Ćehotinu vraćaju u prirodni tok

Vraćanjem rijeke prestaje uloga brane “Durutovići” i stvara se mogućnost izgradnje hidrocentrale

3216 pregleda 1 komentar(a)
Brana u Durutovićima biće dio buduće male hidrocentrale, Foto: Rudnik uglja
Brana u Durutovićima biće dio buduće male hidrocentrale, Foto: Rudnik uglja

Rudnik uglja raspisao je tender za izradu projektne dokumentacije za vraćanje rijeke Ćehotine u stari tok u dijelu koji prolazi kroz površinski kop Potrlica.

Rudnik je prije desetak godina izmjestio dio toka Ćehotine u dužini oko tri kilometra, a projekat je pljevaljsku kompaniju koštao više od 20 miliona eura. Za potrebe izmještanja Ćehotine, Rudnik je morao da napravi branu u Durutovićima, kako bi skrenuo rijeku sa svog ranijeg toka, izgradi dva tunela, kao i dva betonska kanala kojim trenutno teče Ćehotina.

Ponovno izmještanje Ćehotine preko etaža unutrašnjeg odlagališta predviđeno je Strategijom daljeg razvoja eksploatacije uglja u Pljevaljskom basenu sa površinskog kopa Potrlica-Kalušići.

Vraćanje Ćehotine kroz eksploatacione polje predviđeno je nakon formiranja unutrašnjeg odlagališta na površinskom kopu Potrlica na koti 760 metara nadmorske visine. Vodonepropusni kanal kojim bi se usmjerila rijeka Ćehotina planiran je kroz odlagališni prostor u ukupnoj dužini od približno 2,9 kilometara, od pozicije brane "Durutovići" do mosta kod slapišta izlaznog portala tunela Velika Pliješ u blizini taložnika.

Vraćanjem Ćehotine trasom svog približno prirodnog toka prestaje sadašnja uloga brane "Durutovići", koja je služila za skretanje rijeke kroz tunel, stvara se mogućnost iskorišćenja njenog potencijala za izgradnju mini hidrocentrale za proizvodnju električne energije.

Iz tih razloga, kako se navodi u tenderu, novo korito rijeke Ćehotine potrebno je projektovati i dimenzionisati tako da obezbjeđuje smještaj objekata mini hidrocentrale.

Idejnim rješenjem u okviru Dopunskog rudarskog projekta eksploatacije uglja na površinskom kopu Potrlica - Pljevlja za period od 2020. do 2025. godine, planirano je da se u skladu sa dinamikom radova na odlagalištu i stvaranjem uslova na koridoru, građevinski radovi izvode iz dva smjera: od brane "Durutovići", nizvodno, prema tački ulaska na unutrašnje odlagalište i od uliva u postojeće korito na lokalitetu Cementara, uzvodno.

"Projektovana dinamika i količine jalovine koje su predviđene za otkopavanje i odlaganje na odlagalištu su definisane tako da omogućavaju blagovremeno formiranje trase koridora i korita za premještanje rijeke Ćehotine u novo korito početkom 2024. godine. Sa realizacijom ovako zacrtane dinamike biće obezbijeđena dugoročna planska dinamika nastavka eksploatacije potrebnih količina uglja sa lokaliteta Potrlica i Kalušići", navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja izdao je Rudniku uglja urbanističko-tehničke uslove za izradu vodonepropusnog kanala za vraćanje rijeke Ćehotine duž koridora svog približno prirodnog toka.

Bonus video: