Morsko dobro: Postojeća ponta nije bila bezbjedna

"Nije problem gradnja, ključni problem je neplanska gradnja, nije problem sanacija, već devastacija. Sanacija prostora, naročito ukoliko ide o trošku investitora, je dobro došla i biće podržana"

3471 pregleda 16 komentar(a)
Foto: Siniša Luković
Foto: Siniša Luković

Javno preduzeće Morsko dobro reagovalo je na tekst “Morsko dobro aminovalo divljanje na Kalardovu” o problemu gradnje betonsku pontu dužine oko 35 i širine oko tri metra.

“Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je sa korisnikom “Kalardovo plus” iz Tivta zaključilo dugoročni Ugovor o korišćenju morskog dobra broj: 0210-3349/3 od 31.10.2018. godine. Kontrolom prostora izvršenom od strane Službe za kontrolu morskog dobra broj od 0103-894/2 od 30.03.2021. godine, kontatovano da je postojeća ponta- pristanište u oštećenom stanju, nebezbjedna za korišćenje i da postoji opasnost od povrijeđivanja korisnika kupališta.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, cijeneći hitnost u rješavanju ovog problema dalo saglasnost da korisnik izvede radove podrazumjevajući da u namjeravanim radovima prethodno obavjesti inspekcijski organ i postupi po eventualno njihovim dodatnim zahtjevima. U narednom periodu bićete svjedoci čestih promjena na terenu, gdje se nebezbjedne lokacije, užasni prizori u prostoru koji negativno utiču na doživljaj svakog turiste koji posjeti destinaciju, pretvaraju u zone od kojih se nećemo stidjeti, niti strahovati da će se neko povrijediti.

Takođe, predmetna ponta, kao dio kat.parcele br.610 KO Đuraševići, prepoznata je kao takva i u Prostornom planu posebne namjene za obalno područje i to kroz Državnu studiju lokacije „Kalardovo, Ostrvo cvijeća, Brdišta“ i to u gabaritima kakvim je ista i kartirana na katastarskoj podlozi i čini dio urbanističke parcele UP 3.1. Uvidom u grafički dio Atlasa Crnogorskih plaža i kupališta kao i skicu sa koordinatama graničnih tačaka zahvata, koja je sastavni dio Ugovora o korišćenju morskog dobra br.0210-3349/3 od 31.10.2018.godine, utvrđeno je da u okviru kupališta 9A ulazi i predmetna ponta i to na istočnom kraju istog. Investicionim programom za izgradnju kupališta i drugih sadržaja na ovom prostoru koji je sačinjen na osnovu urbanističko tehničkih uslova izdatih od strane Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata opštine Tivat broj 0902-351-344/4 od 19.06.2017. godine predviđena je izgradnja pristaništa za manje individualne i izletničke plovne objekte, sa direktnim pješačkim pristupom do plovila.

Povezani članci

23. April 2021.

Morsko dobro aminovalo divljanje na Kalardovu

I na kraju, nije problem gradnja, ključni problem je neplanska gradnja, nije problem sanacija, već devastacija. Sanacija prostora, naročito ukoliko ide o trošku investitora, je dobro došla i biće podržana. Upravo juče u Crnoj Gori je proglašena prva prirodna zaštićena zona na Platamunima. To je najbolji dokaz na koji način ćemo raditi u narednom periodu i na koji način ćemo čuvati najvažniji resurs Crne Gore”, piše u reagovanju koje je potpisao rukovodilac službe za kontrolu morskog dobra Srđan Radić.

Ministarstvo šalje inspekciju

Građevinski inspektori Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u ponedjeljak će doći u Tivat i izvršiti uvid u aktivnost koje se obavjaju na Kalardovu, gdje je u toku izgradnja nove velike armirano-betonske ponte i još nekih objekata u zaleđu kupališta kojeg je JP Morsko Dobro iznajmilo jednoj tivatskoj firmi iza koje stoji ruski kapital.

To je juče novinarima potvrdio predsednik Opštine Željko Komnenović. On je kazao da ovo što se dešava na Kalardovu i obližnoj uvali Brdišta “izmaklo kontroli lokalne uprave i to uopšte nije dobro”.

“Da bi se dobili urbanističko tehnički uslovi mora postojati saglasnost lokalne uprave, Vodovoda i kanalizacije, i organa Opštine Tivat. To se u ovom slučaju nije desilo. Ja sam i Morskom dobru prenio svoje nezadovoljstvo, jer oko tih projekata moramo postići dijalog i saradnju”, kazao je Komnenović.

Odgovor novinara biće objavljen sjutra