Ludwig Pfeiffer zaprijetio pokretanjem arbitraže pred Međunarodnom trgovinskom komorom

Njemci najavljuju arbitražu, Opština Tivat nezadovoljna Vodacomom

Spor sa njemačkom firmom koja je gradila dio kanalizacione i vodovodne mreže u Tivtu nije završen ni nakon što je Opština Tivat platila odštetu po odluci Komisije za rješavanje sporova

8381 pregleda 1 komentar(a)
Postrojenje na Klačini, Foto: Siniša Luković
Postrojenje na Klačini, Foto: Siniša Luković

Spor Opštine Tivat - kao investitora, sa njemačkom kompanijom Ludwig Pfeiffer - kao izvođačem radova na izgradnji dijela gradskog kanalizacionog sistema proteklih godina, nije okončan ni nakon što je lokalna uprava Tivta krajem avgusta izmirila i posljednju od četiri rate koje je po odluci Komisije za rješavanje sporova (DAB), bila dužna da uplati Njemcima.

Nakon dugotrajnog međusobnog natezanja između dviju ugovornih strana, DAB je u maju prošle godine presudila da je Opština Tivat dužna da isplati izvođaču - Ludwig Pfeifferu iznos od 539.147 eura bez PDV-a od ukupno 832.655 eura, koliko je investitor svojevremeno zadržao plaćanja svojih obaveza prema Njemcima na ime odštete za kašnjenje radova koje su oni izvodili.

Kompanija Ludwig Pfeiffer je bila izvođač radova u tzv. fazi III na unapređenju vodovodne i kanalizacione mreže Tivta, vrijednih ukupno 9,5 miliona eura, a koji su izvođeni od decembra 2011. do decembra 2014. godine. Oni su obuhvatali izgradnju 17,6 kilometara kanalizacione mreže, 14,6 kilometara vodovodne mreže, te šest većih i šest manjih pumpnih stanica u južnom dijelu Tivta. Radovi su finansirani sa 3,96 miliona eura budžetskih sredstava Opštine Tivat, 5,38 miliona eura kredita i 156.000 eura donacije njemačke banke KfW, a impementirala ih je i vodila agencija Vodacom iz Tivta.

Zbog kašnjenja radova u odnosu na ugovorenu dinamiku i primjedbi na kvalitet odrađenih poslova, Opština kao investitor i Lufdwig Pfeiffer kao izvođač ušli su u sporove, a lokalna uprava Tivta još od avgusta 2019. godine odbijala je da plati posljednju, tzv. situaciju 20, koju su joj dostavili njemački graditelji i nadzorni organ u sklopu završnog obračuna cijelog posla.

Uprkos stalnim upozoravanjima od Vodacoma da je potrebno što hitnije donijeti odluku u vezi sa nalazom nadzornog organa i Komisije za rješavanje sporova, tadašnja lokalna DPS-SD-HGI uprava Tivta na to nije odgovarala sve do proljeća ove godine i dopustila je da uz ostale troškove za koje su se usaglasili da ih moraju platiti Njemcima, dodatno moraju da izmire i više desetina hiljada eura na ime kamate za neplaćene račune.

Opština Tivat i Ludwig Pfeiffer su 18. maja potpisali sporazum o plaćanju prema odluci DAB-a (Odluka Komisije za rješavanje sporova). U sporazumu je navedeno da će investitor isplatiti iznos definisan odlukom DAB-a, zajedno sa kamatama u četiri rate, zaključno sa 30. avgustom 2020. Zbog neizmirivanja računa, izvođač je fakturisao kamatu na iznos od 34.475 eura, zaključno sa 30. aprilom 2020. godine. Opština je tada platila i spornu situaciju 20 koju je prethodno, više od osam mjeseci, odbijala da izmiri.

Inače, Ludwig Pfeiffer je Opštini krajem aprila zaprijetio internacionalizacijom ovog problema, odnosno pokretanjem arbitraže pred Međunarodnom trgovinskom komorom, pri čemu bi samo troškovi te arbitraže koje bi u potpunosti morala da snosi Opština kao investitor, bili čak 343 hiljade eura. Iako je u međuvremenu, prema konstataciji Vodacoma, Opština u četiri rate izmirila kompletan iznos koji je prema odluci DAB-a morala da uplati Njemcima, izgleda da je Ludwig Pfeiffer i dalje nezadovoljan kako je prošao u ovom poslu u Crnoj Gori, zbog čega je ta kompanija najavila da će ipak pokrenuti arbitražu pred Međunarodnom trgovinskom komorom u Parizu.

“Investitor je izmirio cjelokupan iznos potraživanja po odluci DAB-a. Nakon izmirenja svih potraživanja, zatraženo je od izvođača da ispostavi okončanu situaciju kao i pismo o prestanku obaveza. Izvođač je uputio mejl 03. septembra 2020. u kojem je potvrdio da je investitor izmirio sve obaveze koje je izvođač potraživao, ali da neće ispostaviti okončanu situaciju i pismo o prestanku obaveza, jer po članu FIDIC ugovora izvođač ima pravo da dalje traži svoju nadoknadu pred arbitražom”, navodi se na sajtu Vodacoma.

To znači da će i nova tivatska lokalna vlast koju čine tri građanske liste Narod pobjeđuje, Bokeški forum i Goran Božović - časno i odgovorno za bolji Tivat morati da nastavi da se bavi problemom koji su joj ostavile prethodne gradske uprave predvođene bivšim DPS gradonačelnicima Draganom Kankarašom, Ivanom Novoselom i Sinišom Kusovcem, odnosno nekadašnjim potpredsjednikom Opštine Krstom Boškovićem (SDP) koji je u vrijeme kada je Ludwig Pfeiffer radio u Krtolima, bio projekt menadžer gradnje nove kanalizacione mreže u opštini.

Istražni i tužilački organi da detaljno pretresu poslovanje

Iz nove vlasti već su ranije nezvanično signalizovali da su veoma nezadovoljni načinom na koji je Vodacom kao agencija za implementaciju pripremio i vodio projekat sa Ludwig Pfeifferom, jer je u tenderu prikazano da će se radovi na gradnji nove mreže vršiti u iskopu prilično mekog i zemljišta jednostavnog za kopanje, a na kraju se ispostavilo da su Njemci morali kopati u ljutoj stijeni, što je usporilo, značajno poskupilo radove i na kraju dovelo do dugotrajnog spora Opštine i Ludwig Pfeiffera.

Zbog toga, ali i problema koji su u međuvremenu nastali sa izgradnjom i funkcionisanjem novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tivta i Kotora na Klačin, i a koje je, takođe, građeno u poslu koji je vodio Vodacom, u novoj gradskoj vlasti Tivta razmišljaju da istupe iz te državne firme čiji je Opština Tivat jedan od osnivača i zatraže da im Vodacom nadoknadi pretrpljenu milionsku štetu.

Nezvaničnio, u novoj tivatskoj gradskoj upravi smatraju i da bi nadležni istražni i tužilački organi trebalo da detaljno pretresu poslovanje i rad Vodacoma u proteklih desetak godina koliko ta firma u Tivtu sprovodi velike radove na kanalizacionoj i vodovodnoj infrastrukturi koje u najvećoj mjrei, finansira njemačka banka KfW.

Preporučujemo za Vas