"preduzeti neophodni koraci za raskid ugovora"

Konsultantska kuća: Kompanija "Toškovići" neće primiti nikakvu uplatu u okviru projekta

"O osuđenju gospodina Ivice Toškovića, osnivača i predstavnika kompanije "Toškovići" d.o.o. Podgorica, smo obaviješteni 28. jula 2020. godine, kada nam je podgorički "Vodovod" proslijedio e-mail koji su dobili od NVO MANS (Mreža za afirmaciju nevladinog sektora)"

10291 pregleda 3 komentar(a)
Foto: ovpg.me
Foto: ovpg.me

Stručni konsultant preduzeća "Vodovod i kanalizacija" na projektu Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Podgorica, njemačka kompanija "Fichtner Water and Transport GmbH" oglasila se povodom informacija o raskidu ugovora sa konzorcijumom "Tošković – Tehnoput-MNE", koji izvodi dio radova na sekundarnoj mreži u okviru projekta izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom.

Do zahtjeva za raskid ugovora, kako podsjećaju iz "Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Podgorica", je došlo nakon što su institucije i kreditori obaviješteni o pravosnažnim osudama Ivice Toškovića, vlasnika "Toškovići", jedne od dvije građevinske kompanije konzorcijuma zaduženog za radove na dijelu sekundarne mreže.

Obavještenje o tome, predstavnici NVO MANS su uputili 28. jula, nakon čega je pokrenut postupak za raskid ugovora, koji još uvijek traje, budući da je riječ o ne jednostavnoj proceduri.

Cilj nosilaca projekata je da se problem prevaziđe tako da ima minimalne posljedice po realizaciju projekta, i u tome imaju punu podršku inostranih partnera.

Saopštenje konsultantske kuće prenosimo u cjelosti.

"Mi, Fichtner Water and Transport GmbH, kao konsultantska firma koja pruža pomenute usluge preduzeću "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica za projekat proširenja kanalizacione mreže i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Glavnog grada Podgorice, ovim potvrđujemo da je tenderska procedura za dodjelu Ugovora za radove na proširenju sekundarne kanalizacione mreže u Podgorici – Lot 1, konzorcijumu "Toškovići doo – Tehnoput-MNE" u potpunosti sprovedena u skladu sa uslovima zasnovanim na standardim tenderske dokumentacije i Smjernicama za javne nabavke Njemačke razvojne banke, KfW-a.

U okviru procesa ocjenjivanja, kvalifikacija ponuđača je potvrđena u odnosu na ispunjenost sljedećih kriterijuma:

• Državljanstva; • Sukoba interesa; • Podobnosti u odnosu na KfW banku; • Subjekte u državnom vlasništvu.

Ostali kriterijumi za potvrdu kvalifikacija ponuđača se odnose na prethodno neizvršavanje ugovora, finansijsku situaciju ponuđača, građevinsko iskustvo, kao i ekološko i socijalno, zdravstveno i bezbjednosno iskustvo i kapacitete ponuđača. Pored toga, od ponuđača se traži da uz ponudu dostave i potpisanu Izjavu društva, kojom, između ostalog, potvrđuju da nisu pravosnažno osuđivani za umiješanost u rad kriminalne organizacije i da su ispunili sve obaveze u pogledu plaćanja poreza. Ovo je neophodan preduslov za ispunjavanje kriterijuma za dodjelu Ugovora o izvođenju radova.

U tenderskom postupku nisu previđena dodatna potvrđivanja ili dostavljanje dodatne dokumentacije od strane ponuđača, koja dokazuje da je pravni i fiskalni status ponuđača u skladu sa gore navedenim kriterijumima za podobnost.

Ponuđač "Toškovići" d.o.o. koji se prijavio u konzorcijumu, je ispunio sve uslove kvalifikacije za i dodjelu Ugovora u skladu sa uslovima tendera, smjernicama i pravilima KfW banke. Shodno tome, zajedno sa Komisijom za procjenu ponuda, pripremili smo i dostavili KfW-u na odobrenje Izvještaj o procjeni kvalifikacije i Izvještaj o procjeni ponuda, predlažući da se navedeni Ugovor o radovima dodijeli "ZU Toškovići d.o.o. – Tehnoput-MNE". d.o.o. Njemačka razvojna banka "KfW" je dala a saglasnost na za oba izvještaja.

O osuđenju gospodina Ivice Toškovića, osnivača i predstavnika kompanije "Toškovići" d.o.o. Podgorica, smo obaviješteni 28. jula 2020. godine, kada nam je podgorički "Vodovod" proslijedio e-mail koji su dobili od NVO MANS (Mreža za afirmaciju nevladinog sektora). Čim smo dobili potvrdu osude gdina Toškovića, angažovali smo se i u saradnji sa ViK-om Podgorica, a u koordinaciji sa Njemačkom razvojnom bankom preduzeli neophodne korake za raskid ugovornog odnosa između ViK-a i kompanije "Toškovići d.o.o.". Postupak za raskid ugovora je u toku i kompanija "Toškovići" d.o.o. neće primiti nikakvu uplatu u okviru projekta", navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas