ODRŽIVOST KREĆE IZ SOPSTVENOG DVORIŠTA

Razmišljate li o reciklabilnim pakovanjima kad kupujete proizvod?

Za ovu kompaniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao jedan od važnih stubova održivosti, uvijek su u centru pažnje

26700 pregleda 26 reakcija 0 komentar(a)
Foto: Coca-Cola HBC Crna Gora
Foto: Coca-Cola HBC Crna Gora

Ekonomski razvoj i povećanje globalne populacije uzrokovali su u prethodnim decenijama porast potrošnje i paralelno sa tim porast količine otpada. Cijeli svijet suočava se sa problemom upravljanja otpadom, a odgovornost za njegovo rješenje je na svima - od građana, preko organizacija, vlada, kompanija. Kako se izboriti sa problemom otpada i da li biznis zajednica može pomoći da se ovaj važan problem riješi u dogledno vrijeme?

Na globalnom nivou, Coca-Cola je primjer kompanije koja se na ozbiljan i sistemski način posvetila rješenju problema otpada. Kroz platformu Svijet bez otpada, ova kompanija ulaže u svoje internacionalno znanje i iskustvo i u inicijative dobre za planetu, baš kako bi otpad postao pitanje prošlosti.

Za ovu kompaniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao jedan od važnih stubova održivosti, uvijek su u centru pažnje.

„Kompanija Coca-Cola HBC priču o održivosti počinje u sopstvenom dvorištu. Smanjujemo naš uticaj na životnu sredinu u cijelom lancu vrijednosti – od smanjenja emisija gasova staklene bašte, optimizacije ambalaže, povećanje povraćaja i reciklaže do smanjenja otpada koji se odlaže na deponiju. Inovacijama i investicijama težimo da rizike klimatskih promjena preokrenemo u nove mogućnosti za održivi razvoj poslovanja“, rekao je direktor kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora Nikola Tripković.

Ovaj proizvođač omiljenih osvježavajućih pića obavezao se na to da svoja pakovanja učini reciklabilnim do 2025. godine, a do 2030. da pomognu skupljanje i recikliranje svih količina flaša i limenki koje prodaju na tržištu.

„Iako znamo da je ambalažni otpad globalni problem koji ne može riješiti jedna kompanija ili jedna osoba, prepoznajemo našu ulogu da predvodimo industriju u iznalaženju rješenja“, objašnjava Tripković.

Pored toga, kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora realizovala je nekoliko važnih ekoloških inicijativa, usmjerenih na povećanje primarne selekcije otpada i ukupne reciklaže. Jedinstveni projekat „Uhvati čist talas“, koji za cilj ima uspostavljanje pravilnog i održivog sistema upravljanja otpadom u primorskim opštinama, realizuje se od 2018. godine. U 2019. godini kompanija je realizovala projekat „Budva Zero Waste City“, u kojem je prikupljeno više od pola miliona plastičnih boca i poslato na reciklažu.

U rješavanju kompleksnih ekoloških izazova, Coca-Cola HBC Crna Gora udružuje se sa partnerima iz državnog i nevladinog sektora, lokalnim zajednicama, industrijom i potrošačima.

„Koncept međusektorske saradnje pravi je odgovor za rješavanje ekoloških izazova. Mi vjerujemo da kroz partnerstva, nova razmišljanja, inovacije i odlučnost, možemo ostaviti čistiju prirodu u nasleđe za buduće generacije. Svakako, najvažnija karika u ovom lancu su sami potrošači, koji mogu doprinijeti mijenjanjem svojih ekoloških navika”, ocijenio je Tripković.

Zato će, kako poručuje, Coca-Cola HBC Crna Gora i u narednom periodu, pored rada u sopstvenom “dvorištu”, raditi na edukaciji potrošača i svojih poslovnih partnera, kako bismo promjenom svijesti došli do boljih ekoloških navika i čistije životne sredine za naše i buduće generacije.

Preporučujemo za Vas