Ombudsman donio mišljenje: Marković da se izvini, koristio govor mržnje

Utvrđeno da je advokat koristio govor mržnje prema pripadnicima LGBTIQ populacije i osobama koje zagovaraju njihova prava

23630 pregleda 495 reakcija 18 komentar(a)
Sugerisao da je ombudsman obmanut u ovom slučaju: Marković, Foto: Filip Roganović
Sugerisao da je ombudsman obmanut u ovom slučaju: Marković, Foto: Filip Roganović

Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda utvrdila je da je advokat Velibor Marković koristio govor mržnje prema pripadnicima LGBTIQ populacije i osobama koje zagovaraju njihova prava.

U ovom slučaju, zamjenica zaštitnika Nerma Dobardžić donijela je mišljenje sa dvijema preporukama.

“Da uputi javno izvinjenje pripadnicima LGBTIQ populacije i zagovornicima njihovih prava u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom i da se uzdržava od govora mržnje prema osobama koje pripadaju LGBTIQ populaciji ili zagovaraju njihova prava”, navodi se u dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid.

Prethodno su se instituciji zaštitnika obratile dvije NVO “LGBT Forum Progres” i “LGBTIQ Socijalni centar”, navodeći da je Marković prilikom prepiske sa novinarkom ND “Vijesti” Damirom Kalač na društvenoj mreži Facebook na temu Zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola iznio komentare koje smatraju diskriminatornim.

On u komentarima, između ostalog, navodi da “budem li vas vidio da se žvalavite na moje oči ili pred mojom djecom i na taj način vršite nasilje nad nama, šiju ću vam zavrnuti”. To je samo dio komentara koji se pominju u dokumentu.

Kalač je potom podnijela i prijavu Upravi policije. Iz UP su instituciju zaštitnika obavijestili da su policijski službenici sa prijavom upoznali osnovnog državnog tužioca u Podgorici, koji je u drugoj polovini jula utvrdio da nema osnova za krivično gonjenje.

Službenici UP su potom podnijeli prekršajnu prijavu podgoričkom Sudu za prekršaje zbog postojanja osnovane sumnje da je Marković počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru na štetu Kalač i Stevana Milivojevića.

Ukazujući mu da shodno Zakonu o zabrani diskriminacije teret dokazivanja nije na podnosiocu pritužbe već na njemu, institucija ombudsmana zatražila je od Markovića da odgovori na pritužbu.

Marković je tražio da mu se dostave autentične objave sa njegovog privatnog profila na FB jer su one, kako je istako, obrisane i dodaje da je otvaran niz lažnih profila i sa njih pisani komentari u namjeri da se predstave kao njegovi.

“Navodi da se istovremeno koristi prilika da se ovim putem navede da je haranga i hajka od strane raznoraznih NVO protiv njega započeta onog trenutka kada je angažovan kao jedini nezavisni član Ekspertskog tima Mitropolije cnrogorsko-primorske, s obzirom na to da on jedini nije i član Pravnog savjeta, pa pošto mu se nije mogla naći druga ‘mana’, započelo se sa brutalnim neistinama i podmetanjima objava sa lažnih FB profila, kako je on navodno homofob, što je najobičnija izmišljotina”, navodi se u dokumentu.

Marković je dodao i da, osim homofobom, pokušavaju da ga predstave i kao ženomrsca, iako on “među tzv. gej populacijom ima prijatelja, a imao je majku, ima rođenu sestru i kćerku”.

Marković je ocijenio iznenađujućim da je zaštitnik citirao komentare polazeći od toga da su uistinu njegovi, što bi “moglo navesti na zaključak da je zaštitnik izmanipulisan, obmanut usljed medijske harange protiv njega ili nešto gore, čime se on makar za sada neće baviti”. Dodao je i da je mišljenja da bi zaštitnik, da je analizirao njegove druge objave, vidio da on vrlo često ima kritičke stavove i na račun ponašanja heteroseksualne populacije koje on smatra nedoličnim. U dokumentu se navodi da je od filijale društvene mreže u Zagrebu tražio originalne objave i komentare.

U zaključcima zamjenice zaštitnika, između ostalog, navodi se da su konkretne objave izrečene izričito i javno putem društvene mreže, pri čemu institucija ombudsmana posebno ima u vidu da objave Markovića nisu vidjeli samo njegovi prijatelji, niti prijatelji prijatelja, već svako ko je potencijalno bio zainteresovan. Zamjenica dodaje da je za vrijeme trajanja postupka pred zaštitnikom, kao i u momentu podnošenja pritužbe, sporna objava bila brisana, ali institucija zaštitnika “ne smatra da brisanjem objave prestaju razlozi za postupanje ili da prestaje odgovornost za objavljeni sadržaj”.

Institucija zaštitnika nije uzela u obzir okolnosti da je objava obrisana i navode Markovića da se ne radi o autentičnim objavama, budući da je više organizacija koje se bavi zaštitom LGBT prava spornu izjavu uočilo na FB, te da je i više činilaca u vrijeme objave reagovalo, a pritom Marković sam nije opovrgao tvrdnje koje je prethodno izrekao.

Dobardžić navodi da sporne objave “u sebi sadrže eksplicitne izraze mržnje i prijetnji prema grupama lica koje su različite seksualne orijentacije, prema kojoj je ionako izražena visoka socijana distanca, te svojim komentarom poziva sve istomišljenike da produbljuju već stvorene i ukorijenjene stereotipe”.

“Govor mržnje g. Velibora Markovića bio je usmjeren na to da uvrijedi ovu populaciju, te da se ne može staviti u kontekst javne debate, pogotovo ako se takvom ‘javnom debatom’ raspravlja o temeljnim pravima neke osobe sa jasnom porukom koja promoviše nasilje prema ovoj kategoriji”, navodi se u zaključcima Dobardžić.

Dodaje da opšti uslovi korišćenja FB propisuju da se izričito zabranjuje dijeljenje sadržaja koji ide na uštrb bezbjednosti i dobrobiti drugih, čime eventualno povređuje ili krši nečija prava.

Zamjenica zaštitnika je na kraju mišljenja da ovakvo izražavanje čini povredu člana Zakona o zabrani diskriminacije koji se odnosi na govor mržnje, a takvo ponašanje predstavlja osnov za ograničenje slobode izražavanja iz Ustava Crne Gore i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.