ministarstvo održivog razvoja i turizma:

Završen posao na izradi Državnih smjernica razvoja arhitekture

Rad na izradi ovog “vodiča” bio je organizovan kroz dvije komisije, sačinjene od eminentnih stručnjaka iz Crne Gore, koji rade i stvaraju u oblastima planiranja prostora, projektovanja arhitektonskih objekata ili zaštite kulturne baštine

3149 pregleda 8 komentar(a)
Vuković, Foto: MORT
Vuković, Foto: MORT

Generalni direktor direktorata glavnog državnog arhitekte Dragan Vuković saopštio je danas da je završen posao na izradi Državnih smjernica razvoja arhitekture.

"Posao na izradi Državnih smjernica razvoja arhitekture, koji je započet sredinom 2018. godine, dobio je svoju verziju “Nacrt dokumenta”, pa samim tim i mogućnost da se dostavi najširoj laičkoj i stručnoj javnosti na uvid i na dostavljanje mišljenja i sugestija, kako bi poprimio svoju konačnu formu. Rad na izradi ovog “vodiča” bio je organizovan kroz dvije komisije, sačinjene od eminentnih stručnjaka iz Crne Gore, koji rade i stvaraju u oblastima planiranja prostora, projektovanja arhitektonskih objekata ili zaštite kulturne baštine", navodi Vuković.

Zakonom iz 2017. godine, podsjeća, prepoznata je potreba uvođenja institucije Glavni gradski arhitekta, kojom se prvenstveno željelo uticati na procese unaprjeđenja samog kvaliteta arhitektonskih objekata, kao i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja. "Kako se ovi procesi ne bi odvijali u nekontrolisanim uslovima, bilo je potrebno izraditi određena pravila-smijernice, čijim se uvođenjem postupak izdavanja misljanja, to jeste, davanje saglasnosti na dostavljena idejna rješenja ne bi dovodila sumnja u eventualnu pristrasnost. Takođe, na ovaj način bi bio izbjegnut bilo kakav subjektivizam u postupku donošenja Rješenja kojim se daje saglasnost na idejno arhitektonsko rješenje objekta."

Vuković je kazao da su rezultati politika planiranja i arhitektonske produkcije iz prethodnih decenija prosto nametnuli potrebu Ministarstvu da, u cilju unaprjeđenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visoko vrijednog ambijenta, inicira i zakonom definise obavezu da se ova oblast uredi u formi izrade dokumenta koji će biti “vodič”, "kako kancelarijama glavnog državnog, tako i kancelariji glavnog gradskog arhitekte (a svakako i kolegama projektantima) tokom izrade projektnih rješenja i tumačenja planskih mogućnosti i izazova".

"Brojni diskutabilni modaliteti korišćenja prostora u našim gradovima i naseljima, kao i diskutabilni dometi arhitekture, direktno otvaraju pitanja njihovog doprinosa kvalitetu društvenih i prostornih transformacija, kao i potrebu hitne “urgencije” u smislu uspostavljanja jasnih i direknih pravila kojim bi se definisali budući pravci djelovanja", saopštio je Vuković.

Dokument Državnih smjernica razvoja arhitekture, dodaje, takođe ima za cilj stvaranje uslova za unaprjeđenje kvaliteta izgrađene sredine, očuvanje identiteta i prepoznatljivosti prirodnog i kulturnog predjela, kao i podsticanje održivog razvoja.

"Nakon dobijenih primjedbi i sugestija, te sprovođenja zakonom definisane procedure i obavljene recenzije, u koju će biti uključeni kako domaći, priznati arhitekti, tako i jedan ili više međunarodnih eksperata, poznatih i priznatih arhitekata koji se ovim pitanjima bave u svojim državama, dokument će biti dostavljen Vladi na usvajanje, na period od deset godina."

Na izradi ovog dokumenta se, ističe Vuković, radilo duži vremenski period, u dva nezavisna postupka. "Prvu komisiju je činjelo tijelo sastavljeno od 12 eksperata koji se bave planiranjem prostora, zaštitom kulturnog nasljeđa i projektovanjem arhitektonskih objekata, različitih usko stručnih profesionalnih orijentacije, dok je drugu komisiju sačinjavalo tijelo sastavljeno od 6 arhitekata, takođe različitih profesionalnih opredjeljenja, u smislu uskog stručnog opredjeljenja, čiji profesionalni angažman karakteriše dugogodišnje bavljenje planiranjem prostora i projektovanjem arhitektonskih objekata."

Dokument je, kako je kazao, koncipiran kao relativno kratak i sažet material, djelimično ilustrovan pozitivnim primjerima razrješavanja konfliktne situacije ili očuvanja karaktera urbane cijeline, ostvarenja međusobne harmonije objekata ulice i otvorenih prostora, unaprjeđenja jedinstvenog scenarija, ili implementacije sadržaja u lokalnom okruženju.

"U nadi da će jedan ovakav dokument uspjeti da pruži odgovore na sva otvorena pitanja, sa nestrpljenjem očekujem povratni odgovor sa više od dvadesetak adresa na koje smo uputili ovaj Nacrt državnih smjernica, kako bi nakon objedinjenih primjedbi i sugestija izvršili njegovu recenziju i sproveli ostale aktivnostu sve do upućivanja Vladi Crne Gore na usvajanje. U tom smislu, imam molbu da sve institucije, strukovna udruženja, a posebno pojedinci do kojih dođe Nacrt, svojim konstruktivnim sugestijama, bez nama svojstvenog oportunog odnosa, doprinesu izradi, u ovom momentu, jednog od najznačajnijih dokumenata za arhitektonsku struku", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas