za zapošljavanje dobili saglasnost vlade

Plate će “pojesti” četvrtinu budžeta Opštine Kolašin

Za bruto zarade zaposlenih u Opštini Kolašin dogodine će biti isplaćeno 1,09 miliona eura, povećanje broja radnika pravda se stvaranjem uslova “za efikasno i efektivno obavljanje posla”

6738 pregleda 25 reakcija 10 komentar(a)
Opština Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović
Opština Kolašin, Foto: Dragana Šćepanović

Uz nova zapošljavanja u lokalnoj upravi, za bruto zarade zaposlenih u Opštini Kolašin dogodine će biti isplaćeno 1,09 miliona eura - više od četvrtine ukupnog budžeta.

Prema Nacrtu budžeta, kolašinska kasa projektovana je na 4,23 miliona eura.

Iz lokalne uprave povećanje zaposlenih ponovo pravdaju stvaranjem “kadrovskih uslova za efikasno i efektivno obavljanje poslova i radnih zadataka“.

“Trenutni broj zaposlenih u Opštini je 103, uključujući Službu zaštite i spasavanja. Predviđeni broj izvršilaca, prema važećim aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, je 108. Povećanje je neophodno radi stvaranja kadrovskih uslova za efikasno i efektivno obavljanje poslova i radnih zadataka. Zbog navedenog je tokom 2021. godine predviđeno zapošljavanje manjeg broja izvršilaca na važnim pozicijama, poput inspektora i savjetnika“, piše u obrazloženju predloga Odluke o budžetu.

Iz izvršne vlasti podsjećaju da su za ta zapošljavanja dobili saglasnost Vlade. Kolašinska vlast će značajno manje novca potrošiti na kapitalne rashode - za tu namjenu opredijeljeno je 870.000 eura, što je oko 20 odsto ukpunih rashoda.

Kako su najavili, novac će biti trošen na izradu planske i projektne dokumentacije, izdatke za opremu i održavanje objekata lokalne infrastrukture, održavanje opštinskih puteva...

Radiće se, najavljuju, i na poboljšanju upravljanja vodosnabdijevanjem, sanaciji vodovodne mreže, regulaciji vodotoka i rješavanju problema parkiranja i regulacije saobraćaja u užem gradskom jezgru.

Tokom naredne budžetske godine, za subvencioniranje poljoprivrede predviđeno je 80.000 eura, što je više nego ove godine. Podrška inicijativama ženskog preduzetništva biće na nivou ovogodišnje i iznosiće 10.000 eura. Opština će, kako je planirano, oko 1,5 miliona eura prihodovati od poreza. Toliko je bilo planirano i za ovu godinu, ali je do septembra naplaćeno tek 853.000 eura.

Od nakanada i taksi, prema predlogu budžeta, sljedeće godine prihodovaće oko 550.000.

Sopstveni prihod kolašinske lokalne uprave čine tek 23,6 odsto budžeta. Više od trećine ukupnih prihoda ponovo će stići sa državnog nivoa.

“Prihodi po osnovu transfera sa viših nivoa vlasti predviđeni su u iznosu od 1,45 miliona eura iz Egalizacionog fonda. Ti prihodi u ukupnim sredstvima budžeta učestvuju sa 33,5 odsto. Prihodi od kapitalnih i tekućih donacija planirani su u iznosu od 210.000. Prihodi od donacija se očekuju iz evropskih fondova i sa centralnog nivoa od države“, objašnjavaju u obrazloženju. Ustupljeni prihodi u ukupnim prihodima budžeta učestvuju sa 1,2 milona eura, što je više od 28 opsto.

Najviše novca, kada je riječ o toj vrsti prihoda, lokalna uprava je planirala da dobije od poreza na dohodak fizičkih lica, oko 850.000 eura. Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa i prirodnih dobara planirane su ne oko 270.000 eura.

Komunalnom, Vodovodu i partijama više novca, manje Turističkoj organizaciji i NVO

Transferi su, piše u nacrtu, planirani u iznosu od 665.817 eura, što je za oko osam odsto više.

Podrška lokalne uprave preduzećima “Komunalno” i “Vodovod i kanalizacija” povećana je za oko 50.000 eura. Razlog za to je “bolje i efikasnije izvršavanje javne finkcije i unapređenja održivosti ovih preduzeća“.

“Transferi institucijama, pojedincima, NVO planirani su u iznosu od 475.817 eura. U odnosu na prošlu godinu, ovi transferi su smanjeni za 1,64 odsto. Transferi nevladinim organizacijamu iznose 11.000, što je za 1.700 manje nego 2020. Transferi lokalnoj Turističkoj organizaciji planirani su na 30.000, što je za 10.000 eura manje nego ove godine...“.

Preporučujemo za Vas