mandat dvije godine

Jovović predsjednik Komisije

Iz Vlade je pojašnjeno da je odlučeno da se formira nova Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, u cilju stvaranja bezbjednog ambijenta za izrečenu javnu riječ i slobodno vršenja novinarskog poziva

10652 pregleda 2 komentar(a)
Jovović, Foto: Savo Prelević
Jovović, Foto: Savo Prelević

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija.

Komisiju čine 12 članova, a za predsjednika je određen Mihailo Jovović.

Iz Vlade je pojašnjeno da je odlučeno da se formira nova Komisija, u cilju stvaranja bezbjednog ambijenta za izrečenu javnu riječ i slobodno vršenja novinarskog poziva.

"Zadatak Komisije je da utvrdi plan i dinamiku prikupljanja činjenica i utvrđivanja drugih okolnosti koje su u vezi sa istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, da u tu svrhu ostvari saradnju sa organima nadležnim za vođenje tih istraga, da na osnovu dobijenih informacija i sagledanih okolnosti u vezi sa vođenim istragama sačini pregled dosadašnjeg toka istraga i da pripremi mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage moglo unaprijediti, te da u tu svrhu predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti. Mandat Komisije je dvije godine i može biti produžen za još dvije godine, ako Vlada Crne Gore ocijeni to potrebnim", navodi se u saopštenju Vlade.

Preporučujemo za Vas