Misija OEBS-a u Crnoj Gori pokreće kampanju "Mi smo snaga tima - Za više žena u policiji"

Kampanja počinje 10. aprila i trajaće do 10. maja, a pripremljeno je šest video spotova u trajanju od 30 sekundi koji promovišu žene kao policajke i pokazuju kako policijska karijera može biti privlačna poslovna prilika za žene

4824 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Misija OEBS u Crnoj Gori
Foto: Misija OEBS u Crnoj Gori

Misija OEBS-a u Crnoj Gori, crnogorska Upravom policije i Policijska akademija pokrenuli su kampanju javnog informisanja "Mi smo snaga tima - Za više žena u policiji", kako bi se podigla svijest građana o koristima koje žene mogu donijeti u svim sektorima policije.

Kampanja počinje 10. aprila i trajaće do 10. maja.

Pripremljeno je šest video spotova u trajanju od 30 sekundi koji promovišu žene kao policajke i pokazuju kako policijska karijera može biti privlačna poslovna prilika za žene. Pored toga, izrađena je brošura i poster sa praktičnim informacijama o policiji, kao i mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja policajaca/ki.

"Ovi video spotovi i materijali oslanjaju se na profesionalna i lična iskustva policajki u kriminalističkoj, specijalnoj i graničnoj jedinici, kao i u sektorima javnog reda i mira, saobraćajne jedinice i Policijske akademije. Video spotovi ističu važnost zapošljavanja više žena u policiji, uključujući žene u policijskim timovima i policiji uopšte", navodi se u saopštenju Misije OEBS-a.

Dodaje se da su istraživanja pokazala da veća raznolikost, uključujući i žene, u policijskim jedinicama poboljšava profesionalizam i usluge koje policija pruža javnosti.

Takođe, ukazuju na to da da povećanje broja žena u policiji pomaže u izgradnji povjerenja javnosti, poboljšava reakcije policajaca na razne situacije, kao što su zadaci povezani sa polom, rodno-zasnovano nasilje, seksualni prestupi i slučajevi koji uključuju djecu.

Dodaje se i da je utvrđeno da je veća vjerovatnoća da će policajke rješavati osjetljive i nestabilne situacije bez upotrebe fizičke sile, izbjegavajući tjelesne povrede.

Šest video spotova proizvedenih za ovu kampanju dostupno je ovdje:

Policijska akademija - https://youtu.be/dJKO-UxRWw0,

Kriminalistička policija - https://youtu.be/7oZ60OL5n-M,

Granična policija - https://youtu.be/hyCh8nlOAJ8,

Specijalna jedinica policije - https://youtu.be/uwM8XnTM31E,

Jedinica policije za javni red i mir - https://youtu.be/wdIZcKaD028,

Saobraćajna policija - https://youtu.be/WoF06PPLJvg.