REAGOVANJE NA PISANJE CIN-A

Aco Đukanović: Nijesam tražio rentu od Uprave

“Nema smisla da i dalje bezrazložno trpim štetu i povredu mog dostojanstva...”, naveo je brat lidera DPS-a u reagovanju
54 pregleda 29 komentar(a)
Aco Đukanović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Aco Đukanović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 01.02.2019. 22:42h

U izdanju vašeg dnevnog lista od 17. decembra, na str. 4 i 5, objavili ste tekst „REFORMA JAVNE UPRAVE (9): Skup podstanarski život državnih institucija - Đukanoviću Uprava plaća i bez tendera“, sa najavom na naslovnoj strani. Isti tekst ste objavili i na Portalu „Vijesti“. Tu o meni navodite netačne podatke i konstatacije i stavljate me u kontekst nekakvih mutnih poslova. To ne radite prvi put. Shodno članu 26, 27 i 28 Zakona o medijima, tražim da, na istim stranama u vašem listu, str. 4-5, sa najavom na str. 1, kao i na vašem Portalu, objavite, u cjelini i bez skraćenja, sljedeću ispravku i odgovor na vaš predmetni tekst.

U tekstu koji ste objavili, pišete, između ostalog, da je „četvorogodišnji ugovor“, između Uprave za imovinu i mene kao zakupodavca poslovnog prostora u Ulici kralja Nikole u Podgorici, kako navodite „istekao u julu (2017)“, ali već u prvoj rečenici teksta tvrdite: „Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama i nakon isteka ugovora ostala je po(d)stanar u zgradi Aca Đukanovića, a Uprava za imovinu je prećutno nastavila da mu plaća rentu za taj prostor“.

Vaša tvrdnja je NETAČNA.

Nikakvo plaćanje rente, prećutno ili na drukčiji način, nakon 8. jula 2017, sa Upravom za imovinu nijesam ni ugovorio ni dogovorio. NIKAKVU RENTU, PO TOM OSNOVU I PREKO OVOG ROKA, OD UPRAVE ZA IMOVINU NITI SAM TRAŽIO, NITI SAM INKASIRAO.

Ugovore o zakupu mojih poslovnih prostora, zaključio sam izričito nakon transparentnog i za svakog otvorenog postupka javnih nabavki, bez sprovođenja bilo kakvog pregovaračkog postupka, a po uslovima koje sam javno ponudio i ugovore zaključio kao najpovoljniji ponuđač. Sve činjenice o tome su javno dostupne i provjerljive za svakog građanina ove zemlje.

Kao vlasnik, zakupodavac, uredno sam, prije isteka ugovora o zakupu, obavijestio dopisom 30. juna 2017. zakupca, Upravu za imovinu da, zbog njenog nepridržavanja ugovornih obaveza, ne želim da Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama po bilo kojem osnovu ostane u prostorijama koje su bile predmet zakupa. U skladu sa preciznim odredbama ugovora o zakupu, ovjerenog u skladu sa zakonom u sudu, određen je krajnji rok za iseljenje - 7. jul 2017. godine. Upozorio sam Upravu za imovinu i da nijesam saglasan sa primjenom člana 624 Zakona o obligacionim odnosima. Međutim, uprkos brojnim mojim upozorenjima, Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama se do danas nije iselila.

Poslije isteka ugovora o zakupu, dakle od bespravnog korišćenja moje predmetne imovine od 8. jula 2017. do danas nijesam imao nikakve koristi. Ovakvo postupanje Uprave za imovinu uporno pokušavam da spriječim, obraćajući se više puta Upravi za imovinu, te Ministarstvu finansija kao nadzornom organu Uprave za imovinu. Što drugo da uradim?

Pregovaranje mimo zakona nijesam ni inicirao, ni vodio, NIKADA. Molim da mi se vrati moja imovina koju nezakonito koristi Uprava za imovinu (Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama). Trpim zbog toga materijalnu štetu. A sada i štetu povrede mog ličnog i profesionalnog ugleda usljed javnog iznošenja netačnih tvrdnji „Vijesti“.

Bez ikakvih dokaza, stavljate me u kontekst korupcije oko postupaka javnih nabavki, kako kažete „crtanjem” tendera i pregovaranjem mimo očiju javnosti. Nikada u takvim rabotama nijesam učestvovao!

Da su se pridržavale elementarnih standarda novinarske profesije, da se čuje i „druga strana“ u cilju nepristrasnog, tačnog i objektivnog izvještavanja javnosti - što je i zakonska obaveza medija - „Vijesti“ su mogle od mene dobiti sve ove informacije. Nijeste mi se obratili, nijeste mi postavili nikakva pitanja. Zbog čega to nijeste uradili?

U mom poslovnom prostoru od 8. jula 2017. nezakonito boravi Agencija za zaštitu podataka i slobodan pristup informacijama. Po tom osnovu od naznačenog datuma, 8. jula 2017, ne prihodujem ni cent. U interpretaciji „Vijesti“, naprotiv, još uvijek mi se od tog datuma „prećutno“ plaća nekakva renta, tvrdite: „Uprava plaća Đukanoviću i bez tendera“! Šta čitaocima nudite kao dokaz tih tvrdnji osim mojih fotografija? Ništa.

Poštovani, obmanjujete javnost! To vam, rekoh, nije prvi put. Godinama po istom kalupu pišete o meni: neistina na neistinu, „afera“ na „aferu“ - jedna velika neistina i jedna velika „afera“. Sve mi to, bez ikakvih činjenica, pripisujete. To radite zlonamjerno. Dokle?

Nema smisla da i dalje bezrazložno trpim štetu i povredu mog dostojanstva i ugleda i da očekujem da ćete se, tek tako, sami od sebe, bez snošenja zakonskih posljedica, dozvati profesionalnim standardima novinarstva i manuti ove prakse da bezbroj puta ponovljene neistine o meni postaju - „istina“. Ja, naprotiv, vjerujem da neistine nikada neće postati istina. Tužiću vas sudu.

Aco Đukanović