Peković: Nagrade direktna potvrda ispravnosti ranije postavljenih ciljeva

Peković je kazala da joj u naučnoistraživačkom radu posebno zadovoljstvo pričinjavaju oni naučni radovi koji prate savremene teme, poput cirkularne ekonomije i korporativne odgovornosti

1930 pregleda 1 komentar(a)
Peković, Foto: UCG
Peković, Foto: UCG

Prorektorica za internacionalizaciju Univerziteta Crne Gore i vanredni profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, prof. dr Sanja Peković, dobitnik je Priznanja Univerziteta Crne Gore kao zaslužni pojedinac, za ostvarene rezultate tokom 2020. godine iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada, po predlogu Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.

Protekle godine objavila je četiri rada na SCI/SCIE/SSCI listama i trenutno učestvuje u pet projekata, a ima 109 citata u Publonsu i 134 u Scopusu, u 2020. godini, podsjećaju iz UCG-a.

Peković je kazala da joj u naučnoistraživačkom radu posebno zadovoljstvo pričinjavaju oni naučni radovi koji prate savremene teme, poput cirkularne ekonomije i korporativne odgovornosti.

"Prepoznavanje aktuelnosti istraživačkih tema je jedna od osnovnih prednosti savremenog istraživača. Posebno je to značajno za naš Fakultet za turizam i hotelijerstvo, jer se radi o djelatnosti koja zahtijeva kontinuirano praćenje i unapređenje znanja. Takođe, postojeća situacija izazvana pandemijom korona virusa, donosi brojne istraživačke izazove iz oblasti turizma i hotelijerstva. Premda je tekuća godina obilježena brojnim teškoćama u nastavi, istraživanjima i međunarodnoj saradnji, čini se da je naučnoistraživačka djelatnost pokazala zavidan nivo otpornosti. Rezultati mojih koleginica i kolega sa drugih jedinica takođe svjedoče o tome, pa koristim priliku da im čestitam na postignutim uspjesima. Sigurna sam da će sva dostignuća i rezultati koji se postižu na Univerzitetu Crne Gore, u okviru raznih istraživačkih oblasti, doprinijeti prevazilaženju trenutne situacije izazvane pandemijom, te uticati na brži oporavak svih sfera naše privrede i društva", rekla je Peković .

Priznanje joj je uručeno na svečanosti krajem 2020. godine, među 20 zaslužnih pojedinaca UCG, kojima je uručeno Priznanje za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta zaslužnim pojedincima sa organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

Peković ističe da su nagrade značajne jer su direktna potvrda ispravnosti ranije postavljenih ciljeva.

"Naime, radi se o istraživačkim aktivnostima koje traju godinama i rezultati se ne vide odmah. Na sreću, Univerzitet Crne Gore je razvio mehanizam identifikacije i afirmacije kvalitetnih rezultata, što je nemjerljiva podrška za dalja istraživanja. Takođe, ovakvom organizacionom kulturom i sistemom vrijednosti direktno se svrstavamo među univerzitetima koji su savremeni, inovativni i podsticajni za mlade istraživače. Univerzitet i akademska zajednica vode brigu o svom kadru, i kroz ovakve inicijative pruža snažan stimulans za dalji rad, za više i teže ciljeve", kazala je prorektorica.

Kada je riječ o budućem periodu, navodi da je ključno održati istraživački kontinuitet, posebno u smislu saradnje sa dugogodišnjim partnerima.

"Već više mjeseci nije moguće nesmetano putovati, što ograničava učešće na projektima i konferencijama, posebno u smislu razmjene mišljenja i dinamične diskusije uživo odnosno mimo online platformi. Iako savremena tehnologija pruža brojne mogućnosti komuniciranja, ipak je teško kompenzovati navedene prednosti direktnog kontakta i saradnje", navela je Peković.

Napomenula je i da u okviru Fakulteta predstoji realizacija više projekata, kao i interesantnih istraživačkih poduhvata, koji povezuju privredu i akademsku zajednicu.

"Radi se o procesima koji su već pokrenuti, a svoj puni razvojni kapacitet će, nadam se, dostići u narednim godinama. Uprkos neizvjesnosti koju donosi trenutna situacija, očekujem vrlo dinamičan i uspješan naredni period", zaključuje prorektorica Peković.

Bonus video: