Nikolić: UCG obezbijedio kadar za skoro sve privredne grane i segmente društva

On je istakao da je pluralizam tržišta visokog obrazovanja, kao savremena tekovina, podsticajno djelovao na UCG, jer se, kako je naveo, samo u uslovima zdrave konkurencije, može stvarati kvalitetan kadar za tržište rada, obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost
73 pregleda 1 komentar(a)
Danilo Nikolić, Foto: Univerzitet Crne Gore
Danilo Nikolić, Foto: Univerzitet Crne Gore
Ažurirano: 05.01.2018. 12:41h

Univerzitet Crne Gore (UCG) je od osnivanja bio okosnica razvoja Crne Gore i njegov položaj i značaj u državi je neupitan i neuporediv sa bilo kojom drugom visokoškolskom ustanovom, ocijenio je rektor Danilo Nikolić.

On je kazao da je UCG obezbijedio kadar za skoro sve privredne grane i segmente društva, i aktivno učestvovao u svim projektima razvoja države.

„Time je i njegov položaj i značaj u državi, koja je ujedno i njegov osnivač, neupitan i neuporediv sa bilo kojom drugom visokoškolskom ustanovom“, rekao je Nikolić u intervjuu agenciji MINA.

On je istakao da je pluralizam tržišta visokog obrazovanja, kao savremena tekovina, podsticajno djelovao na UCG, jer se, kako je naveo, samo u uslovima zdrave konkurencije, može stvarati kvalitetan kadar za tržište rada, obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost.

Nikolić je kazao da je prethodna godina za UCG bila uspješna po svim parametrima.

On je podsjetio da su akreditovani studijski programi Univerziteta na svim nivoima studija prema reformisanom modelu, uvedena praktična nastava, UCG nastavio da se bolje pozicionira na svjetskim listama univerziteta i popravio skor na Webometrics i prestižnoj “Top Universities by Google Scholar Citations” listi.

Prema riječima rektora, UCG je u prošloj godini nastavio sa intenzivnim međunarodnom aktivnostima i uspješno u realizovao brojne međunarodne i nacionalne projekate.

Nikolić je rekao da će ove godine raditi dodatno na jačanju internacionalizacije i konkurentnosti Univerziteta, kao središta visokoobrazovnog, naučnoistraživačkog, umjetničkog i inovativnog stvaralaštva, a radi osiguranja prosperiteta crnogorske akademske zajednice, privrede i društva.

„Prateći svjetske trendove u visokom obrazovanju i tržišnu dinamiku, radićemo i na osavremenjavanju institucionalnih i funkcionalnih postavki rada UCG-a, i na unapređenju nastavnih sadržaja, tehničkih resursa i prostornih kapaciteta“, kazao je Nikolić.

Kako je dodao, UCG će raditi na unaprijeđenju znanja i vještina univerzitetskog kadra kako bi jačao edukativno-pedagoške kapacitete, ali i na razvoju znanja i vještina studenata radi njihovog bržeg zapošljavanja.

„Zato je partnerski odnos sa privredom i državnim institucijama od presudne važnosti i Univerzitet će stoga graditi čvršće veze sa privredom kroz zajedničke projekte, javno-privatna partnerstva, programe cjeloživotnog učenja i intenzivnije uključivanje privrednika u nastavni proces“, saopštio je rektor.

Nikolić je kazao da će ove godine posebna pažnja biti posvećena unaprijeđenju naučno-istraživačkog rada.

„Kao jedna od nedavno pokrenutih aktivnosti jeste i priprema aplikacije Univerziteta za dobijanje HR Excellence in Research Award, a uskoro bi trebalo da počne i primjena softvera za prepoznavanje plagijata, kako bismo dodatno osigurali kvalitet istraživačkih publikacija studenata, nastavnika i istraživača“, naveo je rektor.

On je kazao da će ove godine, nakon početnih analiza, započeti izradu Strategije razvoja UCG-a, kojom bi trebalo da budu definisani dugoročni pravci razvoja te ustanove.

Na pitanje kako je zadovoljan saradnjom sa visokoobrazovnim institucijama u državi i regionu, Nikolić je odgovorio da UCG od 1975. godine uspješno sarađuje sa 132 univerziteta iz 35 zemalja. „Što najrječitije govori o tome koliko je vrednovan van granica Crne Gore“.

„U ovoj godini cilj nam je da ostvarimo i pospješimo saradnju i sa kvalitetnim univerzitetima iz zemlje i regiona, koja je trenutno na niskom nivou“, istakao je Nikolić.

Govoreći o preizimanu funkcije rektora, Nikolić je kazao da je UCG ozbiljna i uređena institucija, kojoj nijesu strane promjene jer to prirodno diktiraju potrebe naučno-istraživačkog i obrazovnog procesa.

„Promjene upravljačkih struktura na Univerzitetu ne mijenjaju automatski njegovu suštinu, misiju i glavne ciljeve, pravila i standarde, jer da je tako onda bi svako malo ili u kontinuitetu imali krizu“, objasnio je on.

Nikolić je kazao da se za sada svi poslovni procesi Univerziteta realizuju nesmetano, i da vjeruje da će tako biti i u toku cijelog mandata.

„Izabrao sam, vjerujem, kvalitetan tim sa neupitnim profesionalnim kompetencijama, koji će sa mnom, a u saradnji sa svim fakultetima i institutima, stručnim službama Rektorata i centrima, raditi na ispunjavanju zacrtanih razvojnih ciljeva i planova“, rekao je Nikolić dodajući da će mu u tome pomoći i dekansko iskustvo u dva mandata na Pomorskom fakultetu u Kotoru i dugogodišnje članstvo u Senatu UCG-a.

Rektor je kazao da vjeruje u stručne i naučne kompetencije akademskog, stručnog i neakademskog osoblja UCG-a, njihovu želju da doprinesu razvoju ustanove i države.

Kako je dodao, mnogi od njih učestvuju u realizaciji trenutno najznačajnijih državnih razvojnih projekata, dok drugi obavljaju najodgovornije funkcije u državi ili su angažovani kao konsultanti.

„Ipak, Univerzitetu nedostaju mladi perspektivni saradnici i istraživači iz svih oblasti i radićemo na njihovom angažovanju, stručnom osposobljavanju i uključivanju u naučni i nastavni proces“, poručio je Nikolić.

On je rekao da je interesovanje kandidata za upis na neki od studijskih programa UCG-a uvijek veliko.

Prema njegovim riječima, prošle godine na raspisanih 3.486 mjesta upisano je 3.394 kandidata, ili nešto više od 97 odsto zainteresovanih.

Rektor je naglasio da je nastava u zimskom semestru u punom kapacitetu organizovana na osnovnim i doktorskim studijama po novom modelu, ali i na specijalističkim i magistarskim po starom modelu.

„Rekao bih i da su naši studenti naša najbolja reklama. U svijetu su univerziteti odavno na tržištu i jedan od ključnih elemenata sa kojima se bore za studente i podršku privrede i društva je kvalitet. Istinski vjerujem da samo kvalitetom u svim segmentima našeg djelovanja možemo da ostanemo najrespektabilnija visokoobrazovna ustanova u Crnoj Gori i uvažen partner univerzitetima u regionu i šire“, ocijenio je Nikolić.

Budžet za UCG za ovu godinu najveći je od osnivanja i iznosi 19,3 miliona eura, a Nikolić navodi da će najveći dio tog novca biti potrošen na troškove školovanja studenata po novom modelu.

On je kazao da je Vlada kroz kapitalni budžet, prihvatajući prijedlog Upravnog odbora Univerziteta, usvojila važne infrastrukturne projekte, koji bi trebalo da obezbijede bolje i kvalitetnije uslove za studiranje crnogorskih studenata i rad nastavnog i administrativnog osoblja.

Nikolić je kazao da je milion eura opredijeljen za rekonstrukciju toplane i izradu glavnog projekta rekonstrukcije zgrade tehničkih fakulteta u Podgorici, izgradnju sportske sale Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću i kompleksa Akademije umjetnosti na Cetinju.

„Na ovakav odnos osnivača gledamo kao na logičan slijed stvari i konstruktivan stav, jer je Vlada podržala usvajanje novog modela studija, donijela Strategiju visokog obrazovanja za period 2016-2020, predložila izmijene Zakona o visokom obrazovanju i seta drugih akata kako bi sprovedene reforme na Univerzitetu zaživjele u praksi“, zaključio je Nikolić.