NVO "MLADI ROMI":

Posvetiti veću pažnju integraciji RE populacije

Izvšni direktor NVO "Mladi Romi" Samir Jaha kazao je da je položaj RE populacije umnogome pogoršan pandemijom koronavirusa

5279 pregleda 1 komentar(a)
Izvšni direktor NVO "Mladi Romi" Samir Jaha, Foto: Savo Prelević
Izvšni direktor NVO "Mladi Romi" Samir Jaha, Foto: Savo Prelević

Nevladina organizacija (NVO) Mladi Romi apelovala je na institucije sistema da posvete veću pažnju integraciji romske i egipćanske (RE) populacije.

Izvršni direktor te NVO, Samir Jaha, kazao je da je određeni napredak postignut kada je u pitanju položaj osoba RE populacije, ali nedovoljan da bi se moglo reći da je inkluzija veća nego ranije.

“Jedan od važnijih indikatora da se nije pomaklo u samoj integraciji RE populacije u crnogorsko društvo su podaci iz istraživanja NVO koji pokazuju da se najveći stepen etničkog distanciranja iskazuje upravo prema pripadnicima RE populacije”, naveo je Jaha.

Prema njegovim riječima, veliki problem sa kojim se RE zajednica susreće je i ostvarivanje prava na stanovanje i zaposlenje, a upravo su, kako je kazao, te oblasti ključne gdje ta populacija ne može ostvariti svoj pun potencijal.

On je kazao da je položaj RE populacije umnogome pogoršan pandemijom koronavirusa.

"Naša organizacija je nekoliko puta upoznala nadležne institucije ali i cjelokupnu javnost u Crnoj Gori da je situacija u romskim naseljima prilično loša i krajnje alarmantna imajući u vidu aktuelnu situaciju sa pandemijom koronavirusa“, naveo je Jaha.

On je kazao da su romska naselja u Crnoj Gori u većini slučajeva neformalna, neuslovna, da u njima ne postoje odgovarajući sanitarni uslovi i da je upravo iz tih razloga mogućnost pojave virusa mnogo veća.

„Dodatno, ekonomska situacija u zajednici je prilično loša, na šta treba posebno obratiti pažnju, iako možemo reći da je ovaj problem pored onog sa stanovanjem jedan od gorućih za RE populaciju“, ukazao je Jaha.

Prema njegovim riječima, nedostatak formalnog obrazovanja, praktičnih vještina ali i velika diskriminacija i socijalna distanca prema RE zajednici utiče na to da se veliki dio njih i dalje vodi na birou rada, nema konkretan priliv sredstava i da su, samim tim, i ostala egzistencijalna pitanja pod velikim znakom pitanja.

Kako je kazao, proces obrazovanja bio je, i jeste, prilično izazovan za djecu iz RE populacije.

„Samim tim što se u najvećoj mjeri obrazovanje „preselilo“ na online platformu, RE učenici ali i njihovi roditelji nijesu u mogućnosti da isprate ovaj način obrazovanja, pa učenici nemaju adekvatnu opremu – telefon, tablet, internet – kako bi ispratili nastavu na adekvatan način“, naveo je Jaha.

On smatra da su problemi iz oblasti stanovanja najveći sa kojima se RE populacija danas suočava u Crnoj Gori.

“Prema podacima koje posjeduje NVO Mladi Romi, u primorskim opštinama gdje živi RE zajednica nema konkretnih rješenja stambenog pitanja, pa je na taj način oko 190 porodica, 1,2 hiljade crnogorskih državljana u velikoj opasnosti od iseljenja“, naveo je Jaha.

Razlog za to su, kako je kazao, problemi sa lokacijom gdje se objekti nalaze, a koji su u najvećoj mjeri u međuvremenu prešli iz društvenog u privatno vlasništvo.

Jaha je naveo da veliki problem u oblasti stanovanja predstavlja i sama izgradnja stanova koja je uglavnom na periferiji samih opština, što predstavlja svojevrsnu getoizaciju RE populacije.

“Moglo bi se reći da institucije sistema svakako mogu bolje i učinkovitije raditi na poboljšanju položaja pripadnika RE populacije. U najvećoj mjeri se, što je negdje i logično, izdvaja Institucija Zaštnitnika ljudskih prava i sloboda koja je i po prirodi stvari jedna od najvećih zaštitnika prava same RE populacije”, kazao je Jaha.

On je rekao da u velikoj mjeri doprinos daju i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta koje, u svom Direktoratu za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica, posebnu pažnju posvećuje i problemima iz oblasti obrazovanja RE učenika.

“Dodatno, tu je i Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava kao jedna od vodećih institucija u sistemu rada na poboljšanju položaja pripadnika RE populacije”, naveo je Jaha.

On je kazao da Crna Gora treba da obezbijedi uslove da Romi imaju autentičnog i obrazovanog romskog predstavnika u nacionalnom parlamentu koji će pravedno da zastupa interese te zajednice.

„Samim tim, ovim putem apelujemo na sve relevantne institucije sistema da posvete svoju punu pažnju integraciji romske i egipćanske populacije, na način da će konkretnijim pristupom rješavanja problema doprinjeti boljem statusu ove najmarginalizovanije grupe u crnogorskom društvu“, poručio je Jaha.

Prema njegovim riječima, bolja inkluzija Roma i Egipćana će učvrstiti svakodnevnu demokratiju i vladavinu prava.

„To je jedini način da se dostigne društvo koje je zasnovano na principu jednakih mogućnosti“, zaključio je Jaha.

Preporučujemo za Vas