"crnogorski ICT sektor ima ogroman potencijal"

Srzentić: Građani u središtu svih usluga i kreiranja javnih politika

"Svi mi imamo isti cilj, razvoj i digitalizaciju crnogorskog društva u cjelini", navela je Srzentić

2826 pregleda 12 komentar(a)
Tamara Srzentić, Foto: Savo Prelević
Tamara Srzentić, Foto: Savo Prelević

Građanin treba da je uvijek u središtu usluga i kreiranja javnih politika, ali i da aktivno učestvuje u razvoju vladinih programa govoreći šta će mu koristiti u svakodnevnom životu, smatra ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić.

Ona je u intervjuu za Glasnik Privredne komore (PKCG) kazala da joj je želja da se javna uprava otvori ka crnogorskoj ICT zajednici, koja je i do sada pokazivala veliku želju, motivisanost i spremnost da pomogne u razvoju državnih platformi.

"Svi mi imamo isti cilj, razvoj i digitalizaciju crnogorskog društva u cjelini", navela je Srzentić.

Ona je rekla da im je cilj da uvedu nove načine prepoznavanja potreba korisnika digitalnih rješenja, analiziranja trenutnih izazova u korišćenju digitalnih servisa i pristupe u kreiranju usluga gdje je u samom njihovom centru građanin.

"Nova organizacija Ministarstva treba da odgovori tim ciljevima unoseći agilne prakse i u naš sistem. Želimo da se posvetimo, po principu drugih zrelijih vlada, uspostavljanju delivery unit u formi Kancelarije za inovacije i digitalne servise, u okviru koje ćemo sprovoditi istraživanja, digitalne standarde i agilne principe privatne industrije koristiti u identifikaciji problema, razvoju i isporuci svrsishodnih digitalnih rješenja", navela je Srzentić.

Ona je, odgovarajući na pitanje u kojim segmentima su utvrdili da postoji prostor za unapređenje, u smislu smanjenja birokratije i olakšavanja procedura za privrednike, kazala da su imali više susreta sa predstavnicima privrede.

"Želja nam je da u najkraćem roku smanjimo upotrebu pečata, papira i štampača, te podstaknemo upravu, građane i privredu da više koriste digitalne alate. Pored omogućavanja i promovisanja većeg korišćenja digitalnog potpisa u privredi, uvođenja elektronskog plaćanja u sistem poslovanja javnih institucija u Crnoj Gori i uvođenje instant plaćanja, velika je potreba privrede elektronsko podnošenje svih zahtjeva bilo koje vrste, prema svim organima i na lokalnom i na republičkom nivou", ocijenila je Srzentić.

Ona je navela da je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, radilo na razvoju platfome eFaktura koja ima za cilj da omogući malim preduzećima i preduzetnicima, da na jednostavan način i besplatno uđu u proces elektronske fiskalizacije i digitalizacije.

"Putem ove platforme biće obezbijeđeno svim malim i srednjim preduzećima, koji za tim pokažu interesovanje, da bez dodatnih troškova fiskalizuju svoje fakture, imaju sistem evidencije o izdatim fakturama i prate svoje poslovanje, u skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji", navela je Srzentić.

Ona je, na pitanje kakve aktivnosti predstoje na značajnom polju digitalne transformacije koje će doprinijeti restrukturiranju cjelokupne ekonomije, odgovorila da će u narednom periodu isporučiti na tržište prve digitalne servise koji su rješenja otvorenog koda, a koji imaju za cilj poboljšanje komunikacije i interakcije državnih institucija sa građanima.

"Zatim, radimo na platformi za razvoj vještina javnih službenika i prepoznavanje karijernih prilika koje će im omogućiti da svoje znanje i ekspertizu upotrijebe na najbolji mogući način u okviru Vlade i njenih institucija", rekla je Srzentić.

Prema njenim riječima, sva rješenja koja će u narednom periodu biti lansirana na crnogorsko tržište, ispred Ministarstva, implementirana su besplatno u saradnji sa tehnološkim kompanijama iz Amerike i Velike Britanije, uz podršku crnogorskih kompanija iz privatnog sektora i IT eksperata iz Crne Gore, koji su prilagođavali platforme tržištu, privredi i građanima.

"Razvoj novog sajta Vlade i ministarstava, novog portala e-Uprave, sa novim unaprijeđenim e-Uslugama koje su potpuno digitalizovane, treba da proširi paletu onoga što građani mogu uraditi onlajn", dodala je Srzentić.

Ona je, govoreći o inicijativi Privredne komore i drugih poslovnih asocijacija za uspostavljanjem digitalne koalicije, kazala da je struktura te vrste neophodna, a ostaje da se vidi koji oblik organizovanja je najsvrsishodniji.

"Ono gdje vidimo potrebu za stalnom interakcijom i razmjenama mišljenja između javne uprave i privrede je definitivno u dijelu strateških planiranja digitalnih rješenja, pravaca u kojima Crna Gora treba da se razvija, kao i izmjena zakonskih okvira koji će umnogome poboljšati i ubrzati digitalnu transformaciju. I do sada je ova saradnja bila na zavidnom nivou, ali da bismo ubrzali razvoj digitalnog društva moramo u ranim fazama imati zajednički pravac djelovanja, akcioni plan i jasne smjernice", rekla je Srzentić.

Ona je kazala da crnogorski ICT sektor ima ogroman potencijal.

"Želimo da iskoristimo sinergiju, koju imamo sa ICT klasterom, kako bi oni što više bili dio rješenja i pomogli nam u identifikaciji problema koje naša zajednica ima. Naše ministarstvo je u prethodnom periodu radilo na uspostavljanju nove digitalne platforme koja će biti usmjerena ka ICT sektoru i obezbijediti kolaboraciju i dijeljenje informacija i znanja, digitalnih principa i standarda između kompanija i vladinog sektora", navela je Srzentić.

Cilj te platforme je, kako je kazala, da sve ono što bude otvorenog koda bude postavljeno i podijeljeno na jednom mjestu, kako bi se doprinijelo unifikaciji i standardizaciji razvoja, poboljšanju i ubrzanju isporuke velikog broja aplikacija, i ono što je najvažnije dijeljenju znanja zahvaljujući kojem će obezbijediti brži razvoj digitalnih servisa u Crnoj Gori.

Istraživanje PKCG pokazalo je da potrebu za zapošljavanjem novog kadra ima 86,5 odsto poslodavaca u ICT sektoru, ali da većina njih ima poteškoća da nađe odgovarajući stručni kadar na crnogorskom tržištu rada.

Srzentić je, komentarišući taj podatak, kazala da za digitalnu transformaciju, tehnologija i rasprostranjenost digitalnih servisa nijesu jedini i ključni faktor, njihovi napori i strategija su usmjereni ka edukaciji i osnaživanju mladih ljudi koji će se razviti u svojevrsne programere, IT stručnjake, projektne menadžere i menadžerke, lidere i liderke, koji će postati pokretači inovacija u Crnoj Gori.

"U saradnji sa ostalim ministarstvima, partnerima iz akademskog, privatnog i civilnog sektora, kao i stručnjacima iz Amerike i Velike Britanije, radimo na stvaranju Kancelarije za inovacije i digitalne servise, koja će biti svojevrstan hub za razvoj, implementaciju i promociju digitalnih vještina, agilnih procesa i alata, što će umnogome unaprijediti i podstaći razvoj digitalnog društva u cjelini", dodala je Srzentić.

Ona je, odgovarajući na pitanje da li planiraju donošenje strategije razvoja IT sektora Crne Gore, kazala da je Ministarstvo nosilac izrade značajnog strateškog okvira digitalne transformacije.

"Plan je da uvežemo sve zainteresovane strane sa ciljem izrade jednog dokumenta koji će predstavljati neupitan pravac kretanja u narednom periodu u ovoj oblasti. Pored uključivanja kolega predstavnika resornih ministarstava i predstavnika privrednih organizacija, planiramo i uključivanje međunarodnih organizacija, u cilju inkorporiranja dobrih praksi iz ekonomija koje su prepoznate kao lideri u ovoj sferi, kako u regionu, tako i u svijetu", navela je Srzentić.

Ona je kazala da će biti uzeti u obzir svi ključni programi i strategije EU poštujući specifičnosti Crne Gore.

"Ova strategija, između ostalog, treba da pozicionira ICT tržište u Crnoj Gori i da sa drugim strateškim dokumentima, koji se tiču digitalnog društva, pruži jedan sveobuhvatni strateški okvir za dalji razvoj Crne Gore", zaključila je Srzentić.

Preporučujemo za Vas