"očekivao se veliki broj promjena u odborničkim klubovima"

Odborničke legitimacije kasne dvije i po godine

Iz Glavnog grada kažu da im odbornici nijesu na vrijeme dostavili potrebne podatke

2882 pregleda 0 komentar(a)
Vukčević i gradonačelnik Vuković u Skupštini, Foto: Zoran Đurić
Vukčević i gradonačelnik Vuković u Skupštini, Foto: Zoran Đurić

Skupština Glavnog grada konstituisana je, a mandati predstavnicima političkih partija verifikovani prije dvije i po godine, ali odbornici još nemaju legitimacije.

Sekretar Skupštine Glavnog grada Veselin Vukčević najavio je da će odbornici do kraja godine dobiti legitimacije, odnosno oni koji su dostavili potrebne podatke.

Statut Glavnog grada propisuje da se odborniku izdaje odbornička legitimacija.

“Oblik i sadržina odborničke legitimacije utvrđuje se poslovnikom Skupštine”, predviđeno je tim aktom.

Odbornica Demokrata Tanja Džankić navela je da ih je nadležna Služba Skupštine pozvala da dostave svoje fotografije u odgovarajućem formatu u cilju izrade odborničke legitimacije, što je i učinjeno.

Ona je istakla da je od konstituisanja prošlo dvije i po godine, a odbornicima još uvijek nisu uručene legitimacije.

“Koje su to smetnje, da se poslije dvije i po godine uskraćuje pravo odbornicima, iz člana 48 Statuta Glavnog grada, kojim je precizno uređeno da se odbornicima izdaje legitimacije”, zapitala je Džankić.

Vukčević je kazao da shodno odredbama člana 49 poslovnika, Služba Skupštine je pristupila prikupljanju podataka za izradu odborničke legitimacije.

“Kako se od momenta konstituisanja Skupštine i verifikovanja mandata 6. jula 2018. godine, očekivao veliki broj promjena u odborničkim klubovima, navedene aktivnosti su započete tek 19. septembra 2019. godine, kada su svim odbornicima upućeni dopisi sa zahtjevom da dostave podatke, koji su potrebni za izradu odborničke legitimacije”, kazao je Vukčević.

On je istakao da od konstituisanja Skupštine uslijedilo je više podnijetih ostavki, izvršene su 32 popune odborničkih mjesta, što je uslovilo da značajan broj odbornika nije odgovorio i dostavio tražene podatke.

“Dostavljanje potrebnih podataka je izostalo i nakon urgencije, koju smo uputili sedmog novembra 2019. godine i usmene na sastanku predsjednika klubova kod predsjednika Skupštine 28. oktobra 2020. godine. Zbog čega odborničke legitimacije nisu mogle biti završene”, rekao je Vukčević.

Međutim, kako je kazao, iako nedostaju podaci za 11 odbornika, pokrenut je postupak javne nabavke za izradu odborničke legitimacije, tako da očekuju da će do kraja godine biti podijeljene svim odbornicima, izuzev onim koji nisu dostavili tražene podatke.

“Ja se iskreno pitam zašto bi izdavali legitimacije, kada za ove dvije i po godine nismo bili u stanju da to uradimo. Ovo nije opravdanje, mogli ste sa šefovima klubova odbornika urgirati da se dostave ti podaci za legitimacije. Mogli ste odrediti rok, uputiti mejlove opomene”, kazala je Džankić.

Preporučujemo za Vas