” su iz tog resora kazali da se za zvanično obrazloženje treba obratiti samoj ustanovi, odnosno Ekonomskom fakultetu.

“U skladu sa Zakonom, konkurs raspisuje ustanova i propisuje kriterijume za upis, pored prijemnog, u skladu sa svojim aktom. Za zvanično obrazloženje, obratite se samoj ustanovi, kako bi dobili precizne informacije”, kazali su iz Ministarstva prosvjete.

U odgovoru Ekonomskog koji je Anđela dobila tek mjesec pošto je poslala zahtjev, piše da samo njihovi studenti mogu da nastave studije na tom fakultetu.

“Dosadašnja praksa je da samo studenti koji su završili Ekonomski fakultet mogu da upišu Master studije na našem fakultetu”, piše u odgovoru koji potpisuje prodekan za nastavu docent dr Zdenka Dragašević. Sa Ekonomskog fakulteta “Vijestima” su kazali da se upis na master vrši u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija UCG.

“Od 2017, izmjenom koncepta studijskih programa na cijelom UCG, na akademskim studijama Ekonomije je uspostavljen sistem 3+2, što znači da osnovne studije Ekonomije traju tri godine, nakon čega student može upisati akademske master studije u trajanju od dvije godine. Na akademskim studijama ne postoje specijalističke studije, niti su postojale prije reforme 2017. godine. Upis na master studije se vrši u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija UCG”, kazali su sa tog Fakulteta.

Dalje ukazuju na član koji objašnjava ko ima pravo prijave: “Da pravo prijave na konkurs za upis na master studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama, obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti”.

Dodaju i uslove upisa: “Upis se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa ovim pravilnikom”.

Sa Ekonomije su kazali da “Pravilnik daje generalne smjernice o upisu na master studije”, te da je zbog toga “Vijeće Ekonomskog fakulteta maja 2017. donijelo odluku da se kao odgovarajuća oblast nauke smatra Ekonomski fakultet – akademske studije”.

“Kao i svi studijski programi čiji nastavni planovi i programi imaju odgovarajuću kompatibilnost sa nastavnim planom i programom Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Na ovaj način je omogućeno da studenti master studija budu kandidati sa odgovarajućim predznanjem koje je neophodno za praćenje nastave na master studijama i sticanje zvanja magistra ekonomskih nauka. Iz svega navedenog je jasno da ne postoji odnos diskriminacije prema studentima bilo kog studijskog programa, u okviru državnog ili privatnih univerziteta, već da se upis na master studije, ograničenog broja studenata koji je određen licencom Ministarstva prosvjete, vrši isključivo na konkurentskoj osnovi i po jasno definisanim pravilima koja se odnose na kompatibilnost prethodno završenog studijskog programa osnovnih studija sa akademskim studijama Ekonomskog fakulteta”, piše u odgovoru “Vijestima”.

Kazali su i da će neophodne informacije o upisu na master studije u ovom upisnom roku biti blagovremeno dostupne putem sajta fakulteta.

Preporučujemo za Vas