cgo dobio dokumenta

Uljarević: DIK ugovorima o djelu sa službenicima Skupštine otvorio novu aferu

Ugovori o djelu zaključeni su sa ukupno 10 službenika, kako se navodi, radi provjere potpisa podrške predatih od strane izbornih lista u susret parlamentarnim izborima održanih 30. avgusta

9816 pregleda 5 komentar(a)
Uljarević, Foto: Boris Pejović
Uljarević, Foto: Boris Pejović

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je od Državne izborne komisije (DIK), shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, ugovore o djelu, koje je DIK zaključio sa službenicima Skupštine Crne Gore, a koji otvaraju nesumnjivo novu aferu u vezi sa radom te institucije, saopštila je izvršna direktorka CGO Daliborka Uljarević.

"Ugovori o djelu zaključeni su sa ukupno 10 službenika, kako se navodi, radi provjere potpisa podrške predatih od strane izbornih lista u susret parlamentarnim izborima održanih 30.8.2020. godine. Njima se uglavnom predviđaju obaveze u dijelu unosa, kontrole i uparivanja podataka koji se odnose na predate potpise podrške, dok se dio ugovora odnosi i na poslove numerisanja predatih lista, administracija, zatim izradu i održavanje web sajta, a u konačnom i na poslove koordinisanja, rada na aplikativnom rješenju i izvještavanja", navodi Uljarević u saopštenju.

Uvidom u dostavljene ugovore, ali i u Sporazum o stručno tehničkoj saradnji na koji se DIK poziva u tim ugovorima, dodaje ona, očito je da se ni u jednom dijelu ne predviđaju bilo kakve obaveze za službenike Skupštine koje bi se odnosile na način obrade ličnih podataka građana i građanki. To su, ističe Uljarević, i kontrolori Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) bili obavezni notirati kada su, shodno inicijativi CGO-a izvršili nadzor u DIK-u, i utvrdili da navodno ne postoje nikakve nepravilnosti u njihovom radu.

"Shodno propisima i praksi u oblasti zaštite ličnih podataka, službenici Skupštine u ugovorima su morali imati precizno definisane obaveze u vezi sa čuvanjem, obradom i uništavanjem ličnih podataka, kako bi se moglo reći da je provjera potpisa vršena na zakonit način. Potpuno je neshvatljivo kako je tako nešto kontrolorima AZLP-a moglo promaći. Dalje, AZLP je u svom zapisniku naveo da je 11 službenika bilo angažovano na ovim poslovima, a DIK je dostavio CGO-u dokumentaciju za 10, pa i to dovodi u utvrđeno činjenično stanje od strane AZLP-a. To sve učvršćuje sumnje u nezavisnost i nepristrasnost AZLP-a, koji ovakim površnim pristupom više štiti državne organe i odgovorna lica u njima, nego građane i građanke Crne Gore, što im je dužnost."

Ugovorima o djelu, dodaje Uljarević, predviđaju se i naknade za službenike Skupštine.

"Tako su službenici Skupštine Vasilije Popović, Petar Mijović, Petar Vujović, Jovana Petrušić, Martin Popović i Lazar Jakić prihodovali po 1500 eura, službenica Hajdana Boričić 700 eura, službenica Ana Krstović 2000, a službenici Srđan Tomović i Vuko Perišić po 3000 eura, odnosno 3200 eura. Ukupno je 10 službenika Skupštine Crne Gore uoči izbora prihodovalo 17.900 eura i to za tri dana, sudeći po ugovorima koji su zaključeni 13.8.2020. a imajući u vidu činjenicu da su DIK-u već 16.8.2020. upućeni posljednji izvještaji o provjeri potpisa. Ti iznosi u značajnom nadmašuju prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, a vjerujemo i njihove (više)mjesečne zarade u Skupštini Crne Gore."

Nije poznato, napominje Uljarević, ni po kojem osnovu je jedan dio službenika prihodovao 700 eura, a drugi dio 1.500 eura, jer se radi o istovjetnim ugovorima u dijelu obima posla i obaveza. "Takođe, nije poznato ni to na koji način se ugovorom zaključenim za Srđanom Tomovićem predviđa obaveza izrade web sajta, a imajući u vidu da taj sajt, na istom domenu postoji još od predsjedničkih izbora iz 2018. godine. Na zvaničnim listama službenika i namještenika Skupštine Crne Gore iz jula i septembra 2020. godine, ne nalazi se ime Srđana Tomovića, što otvara pitanje da li to lice uopšte radi u Skupštini, zbog čega i pozivamo novo rukovodstvo Skupštine Crne Gore da provjeri osnov ovog angažmana."

Takođe je, dodaje Uljarević, nejasna stručnost angažovanih radi provjere potpisa podrške, jer se ne radi samo o licima iz IT sektora već i onima iz Odsjeka za protokol ili Odsjeka za fonografiju i štampanje zapisa, a čiji opisi redovnih poslova ne odgovaraju onom opisu poslova koje su obavljali u DIK-u. "Tako je na poslovima obrade potpisa podrške bilo angažovano lice koje u službi Skupštine, između ostalog, ima obavezu praćenja rada sjednica, vođenja evidencija i statistika o broju javljanja poslanika i njihovoj minutaži, ili lice koje u opisu svojih dužnosti obavlja poslove koji se odnose na pripremu sala, salona i drugih prostorija prilikom posjeta domaćih i stranih delegacija."

Ugovorima, koje ispred DIK-a potpisuju predsjednik Aleksa Ivanović i sekretar Veljo Čađenović, kako je kazala izvršna direktora CGO, otvara se pitanje još jednog posla koji je dat "pod netransparentnim okolnostima privilegovanim licima a plaćen novcem poreskih obveznika", što to bi, ističe ona, moralo biti predmet interesovanja nadležnih organa. CGO će takođe, dodaje Uljarević, shodno prikupljenoj dokumentaciji dostaviti dopunu ranije predate krivične prijave nadležnom Tužilaštvu u vezi sa "tzv. softverskom podrškom DIK-u."

"CGO izražava i nadu da svaka naredna aktivnost usmjerena na praćenje rada DIK-a, neće nužno voditi ka tome da se zahtijeva uključenje drugih organa koji vrše kontrolu ili istražne radnje, kako je to do sada, na žalost, bio slučaj", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas