predstavljeni rezultati

TOT sprovela anketu: Većina Tivćana zarađuje od turizma, najviše im smetaju gužve i zagađenje

Kao najveće izazove sa kojima se Tivat susrijeće u svom turističkom razvoju, anketirani su izdvojili lošu saobraćajnu i kanalizacionu infrastrukturu, preveliku izgrađenost i greške u pejzažnoj arhitekturi, problematiku odlaganja otpada i nedostatak kvalitetnog javnog prevoza

2534 pregleda 0 komentar(a)
Sa predstavljanja ankete, Foto: Turistička organizacija Tivat
Sa predstavljanja ankete, Foto: Turistička organizacija Tivat

Tivćani smatraju da ubuduće treba posvetiti veću pažnju kvalitetu doživljaja koje posjetioci imaju na toj destinaciji nego pukom povećanju broja turista koji je posjećuju, odnosno povećavanju broja hotela i raspoloživih kapaciteta – jedna je od glavnih preporuka iz ankete lokalnog stanovništva koju je sprovela Turistička organizacija Tivat (TOT).

Namjera ankete, prve takve koja je sprovedena među lokalnim stanovništvom, a ne među turistima kako je to bilo uobičajeno ranijih godina, bila je da se istraže stavovi sugrađana o uticaju turizma na turističku destinaciju.

Ova anketa, kako se danas čulo na konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni njeni rezultati, značajna je i za kandidaturu Tivta za članstvo u ekskluzivnom međunarodnom klubu "Green Destinations" koji čine turističke destinacije što veliku panžju polažu na održivi turizam i njegovo maksimalno usklađivanje sa potrebom očuvanja žuvotne sredine i ambijenta.

U peridou od 1. do 31. marta TOT je online putem, anketirao 354 žitelja Tivta koji su većinom fakultetskog obrazovanja, a najviše ispitanika je bilo u starosnoj dobi od 30 do 45 godina.

Anketirani građani su se u najvećem broju (39,3%) izjasnili da im je turizam dodatni izvor prihoda, 22% je onih kojima je turizam glavni izbor prihoda, dok se 38,7% anketiranih Tivćana uopšte ne bavi tom granom privređivanja.

Većina ispitanika smatra da turizam svima u Tivtu omogućava život koji donosi više benefita, nego štetnih posljedica.

Isto tako, većina ispitanika u anketi se izjasnila da je dosadašnji razvoj turizma u najmanjj bokeljskoj opštini bio dobar i da ta grana privrede ima pozitivan uticaj na način života, običaje i kulturu lokalnog stanovništva.

Žiteljima Tivta od negativnih pojava koje turizam u toj opštini produkuje najviše smetaju saobraćajne i gužve na parkiralištima, odnosno na plažama, kao i zagađenje mora.

Kao najveće izazove sa kojima se Tivat susrijeće u svom turističkom razvoju, anketirani su izdvojili lošu saobraćajnu i kanalizacionu infrastrukturu, preveliku izgrađenost i greške u pejzažnoj arhitekturi, problematiku odlaganja otpada i nedostatak kvalitetnog javnog prevoza.

Tivćani smatraju i da treba povećati raznovsrnost ugostiteljskih objekata i ovdašnje turističke ponude, smanjiti sezonalnost posjete, ali i što je zanimljivo za grad koji je bivša DPS Vlada izdavajala kao okosnicu razvoja elitnog jahting turizma u Crnoj Gori, Tivćani smatraju da broj vezova u ovdašnjim marinama ne treba povećavati već zadržati na postojećem nivou.

Iz primjedbi i sugestija koje su neki od anketiranih samoinicijativno iskazali, proizilazi da sve veći broj lokalnih stanovnika postaje svejstan ograničenog tzv. nosivog kapaciteta Tivta kao destinacije koja sebi ne može dopustiti masovni turizam skoncentrisan na samo dva mjeseca glavne ljetnje sezone, već da treba ići na "razvlačenje" turističke posjete i na ostatak godine, te dati naglasak na diverzifikaciji i povećanju kvaliteta doživljaja koje posjetioci Tivta iskuse boraveći ovdje, nego na pukom povećanju broja gostiju, apartmana, hotela i kreveta.

Preporuka je i da se više pažnje posveti valorizaciji ruralnog zaleđa i autentične gastro-enološke ponude u turističkom smislu, kao i da se razvija aktivni i kulturni turizam.

Anketirani su većinom veoma pozitivno ocijenili aktivnosti i razne kampanje koje je TOT sprovodila u proteklom periodu.