fond za zdravstveno osiguranje saopštio:

"Porodica Golubović da podnese zahtjev, Danilo će o trošku Fonda biti upućen na liječenje"

Porodica Golubović uputila je ranije molbu za pomoć u liječenju njihovog sina Danila kojem je neophodna operacija srčanog zaliska i ugradnja biološkog srčanog zaliska

50577 pregleda 5125 reakcija 83 komentar(a)
Golubović, Foto: Privatna arhiva
Golubović, Foto: Privatna arhiva

Fond za zdravstveno osiguranje saopštio je danas da je dogovoreno da porodica osamnaestogodišnjeg Danila Golubovića iz Nikšića podnese odmah zahtjev nakon čega će Fond sprovesti potrebnu proceduru i uputiti Danila Golubovića na liječenje u kliniku "San Donato" u Milanu o trošku Fonda.

Porodica Golubović uputila je ranije molbu za pomoć u liječenju njihovog sina Danila kojem je neophodna operacija srčanog zaliska i ugradnja biološkog srčanog zaliska.

Za operaciju su, kako je saopštila porodica, neophodna finansijska sredstava u iznosu od oko 100 hiljada eura.

Povezani članci

15. Januar 2021.

Danilu Goluboviću potrebna pomoć za liječenje

"Sredstva su neophodna za hitnu operaciju u Italiji ,na klinici San Donato u Milanu, a iz razloga što takav operativni zahvat nije moguć u našoj zemlji, a ni u Beogradu gdje se Danilo trenutno liječi. Danilu je neophodna operacija srčanog zaliska i ugradnja biološkog srčanog zaliska, a tako složen operativni zahvat moguće je uspješno izvesti u klinici San Donato, što su nam i sugerisali ljekari. Od klinike smo obaviješteni da bi troškovi liječenja za Danila iznosili oko 100.000 eura", navodi se u dopisu Mirjane i Bora Golubovića, roditelja Danila.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje je danas saopšteno da, kako su kazali, povodom sve učestalijih obraćanja njihovih osiguranika medijima za pomoć, u cilju ostvarivanja liječenja van zdravstvenog sistema Crne Gore, Fond želi da crnogorskoj javnosti i svojim osiguranicima po kozna koji put saopšti da se osigurana lica upućuju na liječenja van Crne Gore, na teret sredstava Fonda, ako se liječenje uspješno ne može sprovesti u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore.

"Ono na šta Fond želi da ukaže, je da u slučajevima gdje su ispunjene pretpostavke za upućivanje na liječenje u inostranstvo, ukupne troškove liječenja, kao i troškove putovanja osiguranika i njegovog pratioca snosi Fond za zdravsteno osiguranje. Ovo smo više puta naglašavali u sredstvima javnog informisanja, jer se s vremena na vrijeme, osiguranici samoinicijativno obraćaju ukupnoj crnogorskoj javnosti, putem medija, a da prethodno nisu ni pokrenuli postupke za ostvarivanje svojih prava u javnim zdravstvenim ustanovama, odnosno Fondu. Ukazujemo, da sve učestaliji primjeri prikupljanja novčanih sredstava za liječenje u inostranstvu naših osiguranika putem medija a da pri tom nijesu ispoštovali zakonsku propisanu proceduru obraćanja Fondu, ne trebaju biti primjeri ostalim osiguranicima s obzirom da ostvarivanje njihovog prava kod Fonda, ne može biti dovedeno u pitanje, ukoliko se ispoštuju propisane procedure", piše u saopštenju Fonda za zdravstveno osiguranje.

Oni su dodali da posebno napominju da je u praksi primijećeno da se uglavnom humanitarne akcije pokreću za eksperimentalna liječenja koja se ne mogu odobravati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja kako u Crnoj Gori, tako i u drugim državama.

"Zato apelujemo na NVO i razne fondacije koje sprovode humanitarne akcije za liječenje, da prilikom organizovanja istih u saopštavanju medijima, obavezno navode o kojem se liječenju radi, da li je u skladu sa zvaničnom i odobrenom medicinskom doktrinom i obavezno da li se osiguranik ili članovi njegove porodice prije pokretanja humanitarne akcije obratio Komisiji za liječenje u inostranstvu, tj. Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore. S tim u vezi dužni smo saopštiti da nakon saznanja iz medija, tokom vikenda, o pokretanju humanitarne akcije za liječenje osamnaestogodišnjeg Danila Golubovića iz Nikšića došli smo do kontakta njegovih roditelja od kojih smo zatražili da podnesu zahtjev za njegovo dalje liječenje, jer nakon upućivanja na liječenje u Institut za kardivaskularne bolesti „Dedinje“ u Beogradu, od strane Fonda za zdravstveno osiguranje gdje se još uvijek nalazi, saopšteno nam je da su ljekari u Beogradu konstatovali da je dalje liječenje, odnosno složeni operativni zahvat potrebno uraditi u specijalizovanoj Klinici „San Donato“u Milanu", rekli su iz Fonda za zdravstveno osiguranje.

Poručili su da na žalost, do njihovog poziva, niko od članova porodice se nije obratio Fondu da bi se sprovela propisana proceduru od strane Komisije za liječenje u inostranstvu koja bi na osnovu potrebne dokumentacije odobrila kompletan trošak za operaciju u toj italijanskoj Klinici sa kojom inače Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Klinički centar imaju potpisane ugovore o saradnji.

"Ipak od strane roditelja osamnaestogodišnjeg Danila Golubovića iz Nikšića objašnjeno nam je da humanitarna akcija nije potekla od njih nego od brojnih Danilovih drugova i prijatelja i pojedinih nevladinih organizacija kako bi mu pomogli da se obezbije neophodna sredtsva za obavljanje tako zahtjevnog operativnog zahvata, ne znajući da troškove liječenja u takvim slučajevima sa potrebnom dokumentacijom odobrava u cjelosti Fond za zdravstveno osiguranje, nakon izvještaja Komisije za liječenje u inostranstvu. Ponavljamo da Fond za zdravstveno osiguranje i Klinički Centar Crne Gore već imaju potpisan ugovor sa tom renomiranom klinikom , ali da se porodica još uvijek nije obratila za sprovođenje procedure upućivanja na liječenje koje bi obuhvatalo boravak u bolnici prije i nakon operacije, uključujući i kompletne avionske putne troškove koji će biti refundirani u skladu sa zakonskom procedurom nakon povratka sa liječenja iz Italije, tako da nadležni Konzilijum KCCG može predložiti upućivanje osiguranika Golubovića na ovu Kliniku, ukoliko se ispunjeni ostali propisani uslovi", rekli su iz Fonda za zdravstveno osiguranje.

Oni su poručili i da svakako uvažavaju humanost ljudi kada je u pitanju pomoć za liječenje prikupljanjem novčanih sredstava ili na neki drugi način.

"Ali naglašavamo da ovakav način nije pravi put, ako se ostvarivanje ovih prava realizuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja naše države", zaključuje se u saopštenju .

Preporučujemo za Vas