od 1,2 miliona eura oprijedjeljeno samo 50.000

Štede na popravci lokalnih puteva

Prema Planu uređenja prostora za 2021. godinu, etapno će biti sanirano pet kilometara puta Đuđevina - Raičevine - Petrova Ravan, kao i jedan kilometar saobraćajnice Sreteška gora - Sela. Ista dužina puta biće nasuta i od mosta na Sjevernici - Sreteška gora. Nasipanje je planirano za dionicu saobraćajnice Kraljske bare -Bukova poljana, kao i Vranještica - Velji do. Na tom putu biće izgrađena i dva propusta

2731 pregleda 3 komentar(a)
Put ka Rečinama snimljen uoči Nove godine, Foto: Dragana Šćepanović
Put ka Rečinama snimljen uoči Nove godine, Foto: Dragana Šćepanović

Od 1,2 milona opredijeljenih za kapitalne izdatke naredne godine, kolašinska lokalna uprava potrošiće samo oko 50.000 eura za popravku lokalnih i nekategorisanih puteva.

Prema Planu uređenja prostora za 2021. godinu, etapno će biti sanirano pet kilometara puta Đuđevina - Raičevine - Petrova Ravan, kao i jedan kilometar saobraćajnice Sreteška gora - Sela. Ista dužina puta biće nasuta i od mosta na Sjevernici - Sreteška gora. Nasipanje je planirano za dionicu saobraćajnice Kraljske bare -Bukova poljana, kao i Vranještica - Velji do. Na tom putu biće izgrađena i dva propusta.

Put Manastir Morača - Jasenova - Ocka gora - Trešnjica, dugačak šest kilometara, takođe je u planu za sanaciju. Duplo manja dužina biće sanirana i na dionici Pajkov vir- Markovića laz - Kos.

Opština je planirala i da popravi put od Dragovića Polja do Ljevišta, od Mušovića Rijeke do Melaje, te od Dragovića Polja do Starča. Radiće se i na saobraćajnicama od Željezničke stanice do Izlazaka, od Bašanjeg Brda do Klačina.

“Planirana je popravka i dva kilometra puta u Trebaljevu i tri u Gornjim Rovcima i Mrtvom Dubokom. Takođe, biće saniran i put od Gornjeg pažanja do Durutovca, te nasipanje i ugradnja betonskih cjevastih i pločastih propusta u MZ Blatina“, piše u Planu uređenja prostora.

Na spisku sela u kojima će biti poboljšana putna infrastruktura su, između ostalih, i Mioska, Vočje, Raško, Dragovića Polje, Lipovo, Liješnje, Valje Duboko, Trebaljevo.

U opštinskim planovima ni ove godine nema saobraćajnice u MZ Rečine. Stanje tog puta višedecenijski je problem nekoliko sela. Tokom minule jeseni mještane je podijelila namjera firme Hydro Logistics da gradi mHE na Rečinskoj rijeci.