RYCO, Regionalna kancelarija za saradnju mladih

Mladi za povezan Zapadni Balkan

Naši programi su fokusirani na stvaranje prilika za mlade ljude. Želimo da se oni uključe u aktivnosti koje grade međusobno razumijevanje i promjene u građanskom, socijalnom, obrazovnom, kulturnom i sportskom domenu

26423 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Zapadni Balkan je region koji je na putu da postane dio Evropske Unije. Mada je ta teritorija relativno mala, sačinjena od Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Veliki broj malih država i otvorena pitanja između nekih od njih umanjuju mobilnost, od turističkih preko poslovnih putovanja, do zapošljavanja. Istorijsko naslijeđe, skorašnji i stari sukobi, pa i mitovi održavaju nepovjerenje i mržnju prema „onim drugima,“ čak unutar sopstvenih granica.

Mada sporazumi o saradnji koje Evropska Unija već šest godina podstiče u okviru Berlinskog procesa teže, između ostalog, da omekšaju granice, neprijateljstvo ih zapravo produbljuje i čini naizgled neprelaznim u mnogim aspektima života i sprečava povezivanje po svim linijama koje moderan svet inače diktira.

Ta odbojnost sputava privredu, kulturu i obrazovanje.

Kako onda skinuti okoštale naslage predubjeđenja i otvoriti region većoj pokretljivosti, privrednom pragmatizmu i saradnji i uopšte boljoj budućnosti?

Tako što će priliku da se međusobno upoznaju dobiti mladi. Oni koji će sjutra da kreiraju politiku i mnjenje.

Upravo stoga 2017. vlade regiona su osnovale Regionalnu kancelariju za saradnju mladih (RYCO), a kao jedan od stubova Berlinskog procesa. Posao međuvladine regionalne organizacije sa sjedištem u Tirani upravo je da mladima iz regiona ponudi čist list papira i olovku, a posao mladih je da počnu da pišu novo poglavlje prvo u miru, a potom i prijateljstvu i prosperitetu. Od osnivanja, RYCO i partneri‚ UN, OEBS, Francuska i Njemačka, regionalne i druge fondacije, podržali su više od 100 regionalnih projekata zbirne vrijednosti 2,5 miliona eura.

U njima je neposredno i posredno ušestvovalo više od 10.000 mladih. O ciljevima i strategiji organizacije govori šef kancelarije RYCO u Crnoj Gori, Edin Koljenović.

Koljenović
Koljenovićfoto: RYCO

Šta su ciljevi Regionalne kancelarije za saradnju mladih?

Ovu međuvladinu regionalnu organizaciju osnovale su vlade Zapadnog Balkana da promovišu i podrže pomirenje, povjerenje, saradnju i dijalog, kroz podršku i finansiranje projekata koji okupljaju mlade ljude u regionu. Vjerujemo da mladi treba da razviju kulturu mobilnosti, međukulturne razmjene i pomirenja i, konačno da je nemoguće kreirati politiku za mlade bez njihovog učešća u donošenju odluka. Stoga su vlade Zapadnog Balkana osnivanjem ovakve regionalne organizacije dale snažan zamajac regionalnom pristupu bavljenja politikama mladih, posebno kroz unikatnu metodologiju interkulturanih programa razmjene mladih koji utiču direktno na povećanje intraregionalne mobilnosti mladih ali i njihove vještine i kompenencije kako bi bili aktivni građani i učestvovali u donošenju odluka ali i politika koje ih se tiču.

Naši programi su fokusirani na stvaranje prilika za mlade ljude. Želimo da se oni uključe u aktivnosti koje grade međusobno razumijevanje i pomirenje u građanskom, socijalnom, obrazovnom, kulturnom i sportskom domenu. RYCO inicira i učestvuje u kreiranju politike i zalaže se za reformu. Podržava razvoj političkog i društvenog okruženja koje osnažuje i olakšava razmjenu mladih. U ostvarivanju svoje misije, RYCO demonstrira posvećenost ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i izgradnji mira zasnovanog na uzajamnom poštovanju i povjerenju.

Za RYCO, pomirenje je ključna vrijednost. Vjerujemo da izgradnja istinskog i trajnog pomirenja uključuje proces koji okuplja pojedince, grupe i društva opterećena sukobima i negativnom percepcijom „drugih.” Želimo da gradimo nove puteve ka pomirenju kroz zajednička iskustva, saradnju i stalnu razmjenu. U protivnom, ostajemo zarobljeni u prošlosti.

Prepoznaju li mladi u Crnoj Gori i regionu priliku da otvore zaista nova poglavlja?

Mladi Zapadnog Balkana žive pod pritiskom i uticajem narativa iskrivljenog predrasudama, poricanjem, revizionizmom i nacionalizmom. Taj naslijeđeni, negativni narativ osnov je za njihove životne izbore o karijeri, prebivalištu, prijateljstvu, čak i dijalogu sa drugim ljudima. Tako taj narativ prenose dalje. Kultura razdvajanja ne služi interesima ni mladih, ni regiona, niti evropskih integracija. Primjetno je odsustvo prilika za mlade da se kreću unutar regiona radi volontiranja, formalnog i neformalnog obrazovanja i obuke, čak i prostog susretanja i razmjene iskustava bez sukoba. Kroz svoje aktivnosti RYCO upravo mladim ljudima pruža mogućnosti za učenje, putovanja, umrežavanje i uspostavljanje kontakata. Takođe, doprinosi jačanju saradnje, jačanju mobilnosti, podržavanju pomirenja, izgradnji mira i stabilnosti i obezbjeđivanju prosperiteta u regionu.

Koljenović
Koljenovićfoto: RYCO

Koji su strateški pravci vašeg djelovanja?

RYCO je razvio Strateški plan 2019-2021 kao osnov djelovanja i razvijanja svih programa. On prepoznaje tri osnovna strateška pravca: razvoj visoko kvalitetnih programa sa i za mlade ljude koji se fokusiraju na njihov pristup mobilnosti, razmjenama i regionalnoj saradnji, zatim izgradnju društveno-političkih uslova i ohrabrujućeg okruženja u kojem će svi važni društveni činioci skupa doprinosti pomenutim vrijednostima, kao i ulaganje u kompetencije i vještine svih struktura koje mogu da budu važni partneri i doprinesu ostvarenju zajedničkih ciljeva. Kada je u pitanju RYCO kancelarija u Crnoj Gori, djelujemo po dva osnovna pravca: direktan rad sa mladim ljudima, posebno sa omladinskim sektorom, kao i bavljenje politikama i zagovaranjem politika kako bi stvorili društveni i politički okvir za bolju budućnost. Sa obije strane želimo da postepeno utičemo na usvajanje pravih vrijednosti, prije svega među mladim ljudima, time posredno i među starijima. Važno je da živimo skupa, a ne jedni pored drugih.

Šta će na koncu biti od ove organizacije?

Sam RYCO, vlade regiona, akteri civilnog društva i naši partneri imaju budućnost ovog poduhvata u svojim rukama. Podsjetiću da ovakva međuvladina struktura, nije prvo evropsko iskustvo a da je najznačajnije među njima iskustvo i rad Francusko-njemačke kancelarije za saradnju mladih (OFAJ) koja je osnovana 1963. godine Jelisejskim sporazumom. Tada je ova kancelarija nastala kao posljedica jasne vizije, a to je da Francuzi i Njemci moraju raditi na približavanju svojih mladih kroz razne programe koje će im ponuditi. Danas, ova kancalarija predstavlja jedan od stubova saradnje dvije države i aktivno radi preko 55 godina. Očekujem da smo u regionu konačno zreli da shvatimo važnost rada RYCO kao regionalne strukture, a posebno vizije regiona i misije koju imamo. Dakle, region Zapadnog Balkana svoju budućnosti mora imati u miru, stabilnosti i prosperitetu a jedan od važnih prvih koraka je rad na mladim ljudima i izgradnji novih generacija sa evropskim sistemima vrijednosti. U našoj organizaciji svi programi se zasnivaju na potrebama i prijedlozima mladih, i dizajnirani su uz posebno osluškivanje mladih kroz intervjue, ankete i razgovore i istraživanja. Naše iskustvo i naš rad pokazuju veliko interesovanje za naše programe i mladi očekuju još, a žele i da vide i da učestvuju. S druge strane ohrabruje nas i da nailazimo na sjajnu saradnju civilnog sektora, posebno onih koji se bave pitanjima mladih kao i srednjih škola koji pokazuju ogromno interesovanje za saradnju sa RYCO ali i potencijal u radu sa mladima i ostvarivanje rezultata.

Kako zapravo mladi mogu da učestvuju?

RYCO je do sada uspješno realizovao tri grant šeme sa više od 100 podržanih projekata. Upravo je zatvoren poziv za dodjelu grantova u okviru četvrtog poziva za dostavljanje projekata, i sada slijedi evaluacija projekata a rezultate ćemo objaviti do kraja godine. Prijavljeni projekti otkrivaju ogroman interes za razmjenom mladih u regionu. Pozivamo na koncept projekata koji okupljaju organizacije iz cijelog regiona. Vidimo da maštovit i inovativni koncept finansiranja može da podstakne i pokrene saradnju među organizacijama preko granica. Vidimo i značajan, rastući interes civilnog društva i u obrazovnim institucijama da se adresira pitanje stereotipa, predrasuda, govora mržnje i radikalizacije. Međutim, želio bih da naglasim, da mi nijesmo samo kancelarija koja dodjeljuje sredstva, nego želimo da budemo regionalna struktura koja će motivisati, okupljati partnere, da aktivnosti budu komplementarne, sinhronizovane i da se bavimo i zagovaranjem i lobiranjem za pitanja mladih na regionalnom nivou jer jedino tako možemo dostići puni kapacitet svega onoga što radimo, u svakoj pojedinoj zemlji regiona. S tim u vezi, pored grant šema naša organizacija aktivno radi na obezbijeđivanju cijelog niza različitih prilika za mlade I one koji se bave mladima, od programa studijskih posjeta, zatim programa treninga i obuke za jačanje kapaciteta do networkinga i prilika za povezivanje i umrežavanje onih koji se bave pitanjima od značaja za mlade u regionu.

Preporučujemo za Vas