školsku godinu privesti kraju na najbolji mogući način

Nastavnici, učenici i roditelji da rade zajedno s Ministarstvom prosvjete na boljem kvalitetu obrazovanja

UNICEF, Udruženje Roditelji i Sindikat prosvjete pozivaju na ponovno sazivanje radne grupe kroz koju predstavnici različitih zainteresovanih strana blisko sarađuju s donosiocima odluka iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

4720 pregleda 14 komentar(a)
Foto: Unicef CG/Duško Miljanić
Foto: Unicef CG/Duško Miljanić

UNICEF, Udruženje Roditelji i Sindikat prosvjete Crne Gore pozvali su na kontinuirane konsultacije sa svim zainteresovanim stranama, naročito nastavnicima, učenicima i roditeljima, kako bi se tekuća školska godina privela kraju na najbolji mogući način i kako bi sljedeću školsku godinu pripremili da bude što kvalitetnija.

"Najkvalitetnije obrazovanje, u svakom kontekstu, pa i u kontekstu globalne pandemije, postiže se kroz kontinuirani dijalog i saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Poruke i potrebe nastavnika, učenika i roditelja treba redovno uzimati u obzir prilikom donošenja odluka i politika u oblasti obrazovanja. Upravo iz tog razloga, pozivamo na ponovno uspostavljanje dobre prakse koja je prethodila otvaranju škola u januaru, tj. ponovno sazivanje radne grupe kroz koju predstavnici različitih zainteresovanih strana blisko sarađuju s donosiocima odluka iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Cilj je da sve zainteresovane strane daju podršku završavanju tekuće školske godine na najbolji mogući način u postojećim okolnostima, kao i da se podrži kvalitetna i pravovremena priprema naredne školske godine u korist svih učenika", rekao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander

Prema Globalnom izvještaju UNICEF-a i UNESCO-a, koji se temelji na podacima iz 191 zemlje svijeta, do sada nije uočena uzročno-posljedična veza između otvaranja škola i širenja koronavirusa. Takođe, prema podacima o transmisiji COVID-a-19 u Crnoj Gori koji se odnose na vrtiće, osnovne i srednje škole i koji su dostupni na veb-stranici Ministarstva prosvjete http://www.covid19.edu.me/, najveći broj zaraženih nastavnika i učenika nalazi se u opštinama sa najvećom stopom infekcije. Ovi podaci ukazuju na to da su škole bezbjedne i da ne doprinose širenju koronavirusa ukoliko se u njima poštuju sve preventivne mjere. Iz tog razloga, UNICEF apeluje na sve da poštuju mjere #DistancaRukeMaska i da škole budu posljednje ustanove koje se zatvaraju i prve koje se otvaraju tokom mjera zaključavanja.

Iz Udruženja Roditelji ukazuju na potrebu za poboljšanjem kvaliteta obrazovanja tokom pandemije, što je u najboljem interestu djece, roditelja i nastavnika.

Oni su saglasni sa predstavnicima Sindikata prosvjete Crne Gore da nastavnicima treba omogućiti besplatan pristup internetu i novim tehnologijama, kao i obuku iz digitalne i informatičke pismenosti, kako bi se poboljšao kvalitet obrazovanja tokom pandemije.

Udruženje Roditelji takođe poziva na pružanje mogućnosti svakoj školi da samostalno donosi odluke o najboljim načinima za organizovanje kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja tokom pandemije COVID-a-19 i to na osnovu sveobuhvatne procjene rizika i mogućnosti kojima škola raspolaže. Ovakva procjena sprovodi se u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima, nastavnicima, roditeljima, učenicima i lokalnom zajednicom.

"I djeci i roditeljima je važno da u vremenu prepunom neizvjesnosti imaju bar malo sigurnosti i da znaju šta mogu da očekuju. Računaju na veću fleksibilnost sistema, u skladu sa aktuelnom situacijom i vođenje računa o osnovnim obrazovnim potrebama, koje su pred velikim izazovima. Svaka promjena zato mora biti obazrivo uvođena i mora pratiti potrebe djece u granicama maksimalno mogućeg", kazala je izvršna direktorica Udruženja Roditelji, Kristina Mihailović.

Kako bi sve škole mogle da rade bezbjedno, poštujući u svakom trenutku mjere #DistancaRukeMaska, neophodno je da stalno imaju odgovarajuće količine higijenske i zaštitne opreme. Iz tog razloga, ključno je da se svakoj školi tokom pandemije obezbijedi odgovarajući budžet za te svrhe. Sindikat prosvjete Crne Gore skreće pažnju i na značajan porast opterećenja nastavnika, neadekvatnu psiho-socijalnu podršku i potrebu za poboljšanjem socio-ekonomskog statusa prosvjetnih radnika u društvu.

"Skoro 13 mjeseci zaposleni u vaspitno – obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori rade u izmijenjenim uslovima, koristeći jedine moguće metode. Pritisnuti strahom od novog virusa, ipak, puni entuzijazma i profesionalne odgovornosti, prenose znanje i održavaju sistem obrazovanja. Priličan broj prosvjetnih radnika je bio ili je trenutno pozitivan na COVID-19, dok neke kolege nijesu uspjele da dobiju bitku sa ovom pošasti. Biće potrebna adekvatna psiho–socijalna podrška njima i njihovim porodicama. Dobro je da svi zajedno vučemo poteze za sveobuhvatno poboljšanje. Socio-ekonomski status prosvjetnih radnika zaslužuje poboljšanje. Naime, potrebno je valorizovati opterećenje i dodatni rad. SPCG će kao i uvijek, kroz socijalni dijalog, prezentovati indikatore iz obrazovnog sistema“, poručila je Slavka Bošković, v.d. predsjednika SPCG.

Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori apeluje na sve zainteresovane strane da osiguraju da škole uvijek budu ustanove koje se posljednje zatvaraju a prve otvaraju. Širokim konsultacijama predstavnika obrazovnih i zdravstvenih vlasti, nastavnika, roditelja i učenika možemo osigurati participativni proces donošenja odluka koji će rezultirati poboljšanjem ukupne situacije. UNICEF je spreman da pruži podršku kako Vladi, tako i svim drugim zainteresovanim stranama u tim naporima.