DEMANTOVALA DA JE DOBILA KREDIT

Lalević Filipović: Bila sam na listi, pa su me isključili, podnijela sam žalbu

U dopisu dostavljenom „Vijestima“, a koji se odnosi na juče objavljen tekst „Skućili i profesora sa po dva stana“, profesorica Ekonomskog fakulteta navodi da smatra da je „u ovoj pravnoj stvari oštećena, obmanuta i dovedena u zabludu“

28578 pregleda 30 reakcija 30 komentar(a)
Profesorica EF smatra da je oštećena i obmanuta: Rektorat UCG, Foto: Boris Pejović
Profesorica EF smatra da je oštećena i obmanuta: Rektorat UCG, Foto: Boris Pejović

Profesorica Ekonomskog fakulteta Ana Lalević Filipović demantovala je da je dobila povlašćeni kredit Univerziteta Crne Gore ističući da je, iako se našla na oktobarskoj rang-listi zaposlenih kojima su odobrena novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja, dva mjeseca kasnije isključena sa liste.

U dopisu dostavljenom „Vijestima“, a koji se odnosi na juče objavljen tekst „Skućili i profesore sa po dva stana“, Lalević Filipović navodi da smatra da je „u ovoj pravnoj stvari oštećena, obmanuta i dovedena u zabludu“, zbog čega je podnijela žalbu drugostepenoj komisiji za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na UCG.

Navela je i da se u njenom slučaju ne može govoriti o tome da posjeduje više nekretnina, kako se može naslutiti iz naslova teksta.

„Posjedujem samo četvrtinu obima prava svojine jednog stana pri čemu porez na stan plaćam u punom iznosu, a sredstva od UCG po osnovu kredita nijesam ni dobila, tako da sam posljednja koja treba da bude prozvana na ovakav način. Pojašnjenja radi, konkurisala sam na oglas UCG od 18.2.2020. godine, jer sam imala sva prava koja mi daje član 10 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba akademskog osoblja sa akademskim zvanjem, budući da sa pet članova porodice imam pravo na preko 105 metara kvadratnih stambenog prostora. Nadalje, u Pravilniku o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na UCG dodjelom novčanih sredstava (kredita), članom 8 se navodi da se novčana sredstva mogu dodijeliti i “radi obezbjeđenja nedostajućeg stambenog prostora”, a kako ja imam ispod 105 kvadrata, to je za mene bio osnov za prijavu, što sam i uradila podnoseći dokumentaciju na oglas. Imala sam puno pravo, ne samo da konkurišem, nego i da dobijem nedostajuća sredstva. Na rang-listi od 15.10.2020. godine rangirana sam na 30. mjestu i time stekla uslov da dobijem navedena sredstva“, pojašnjava Lalević Filipović u dopisu „Vijestima“.

Međutim, nakon više od dva mjeseca od te odluke, obaviještena je da je isključena sa rang-liste.

„Nakon više od dva mjeseca, donijeta je odluka Komisije, broj 01/13-80/1 od 21.12.2020, kojom sam ja ‘isključena sa rang-liste’, i dispozitivom iste odluke ujedno se donosi odluku i da se ‘poništavaju sve pravne posljedice provedenih radnji bodovanja i rangiranja po zahtjevu za rješavanje stambene potrebe zaposlenog dodjelom novčanih sredstava-kredita br. 01/13-80 od 8.7.2020. godine’, koja odluka je, takođe, na zakonu i na važećim pravilnicima neosnovana, nezakonita, jer za ovaj dio odluke ne postoji uporište u istim“, ističe Lalević Filipović.

Smatra da Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na UCG dodjelom novčanih sredstava (kredita) prema njenom, ali i prema mišljenju stručnjaka iz domena prava ima elemenata diskriminacije, pravnih nelogičnosti i suprotstavljenih stavova u okviru istog.

„Ujedno se uviđa da je nonsens da se oglas za dodjelu novčanih sredstava objavljuje 18.2.2020. godine, a Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih na UCG dodjelom novčanih sredstava (kredita) donosi samo 20-tak dana ranije, tačnije 27.1.2020 (Bilten 486/20). Na kraju, da zaključim, nijesam još imala tu privilegiju da dobijem novi povoljni kredit, čime smatram da sam u ovoj pravnoj stvari oštećena, obmanuta i dovedena u zabludu. Stoga sam i podnijela žalbu drugostepenoj komisiji za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na UCG (podnijeta 31. 12. 2020), gdje ću, ukoliko ista bude odbijena svoje pravo tražiti na sudu“, zaključuje Lalević Filipović.