WWF “Adrija” i NVO “Eko-tim” u ime dijela mještana uputili pritužbu

Ombudsman da pomogne mještanima

Upućena pritužba zaštitniku ljudskih prava i sloboda na rad Vlade, Ministarstva ekonomije i tužilaštva

2482 pregleda 223 reakcija 3 komentar(a)
Mještani ne odustaju: sa protesta -, Foto: Dragana Šćepanović
Mještani ne odustaju: sa protesta -, Foto: Dragana Šćepanović

Svjetski fond za prirodu (WWF) “Adrija” i NVO “Eko-tim”, u ime dijela mještana sela Bare Kraljske u opštini Kolašin uputio je pritužbu zaštitniku ljudskih prava i sloboda na rad Vlade, Ministarstva ekonomije i Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu, a u odnosu na projekte malih hidroelektrana.

“U proteklom periodu mještani su uputili veliki broj zahtjeva Vladi i Ministarstvu za zasutavljanje radova na izgradnji projekata mHE, ali kako mještani navode, oni mjesecima ne dobijaju nikav odgovor od tih institucija. Takođe, u septembru ove godine, predsjednik mjesne zajednice Bare Kraljske predao je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, koje još nije donijelo odluku. Smatramo da je nepostupanjem državnih organa povrijeđeno pravo na zdravu životnu sredinu mještana Bara Kraljskih kao i mogućnost uticanja prilikom odlučivanja o pitanjima značajnim za životnu sredinu. Ovo pravo je garantovano Ustavom Crne Gore kao najvišim pravnim aktom i brojnim međunarodnim pravnim aktima iz oblasti zaštite životne sredine”, navode iz WWF “Adrije” i “Eko-tima”.

Oni podsjećaju da je Vlada 2008. godine dodijelila koncesiju kompaniji “Dekar” za izgradnju tri mHE na rijeci Crnji i njenim pritokama.

“Izgradnja ovih mHE planirana je unutar parka prirode ‘Komovi’. Cijelo područje parka prirode ‘Komovi’ odlikuje se jedinstvenim prirodnim, geološkim i kulturno-istorijskim vrijednostima, kao i bogatstvom biodiverziteta. Koncesionar je započeo radove 2020. godine, 12 godina nakon odobravanja koncesije. Ubrzo nakon početka radova, lokalne zajednice su počele sa protestima. Kada su u pitanju mHE derivacionog tipa, nekoliko kilometara rječnog toka se preusmjerava u cijevi, ostavljajući suvo rječno korito ili sa nedovoljnim protokom vode za opstanak živog svijeta. Na ovaj način lokalne zajednice ostaju bez vode ili bez dovoljne količine vode za navodnjavanje, napajanje stoke, vodosnabdijevanje i druge životne potrebe koja predstavlja osnovni uslov za život i osnovno ljudsko pravo.

Preporučujemo za Vas